Kronika – lata 2007 – 2011

Liturgia Kościoła w pierwszy dzień Nowego Roku ukazuje nam Matkę Bożą z której narodził się Ten od którego zależy wszystko i zawsze. Dlatego w pierwszy dzień roku chwytamy rękę Matki Najświętszej, by z Nią wędrować każdego dnia.

Ks. wikariusz Tomasz Smoter kontynuuje wizytę duszpasterską. Coraz bardziej poznaje parafie i parafian.

Rekolekcje wielkopostne prowadzi ks. Daniel Trojnar – student KUL – ludzie chętnie uczęszczali na nauki rekolekcyjne, które tradycyjnie przygotowały nas na przeżycie spotkania z Matką Najświętszą w tajemnicy Zwiastowania, a następnie z Jezusem Zmartwychwstałym w święta Wielkanocne. Turki otrzymały nowego szefa – Tadeusza Drążka zastąpił Grzegorz Wojtyna.

25 kwietnia zostały zamontowane witraże w prezbiterium – 6 dużych okien zmieniło wygląd bardzo korzystnie wpłynęło to na piękno prezbiterium. Cena jednego metra kwadratowego witraża 2000 zł. Wnet będą kolejne witraże przedstawiające świętych polskich do naw bocznych. Potrzebni są fundatorzy, bo okien jest dużo – 21 w nawach bocznych i 9 okrągłych w nawie głównej.

Ks. Konrad Dyrda 8 czerwca obronił pracę doktorską na KUL. Studiował katechetykę.

Odpust ku czci Niepokalanego Serca NMP obchodziliśmy 17 czerwca. Sumę celebrował i kazania głosił proboszcz z Rakszawy Ks. Marek Rybka.

10 lipca została rozebrana stodoła plebańska zbudowana 1960 roku, która wymagała kapitalnego remontu, ale nie była już potrzebna w gospodarstwie, gdyż proboszczowie przestali uprawiać rolę. Na rozbiórkę otrzymaliśmy zezwolenie z Kurii i Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

We wrześniu proboszcz parafii został mianowany dziekanem dekanatu Żołynia.

9 października zdarzył się tragiczny wypadek – Michał Kłos nasz parafianin z prawej strony kierowca Scanii uległ wypadkowi samochodowemu w Sosnowcu, W czasie wypadku kierowca Michał został zakleszczony w kabinie, która stanęła w płomieniach – spłonął żywcem. Nie potrafili go uratować inni kierowcy. Osierocił jedno dziecko i żonę, która była w stanie błogosławionym.

19 grudnia zostały zamontowane witraże w prawej nawie.

31 grudnia śpiewają Ciebie Boga wysławiamy – dziękowaliśmy za wszystkie dary i łaski otrzymane w mijający roku.

ROK PAŃSKI 2008.

W pierwszy dzień Nowego Roku przez wstawiennictwo Matki Najświętszej prosimy Boga o błogosławieństwo dla wszystkich na cały rok.

W styczniu został wymieniony piec gazowy który stał w piwnicy, na mniejszy, który został umieszczony w zakrystii.

Na siedzenia ławek w kościele zostały uszyte poduszki, dzięki którym będzie cieplej siedzieć.

Karnawał w tym roku jest bardzo krótki. – Ferie szkolne od 14-28 stycznia. Popielec już 6 lutego – początek Wielkiego Postu.

Wielkanoc w tym roku chyba w najwcześniej z możliwych terminów, bo już 23 marca. Pierwszy dzień Świąt był bardzo piękny. Poniedziałek Wielkanocny był deszczowy.. Turki, orkiestra i ludzie dopisali, także i w deszczowy poniedziałek.

21 maja w przeddzień Bożego Ciała zostały zamontowane witraż w nawie bocznej lewej od strony lasu i w kaplicy św. Maksymiliana.

W Boże Ciało nie było procesji do czterech ołtarzy po drogach Korniaktowa – padał deszcz. Procesja była do ołtarzy wewnątrz kościoła, ale po drugim ołtarzu obeszliśmy raz kościół na zewnątrz, by powrócić do trzeciego i czwartego ołtarza w kościele.

1 czerwca obchodziliśmy w parafii odpust ku czci Niepokalanego Serca NMP i równocześnie złoty jubileusz kapłaństwa O. Bogusława Golaka – rodaka z zakonu dominikanów. On sam uczestniczył w koncelebrze, jako trochę poszkodowany na zdrowiu po wylewie. Współbrat zakonny – O. Józef Bakalarz z Borku Starego przewodniczył koncelebrze i wygłosił kazanie. Byli obecni kapłani: ks. prałat Eugeniusz Worsa – proboszcz z Woli Raniżowskiej, ks. Józef Markowicz- rodak – proboszcz z Wrzaw, ks. Julian Bartnik, ks. dr Konrad Dyrda – katecheta z Sanoka; było też trochę księży z dekanatu. Były turki i orkiestra i chór z Kosiny.

Przed wakacjami ks. wikariusz Tomasz pojechał z dziećmi klas drugich i ich rodzicami na pielgrzymkę do Częstochowy i Łagiewnik.

W październiku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Budach prawych obchodziła 100-lecie istnienia. Była Msza św. w kościele i akademia w szkole.

19 listopada 100-lecie obchodziła Szkoła Podstawowa w Korniaktowie – Msza św. w kościele i część artystyczna w szkole.

W parafii budujemy nowe ogrodzenie plebanii – stara siatka została wymieniona na płotek metalowy słupki i podmurówka. Wykonawcą wszystkiego jest Stanisław Miś nasz parafianin. W listopadzie zostały zamontowane witraż w oknach okrągłych aluminiowych szyby zespolone, a pomiędzy nimi umieszczony witraż.

Przez naszą parafię wyznaczona została autostrada około 400 metrów od kościoła w stronę południową. Parafia musiała odstąpić, sprzedać kawałek pola na cele około autostradowe.

ROK PAŃSKI 2009.

W imię Boże rozpoczynamy Nowy Rok. Przyszłość zna tylko Bóg, dlatego Jemu powierzamy się przez ręce Matki Bożej Rodzicielki, ufni, że Bóg nie skąpi darów dla tych, którzy mają  otwarte serca, aby je przyjąć. Ks. Tomasz kontynuuje wizytę duszpasterską odwiedzając parafian w ich domach. Ofiary kolędowe wierni składają tylko w kościele. Wydaje się, że nasza parafia pozostała sama w okolicy, gdzie zachowuje się zwyczaj nie zbierania w domach żadnych ofiar. A szkoda, że niektóre parafie to zaniechały i powróciły do poprzedniego zwyczaju.

W tym roku nadal kontynuujemy sprawę powiększenia cmentarza, chociaż idzie to bardzo opornie.

W zakrystii został zainstalowany drugi piecyk gazowy do ogrzewania kościoła.

W styczniu tego roku przystąpiono do budowy żelbetonowego mostu na Wisłoku. Rozebrano stary most drewniany. Część parafii na prawej stronie została odcięta od kościoła. Za pozwoleniem Kurii w punkcie katechetycznym na prawej stronie została otwarta kaplica, w której sprawowane są Msze św. i przechowywany jest Najświętszy Sakrament w pancernym tabernakulum, które zostało w tym celu zakupione. W kaplicy sprawowane są wszystkie nabożeństwa tak jak w kościele.

Rekolekcje wielkopostne przed Zwiastowaniem Pańskim głosił ks. dr Piotr Kandefer – profesor Seminarium Duchownego.

26 marca pan Paczka z Krakowa przywiózł ostatnie 9 witraży do okien okrągłych. Witraże te przedstawiają polskie kwiaty.

W maju został przeprowadzony remont kapliczki obok szkoły na prawej stronie.

Ks. Tomasz i kilka osób z naszej parafii biorą udział w pielgrzymce na Jasną Górę. Pielgrzymują z grupą przeworską.

W sierpniu został pomalowany dach na kościele, na nowej i starej plebanii.

22 sierpnia nastąpiła zmiana na stanowisku wikariusza: ks. Tomasz Smoter po czterech latach pobytu w naszej parafii został przeniesiony do Iwonicza Wsi. Do nas przyszedł ks. Paweł Pietryka -  neoprezbiter, rodem z  Humnisk k/Brzozowa.

W tym samym czasie układany jest chodnik od bramki do starej plebanii i kawałek placu parkingowego przy plebanii.

16 września zostały zamontowane 8 szt. ostatnie witraże w kaplicach . Wydawało się, że inwestycja witrażowa jest trudna, ale dzięki Bogu i ludziom udało się to dzieło wykonać.

Spowiedź adwentowa w naszej parafii była 21 grudnia. Po Świętach ks. Paweł odwiedza parafian z wizytą duszpasterską.

Na koniec roku w nabożeństwie dziękczynnym uwielbialiśmy Boga za wszystkie dary i łaski.

ROK PAŃSKI 2010.

W Nowy Rok wchodzimy pod opieką naszej Najlepszej Matki. W tym roku proboszcz osiągnie wiek emerytalny 70 lat i nastąpi zmiana na stanowisku proboszcza.

W styczniu są duże mrozy – 150-200  i jest dość dużo śniegu – 40-50cm. 14 lutego rozpoczęły się 14 lutego.

17 lutego rozpoczął się Wielki Post. Przygotowujemy się do wizytacji parafii, którą 25 marca przeprowadzi ks. Bp Adam Szal, który na wszystkich Mszach głosił Słowo Boże. Sumę celebrował Ks. Biskup i poświęcił witraże. Po sumie ks. Biskup spotkał się z uczniami szkół podstawowych i nauczycielami

O 1500 ks. Biskup odwiedził wiernych zgromadzonych w kaplicy na prawej stronie, gdzie w czasie Mszy św. sprawowanej przez ks. wikariusza – wygłosił kazanie.

O 1700 ks. Bp spotkał się w kościele z grupami modlitewnym działającymi w parafii, następnie ks. Bp celebrował Mszę św. w czasie której udzielił sakramentu bierzmowania 39 uczniom klas trzecich z Gimnazjum. W tym też dniu a naszej parafii była spowiedź wielkanocna.

W Wielki Czwartek w dniu kapłańskim proboszcz tutejszej parafii został przez Ks. Arcybiskupa włączony w skład Jarosławskiej Kapituły Kolegiackiej.

Święta Wielkanocne przeżywaliśmy uroczyście ciesząc się  obecnością Zmartwychwstałego Pana pośród nas. Jak zwykle towarzyszyły nam „turki” z orkiestrą.

W maju nawiedziła nas powódź – woda z Wisłoka przyszła na łąkę przy kościele. U nas woda nie wyrządziła większych szkód. Po Bożym Ciele 4 czerwca Wisłok znowu niebezpiecznie przybiera.

Na 28 czerwca zaplanowano poświęcenie mostu, który w ciągu kilkunastu miesięcy został wybudowany. Już trochę korzystają z niego ludzie. Powódź jednak pozostawiła ślady, które trzeba zlikwidować, dlatego odwołane zostało poświęcenie, które ostatecznie będzie we wrześniu. Na poświęcenie został zaproszony Ks. Arcybiskup Józef Michalik. Wielką zasługę w wybudowaniu mostu należy przypisać wójtowi Gminy Białobrzegi Franciszkowi Masłoniowi – gdyby nie jego zabiegi mostu by prawdopodobnie nie było. Drugim wielce zasłużonym jest starosta powiatu Adam Krzysztoń. I zapewne wielu innych czego należy się domyślać. Niech Bóg wynagrodzi wszystkie trudy.

24 sierpnia 2010 roku, nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza w parafii Budy Łańcuckie. Decyzją Ks. Arcybiskupa Przemyskiego – 24 sierpnia w naszej parafii objął urząd proboszcza ks. Kazimierz Kopeć – dotychczasowy proboszcz w Rakszawie Górnej.. Uroczyste wprowadzenie w Urząd odbyło się 29 sierpnia na sumie. Serdecznie Go witamy.

24 sierpnia 2010 r. objęcie parafii przez ks. Kazimierza Kopcia. Przyszedł z parafii Rakszawa Górna będącej w tym samym dekanacie. W tej Parafii oprócz odchodzącego na emeryturę ks. Prałata Władysława Szulara, posługę wikariusza pełnił ks. Paweł Petryka jako neoprezbiter. Już 31 sierpnia tydzień po objęciu parafii odbyła się wielka uroczystość poświęcenia nowego mostu na Wisłoku łączącego Prawe i Lewe Budy. Poświęcenia dokonał J.E. Ks. Abp Józef Michalik.  W uroczystości  brali udział władze samorządowe z p. wójtem Franciszkiem Masłoniem – którego staraniem ten most powstał – a także: starosta Łańcucki Adam Krzysztoń i posłowie na sejm: Kazimierz Gołojuch (PiS) i Zbigniew Rynasiewicz(PO) oraz  radni gminy Białobrzegi. Korzystając z obecności pasterza diecezji zaproszono na tę uroczystość dzieci, młodzież, nauczycieli by przy jego obecności i zachęcie uroczyściej rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny.

12 września odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej, celem przygotowania wyborów do Rady Parafialnej, wyłonienia kandydatów. Wybory się odbyły po Nowym Roku. Wybrani na nowo zostali parafianie z byłej rady, jak i nowi, na miejsce tych którzy zrezygnowali. Niestety na spotkanie, nie udało się zebrać wszystkich, aby złożyli przysięgę odpowiedzialności za wspólnotę parafialną.

Po przyjściu nowego Proboszcza nie dokonywano większych prac w parafii. Nastąpiły tylko remonty plebanii.  Wykonawcą był p. Józef Miara z synem. Przerobiono przejście przy kuchni na drugą toaletę, z prysznicem dla księży rekolekcjonistów, został również wykonany remont kuchni i pokoi. Założono panele podłogowe w pokojach i zmieniono trochę układ pomieszczeń. W kościele zainstalowano wyświetlacz pieśni. 9 i 10 października(sobota i niedziela) gościł w naszej parafii zespół „Michael” przyjęty i odebrany przez wiernych bardzo dobrze.

ROK PAŃSKI 2011.

Kolejny rok rozpoczęliśmy pod hasłem: „ W komunii z Bogiem”. Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Krzysztof Rzepka dyrektor naszego diecezjalnego radia „Fara”. Pięknym akcentem tego roku jest powstanie nowego stowarzyszenia Bractwa Małych Stópek(BMS), którego organizatorem i moderatorem jest p. Waldemar Ostrowski miejscowy nauczyciel. Należą do niego 32 osoby, w większości dzieci. Oprócz pracy formacyjnej(spotkania comiesięczne) głównym zadaniem jest Apostolat Adopcji Duchowej, codzienna modlitwa w domu i wspólna modlitwa różańcowa w kościele raz w miesiącu. Pięknym przeżyciem były święcenia kapłańskie – 28 maja – ks. Pawła Czyrka Michality (CSMA) – wychowanka naszej parafii.  Prymicje miały miejsce 5 czerwca w naszym kościele. 

Na wiosnę 2011 ruszyły prace przy budowie autostrady. Dobrą sprawą było nawiązanie kontaktu z firmą budującą odcinek Rzeszów – Jarosław „Polbud – Pomorze”. Dyrektor ds. logistyki p. Sławomir Migodziński prosił o założenie nadajnika GPS na wieży kościelnej. Zawarliśmy ustne porozumienie, że w zamian za użyczenie wieży, budujący autostradę będą służyć pomocą przy naszych pracach parafialnych. Dzięki ich ciężkiemu sprzętowi został przygotowany teren pod parking oraz otrzymaliśmy wiele ton kamienia. Tej firmie zawdzięczamy wyrównanie terenu wokół budynku gospodarczego. Skorzystaliśmy też w początkowej fazie; biorąc bardzo dużo ziemi na wyrównanie terenu przy kościele i na pole pod cmentarz. Wiele pomocy przy wszystkich tych pracach okazał również nasz parafianin p. Wiesław Wojtyna.

W grudniu  został wymieniony na plebani piec c.o.(10000zł)


Lata 2002 – 2006 Lata 2012 – 2016

Liturgia dniaPrzejdź do pełnej liturgii dnia

Numer rachunku parafialnego

KSIĘGA GOŚCI

Zapraszamy do przeglądania i wpisywania się w naszej Księdze Gości.
Chcesz pozdrowić, przekazać propozycję jakie informacje dodać na portalu, chcesz skomentować portal?
Nic prostszego:-)


Kliknij i wpisuj

Odeszli do wieczności

Ostatnio dodane zdjęcia

2019_gurgacz pismoprzewodniesanepid20210131 bozenarodzenie2020 korniaktowski_marsz_1 ks_marek_matwijczak kosciol_zlobek_mniejszy rachunekparafii 25630652_2050724591621195_252105916_n kosciol_mniejsze_2 kosciol_mniejsze_1 p1120999 p1120997

Historia wpisów

Wrzesień 2021
P W Ś C P S N
« sie    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930