Kronika – lata 2002 – 2006

W Nowy Rok polecamy Matce Najświętszej wszystkie sprawy osobiste i całej wspólnoty parafialnej ze szczególnym uwzględnieniem misji parafialnych zaplanowanych na Wielki Post, przed odpustem Zwiastowania Pańskiego. Misje rozpoczęły się 16 marca w sobotę na wieczorowej Mszy św. Nauki rekolekcyjne głosili: ks. prałat Marian Bocho – dyrektor Caritas przemyskiej; ks. Jan Smoła- proboszcz z Ustjanowej k/Ustrzyk Dl.; ks. Paweł Filip z Prusieka k/Sanoka. Lud uczestniczył pilnie, a frekwencja była dobra. Zapewne byli i tacy, którzy nie brali udziału w misjach. Do spowiedzi przyszli i tacy, którzy pod tym względem trochę się zaniedbali. Na zakończenie misji postawiliśmy pamiątkowy krzyż misyjny wykonany na wzór poprzedniego, który służył 22 lata, ale wichura go złamała. Ten nowy krzyż został nam podarowany jako prezent dla parafii przez Piotra Wosia z Białobrzegów. Bóg zapłać. W sobotę 23 marca zakończenie misji i odpust ku czci Zwiastowania Pańskiego przeniesiony z Wielkiego Poniedziałku.

14 kwietnia na spotkaniu z Radą Parafialną zapadła decyzja o urządzeniu kaplicy przedpogrzebowej w kruchcie pod wieżą kościoła, która dotąd służyła za magazynek. Okazało się to dobrym rozwiązaniem. Jako pierwsi w dekanacie i sąsiedztwie mieliśmy taką kaplicę. W późniejszym czasie Darek Gamracy wykonał polichromię w kaplicy przedpogrzebowej, wydatnie w pracy pomagał mu radny Jan Rupar. Schody wejściowe obłożono granitem. W ogrodzeniu została umieszczona brama wjazdowa na plac kościelny i ewentualnie z trumną. Od ogrodzenia do szosy wykonano betonowy podjazd,/zajęli się tym radni  a szczególnie Stanisław Kurek i Józef Mazur/. Podjazd do bramy został wyłożony kostką chodnikową.

Postanowiono i wykonano chodnik dokoła kościoła, robotnicy z Żołyni zostali wynajęci do ułożenia chodnika. Wykonano też wylewkę na alejce cmentarza od starej bramy od strony lasu do krzyża. Pomalowano też płotek przy punkcie katechetycznym na lewej stronie.

8 czerwca w sobotę mieliśmy w naszej parafii kongregację księży z naszego dekanatu przygotowującą nasz dekanat – parafie na Nawiedzenie MB w kopii cudownego obrazu z Jasnej Góry. O 12 w kościele wszyscy kapłani koncelebrowali Mszę św. pod przewodnictwem dziekana Ks. Teodora. Był to wstęp do odpustu, który w tym roku był obchodzony w niedzielę. Celebransem na odpuście był ks. Stefan Kiełbicki emerytowany proboszcz z Brzózy Królewskiej – a Słowo Boże głosił ks. Zygmunt Suski ze Smolarzyn.

1 lipca nastąpiła zmiana wikariusza – ks. Stanisław Bąk został przeniesiony od nas do Wróblika Królewskiego k/Rymanowa, a do nas przyszedł z Jawornika Polskiego, ks. Adam Chrząszcz rodem z Muniny – 6 lat kapłaństwa.

Dla parafii na Ukrainie nasza parafia podarowała małą monstrancję i małą puszkę na komunikanty.

W końcu września zostały wymienione okna na piętrze plebanii od strony kościoła i jedno okno na dole w kancelarii.

30 listopada w katedrze w Przemyślu było spotkanie prezesów Akcji Katolickiej parafialnej, zostali mianowani nowi, ewentualnie starzy prezesi. W naszej parafii na trzecią kadencję została mianowana Maria Węgrzyn z prawej strony.

ROK PAŃSKI 2003.

Świętując Nowy Rok trwamy w 9-cio miesięcznej nowennie przygotowującej nas na odwiedziny Matki Najświętszej w kopii Cudownego Wizerunku Jasnogórskiego. W czasie wizyty kolędowej ks. Adam pozostawił w każdym domu pomoc- propozycje, zachętę do podejmowania postanowień, darów duchowych, które pomogłyby dobrze przeżyć spotkanie z Matką Bożą. Zaangażowanie w przygotowanie materialne parafii jest bardzo duże. Darek przygotowuje obrazy 20 tajemnic różańcowych wielkości 170 x 270 cm. Ramy do obrazów przygotowali Franciszek Biały i Kazimierz Benedyk z Korniaktowa.

NAWIEDZENIE naszej parafii będzie w dniach 8 i 9 marca. Bezpośrednim przygotowaniem do nawiedzenia były rekolekcje – renowacja misji. Ci sami kapłani co głosili misje przygotowują nas do spotkania z Matką Bożą.

nawiedzenie_1_mniejszy

nawiedzenie_2

nawiedzenie_3

nawiedzenie_4

NAWIEDZENIE PARAFII BUDY ŁAŃCUCKIE PRZEZ NMP W KOPII CUDOWNEGO JASNOGÓRSKIEGO WIZERUNKU.

 

 

Nawiedzenie w naszej Archidiecezji trwa od 24 sierpnia 2002r. Na trasie Nawiedzenia dla naszej Parafii wyznaczony został dzień 8/9 marca 2003r. Do tego wielkiego wydarzenia przygotowywaliśmy się poprzez dziewięciomiesięczną nowennę a także przez codziennie odmawiany Różaniec przed wieczorową Mszą świętą. Bezpośrednim przygotowaniem na przyjęcie obrazu były rekolekcje – renowacja misji, trwające od Nie-dzieli 2 marca aż do przybycia Matki Bożej. Rekolekcje –misje prowadzili Księża Marian Bocho – dyrektor Caritas w Przemyślu; Ks. Jan Smoła – proboszcz w Ustjanowej; Ks. Paweł Filip – proboszcz w Prusieku. Wspaniałe były procesje Różańcowe wieczorem, gromadzące około 600 – 700 osób ze światłem, ubezpieczane przez miejscową OSP zdążające na Apel Jasnogórski o 2100. Na trasie prze-jazdu Obrazu Matki Bożej, a także na drogach całej Parafii jako dekoracje zos-tały ustawione duże obrazy /170×270/, wykonane przez Dariusza Gamracego, i P. Jana Aab z Jarosławia, przedstawiające 20 tajemnic różańcowych, które przybliżały nam rozważane w czasie pro-cesji tajemnice, wprowadzające w obecność Matki Bożej między nami. Obrazy tajemnic różańcowych były otoczone flagami, proporczykami, tworząc razem piękny ołtarz różańcowy, nocą podświetlony światłem elektrycznym lub zniczami.

W kościele, w głównym ołtarzu, został przygotowany piękny tron dla Obrazu Matki Bożej /wykonawcami byli Tadeusz Kotliński, Dariusz Gamracy, Jan Aab i Dariusz Cebulak. Oczekiwanie na przybycie Obrazu rozpoczęło się o godzinie 1600, modlitwami które prowadzili w/w Księża Marian i Jan.

Zgromadziła się prawie cała wspólnota parafialna i trochę gości. Przybyli także prawie wszyscy kapłani dekanatu. Uroczystościom przyjęcia Obrazu przez naszą Parafię, przewodniczył Metropolita Przemyski J. E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik . Punktualnie o godzinie 1700 przed kościół zajechał, w kawalkadzie samochodów: policyjnego, Straży pożarnej, samochód – Kaplica prowadzony przez O. Antoniego. Procesja oczekująca na przybycie Matki Bożej mogła wreszcie ujrzeć Oblicze Jasnogórskiej Pani. Po ucałowaniu ramy obrazu przez miejscowego proboszcza, strażacy a następnie ojcowie rodzin wnieśli Obraz Matki Bożej do kościoła i umieścili na przygotowanym tronie. W tym czasie jak w jasnogórskiej kaplicy zabrzmiały fanfary, a później pieśń – Królowo Polski w złocistej koronie /Ks. Wojciecha Lewkowicza/. Po odśpiewaniu Ewangelii o Maryi nawiedzającej Elżbietę – /Ks. diakon Mirosław Zając – Brzóza Królewska/ – nastąpiły powitania przez miejscowego proboszcza: – „A skądże nam to, że Matka Pana naszego przychodzi do nas?” Witając Cię o Maryjo w naszej wspólnocie – za świętą Elżbietą, której wiarę podziwiamy – umiała bowiem rozpoznać, że jesteś Matką Pana; – dziś chcemy powiedzieć Ci Najświętsza Matko o naszej słabej wierze, w której trwamy, i którą staramy się umacniać poprzez spełnianie codziennych powinności chrześcijanina: a także przez codzienną, odmawianą wspólnie w kościele modlitwę Różańcową, od chwili Twojego przybycia przed jedenastu laty do nas w znaku Fatimskim; poprzez czytanie prasy katolickiej, a także naszej cotygodniowej  gazetki parafialnej – która jest Głosem Serca Twojego o Maryjo, skierowanym do nas , „ Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie Syn”. Dlatego jest w niej Niedzielna Ewangelia z krótkim wyjaśnieniem. Jest też zachęta, wezwanie do samodzielnego czytania – modlitwy tekstami Pisma świętego w domach, by przybliżyć nam Słowo Boże, jako kontynuację Intronizacji Biblii w rodzinach; jest też część poświęcona poznawaniu wprowadzaniu w życie nauki zawartej w  Katechizmie Kościoła Katolickiego. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Duch święty Ją napełnił. Dziś nasze serca żywiej w nas biją - od niedzieli trwamy na modlitwie przeżywając renowację misji, aby jak najwięcej przyjąć w nasze serca  z tego co mówi do nas Twój Syn, o Maryjo;– wychodziliśmy w procesjach różańcowych na drogi naszej parafii, wypatrując i ucząc się Twej obecności, prosiliśmy byś o Matko uprosić raczyła łaskę nawrócenia dla nas wszystkich. Dlatego dziś, gdy wzrok Twój o Maryjo spoczywa na każdym z nas, z drżącymi sercami za Elżbietą wołamy: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła; Zadziwieni Twoją wiarą prosimy – niech Twoja obecność pogłębi naszą słabą wiarę. UPROŚ NAM O MARYJO ŁASKĘ WIARY; MĘŻNEJ, SILNEJ, NIE LĘKAJĄCEJ SIĘ PRZECIWNOŚCI I TRUDU. WĄTPIĄCYM UPROŚ OTWARCIE SIĘ NA ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO. Proś Matko swego Syna za chorymi, cierpiącymi, by umieli jak Ty stanąć pod krzyżem Jezusa. I na koniec jak niewiasta kananejska ośmielamy się prosić o Maryjo, byś u Jezusa wyjednać raczyła choćby małą okruszynę wiary dla tych, którzy ją zatracili i nie ma ich tu dzisiaj wśród nas.

W imieniu rodziców słowa powitania wygłosił Dariusz Gamracy w towarzystwie Renaty Cebulak, żony Dariusza i Danuta Prajs, żona Stanisława. W imieniu młodzieży witała Sabina Mazur w towarzystwie Maćka Białego i Bartka Kukulskiego, zaś w imieniu dzieci slowa powitania recytowała Madzia Rachwał i Tomek Prajs. Słowa powitań były przeplatane śpiewem pieśni: „Pozdrawiam Ciebie Matko…” Po zakończeniu powitań uroczyste Chwała na wysokości Bogu zaintonowane przez Głównego celebransa rozpoczęło uroczystą Mszę świętą, w czasie której homilię o różnych odcieniach Miłości, której pragnie nas nauczyć Nawiedzająca Matka – wygłosił Ks. Arcybiskup. Chyba wszyscy uczestnicy tej uroczystości przyjęli Komunie świętą. Po zakończeniu Mszy świętej, wszyscy zgromadzeni przeszli przed Obrazem Matki Bożej, by w krótkiej modlitwie polecić Maryi wszystkie sprawy.

Czas osobistych spotkań z Matką Najświętszą trwał do godziny 2100 – Apel Jasnogórski prowa-dzony przez o. Antoniego – paulina. Po Apelu czuwanie przy Obrazie, animowane przez miejscowy KSM, rozpoczęła młodzież parafii. O godzinie 2300 Nabożeństwo za zmarłych parafian rozpoczęło się w kościele, a po zapaleniu światła od „świecy Maryjnej”, w procesji różańcowej wyruszyliśmy na miejscowy cmentarz, nio-sąc wraz z światłem modlitwę za zmarłych, odmawiając Różaniec i modląc się przy pięciu stacjach. O północy kapłani rodacy: O. Bogusław Golak – dominikanin z Rzeszowa, ks. Józef Markowicz – proboszcz z Wrzaw k/Sandomierza, ks. Julian Bartnik – proboszcz z Lubli k/Frysztaka, ks. Marian Cebula – proboszcz ze Zgłobnia k/Rzeszowa i ks. Konrad Dyrda – wika-riusz od Chrystusa Króla w Jarosławiu; księża, byli wikariusze w naszej parafii: ks. Krzy-sztof Rzepka – proboszcz w Ujeznej, ks. Krzysztof Masłyk – wikariusz w Parafii Królowej Polski w Przemyślu-Kmiecie, ks. Krzysztof Pietrasz – wika-riusz w Strachocinie, ks. Tomasz Latoszek – wikariusz w Katedrze w Przemyślu, ks. Stanisław Bąk – wikariusz we Wróbliku Królewskim – wspólnie celebrowali Mszę świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Józef Markowicz. Wszyscy dziękowali za dar kapłaństwa i modlili się o nowe powołania kapłańskie i za-konne. Spośród zakonnic przybyła tylko s. Halina – Agata Szostek- duchaczka . Była też obecna s. Serafitka , rodzona siostra Władysława Rączki. Pozostałe siostry nie mogły przybyć.  Do godziny 600 w kościele trwało czuwanie wyznaczonych części parafii, a prze-wodziły im Róże Różańco-we i Akcja Katolicka. Godzinki o Matce Bożej Bolesnej rozpoczęły drugą część trwania przy Matce Bożej. 630 , 800  Msza święta dla wszystkich, 1030 Msza święta z Sakramentem Bierzmowania dla młodzieży gimnazjalnej /65osób/ – celebrowana przez J. E.. Ks. Biskupa Adama Szala. O 1200 Anioł Pański w łączności z Ojcem Świętym i błogosławieństwo dla małych dzieci i matek w stanie błogosławionym. Dalszy ciąg czuwania do 1500,  - wtedy rozpoczęło się Nabożeństwo pożegnania Obrazu: – Koronka do Bożego Miłosierdzia, Gorzkie Żale, Msza święta z kazaniem ks. Mariana Bocho i modlitwy za-wierzenia Matce Najświętszej, parafii i wszystkich jej mieszkańców, wypowiedziane przez ks. proboszcza. Zabrakło czasu na procesję z Obrazem wokół kościoła. Nadeszła godzina 1645, procesyjnie wyniesiony Obraz Matki Bożej, przy śpiewie O Maryjo żegnam Cię… pobłogosław wszystkie dzieci Twe..., został umieszczony w samochodzie – kaplicy. Obraz żegnany przez wszystkich odjechał do Świętoniowej – sąsiedniej parafii. W samochodzie kaplicy pojechał też ks. Proboszcz wioząc towarzyszący Nawiedzeniu Ewangeliarz. który jest przekazywany księdzu proboszczowi sąsiedniej parafii. Na pożegnanie przybyli prawie wszyscy kapłani z dekanatu, aby towarzyszyć Matce Bożej w drodze do kościoła w Świętoniowej. O MARYJO! POZOSTAŃ Z NAMI I  BĄDŹ NAM PRZEWODNICZKĄ PO DROGACH WIARY. Spraw byśmy dar Nawiedzenia umieli wykorzystać dla dobra naszych dusz. OMDG et BMV.

 

25 marca w dzień odpustu dwa małe obrazy Matki Bożej Częstochowskiej – jeden z lat sześćdziesiątych – pamiątka tysiąclecia, drugi zakupiony teraz; rozpoczęły nawiedzenie rodzin naszej parafii od prawej strony i od Ronda.

Na upamiętnienie Nawiedzenia w naszej parafii została wybudowana kapliczka składająca się z dwóch elementów: dwie kolumny na niższej posadowiona jest kapliczka –wnęka oszklona w której umieszczony jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej w ozdobnej ramie z napisem wspominającym Nawiedzenie; druga kolumna 2,5 m wysokości – na niej posadowiona jest figura Jezusa Miłosiernego. Kaplica jest ogrodzona płotkiem wykonanym przez Stanisława Misia, który zajmuje się kowalstwem artystycznym. Uroczyste poświęcenie kapliczki odbyło się 20 lipca przy udziale wielkiej liczby parafian i sąsiadów. Przewodniczyli uroczystościom miejscowi kapłani i Ojciec Bogusław. Organizatorem prac przy budowie tej kapliczki był Stanisław Kurek – radny parafii, Adam Nawrot, Wiesław Kułacz, Dariusz Gamracy i Jan Rupar i inni.

Kaplica przedpogrzebowa posłużyła pierwszy raz do pogrzebu śp. Józefa Cebulaka z Korniaktowa.

Planujemy powiększyć cmentarz. Najbliższe działki przylegające od strony zachodniej do naszego cmentarza zostały podarowane na rzecz parafii przez właścicieli. Zrobiono tez akty notarialne. Było trochę kłopotu z dalszym sąsiadem. Ale wszystko dało się przezwyciężyć.

W listopadzie zakończyło się małe nawiedzenie rodzin.

Do kościoła sprawiliśmy 30 sztuk ławek bez oparcia. Fundatorem był Piotr Woś z Białobrzegów – do nas rodzina chodzi do kościoła.

Do organów wbudowane zostały dwa głosy: 16-tka burdon do pierwszego manuału i 8-emka obój języczkowy do II manuału.

ROK PAŃSKI 2004.

Nowy rok rozpoczynamy z myślą o nawiedzeniu rodzin parafii przez Jezusa Miłosiernego. W związku z tym proboszcz zamówił w Łagiewnikach u Sióstr dwa obrazy – kopie cudownego obrazu w ich kaplicy – które zostały wykonane techniką komputerową. Po otrzymaniu obrazów oprawiliśmy je w ramy i przygotowali do łatwego przenoszenia od domu do domu. W Środę Popielcową 25 lutego, rozpoczęło się w naszej parafii Nawiedzenie Rodzin przez Jezusa Miłosiernego w Obrazie, który jest wierną kopią Obrazu z kaplicy Sióstr w Łagiewnikach. Trzeba wykorzystać czas spotkania z Jezusem Miłosiernym na modlitwę osobistą, rodzinną, a przede wszystkim na spojrzenie w siebie: kim jestem jako człowiek, jako mąż, jako ojciec, jako żona, jako matka, jako syn, jako córka. Jakim jestem chrześcijaninem? Jaka jest moja wiara. Jeden obraz rozpoczął nawiedzenie od rodzin „Pod Górą” w stronę Ronda, a drugi nawiedzi rodziny Korniaktowa i przejdzie na prawą stronę. Celem nawiedzenia jest osobiste spotkanie z Jezusem Miłosiernym każdego parafianina – przynajmniej jedną godzinę należałoby spędzić na osobistym spotkaniu-modlitwie sam na sam z Jezusem.

W tym roku wykonaliśmy dużo pracy w kościele – została odnowiona polichromia wewnątrz kościoła: prezbiterium zostało prawie całkowicie przemalowane, pozostały tylko niebieskie lunety nad oknami oczyszczone chlebem. Dodana została gwiazda na sklepieniu nad ołtarzem, podobna do tych, które są w nawie głównej. Sklepienie nawy głównej zostało oczyszczone chlebem i pozostało takie jak było. Ściany kościoła zostały przemalowane kolorem podobnym, chociaż trochę jaśniejszym. Pilastry w całości zostały odnowione kolorem białym. Obrazy mozaikowe pozostały nietknięte, jedynie oczyszczone z kurzu. Głowni wykonawcy to Józef Miara z Białobrzegów i Jan Rupar z Korniaktowa pod kierunkiem Dariusza Gamracego, który też odnawia złocenie ołtarza.

W październiku rozpoczął się ogłoszony przez Ojca św. Rok Eucharystyczny w całym Kościele. U nas codziennie, bo to jest wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa Różańcowa, a w następnych miesiącach w czwartki każdego tygodnia planujemy godzinną adorację Najświętszego Sakramentu.

11 października zostało wykonane nowe nagłośnienie kościoła przez firmę „Rduch” z Górnego Śląska.

Na chórze kościelnym wymieniliśmy podłogę na posadzkę wyłożoną płytkami. Trochę było z tym kłopotu, gdyż organy były ustawione na podłodze, którą trzeba było wyrzucić, ale dało się to zrobić.

Ocieplony został także strop na kościele. Na trociny z wapnem położono dodatkowo watę szklaną grubości 10 cm.

ROK PAŃSKI 2005.

Rok 2005 jest Rokiem Eucharystii. Celem Roku Eucharystii jest odnowa wiary w realną obecność Chrystusa pod postaciami Chleba i Wina. Jan Paweł II przygotował na Rok Eucharystii list apostolski „Mane nobiscum Domine" – „Zostań z nami, Panie", w którym zaprosił wszystkich wiernych do szczególnego przeżywania Najświętszej Ofiary, jako kontemplacji oblicza Chrystusa.

W związku z Rokiem Eucharystii Episkopat Polski wystosował list „Eucharystia źródłem i szczytem życia i misji Kościoła", w którym biskupi przypomnieli m.in., że Eucharystia jest szkołą prostych i konkretnych znaków miłości wobec ludzi najbiedniejszych. 19 czerwca br. w Warszawie odbędzie się III Krajowy Kongres Eucharystyczny, pod hasłem „Pozostań, Panie, w naszych rodzinach". Najważniejszymi wydarzeniami kongresu będą: nieszpory połączone z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, małżeńskich i ślubów zakonnych, beatyfikacja trzech polskich księży: Władysława Findysza, Bronisława Markiewicza i Ignacego Kłopotowskiego oraz modlitwa pojednania między Polakami i Ukraińcami i procesja eucharystyczna ulicami Warszawy.

W naszej parafii od października ubiegłego roku trwa cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu w każdy czwartek.

W marcu 18-20 wylał Wisłok. Woda przyszła aż w pobliże kościoła na plebańską łąkę. Wierni z prawej strony nie mogli dostać się do kościoła – chodzili do Świętoniowej i do Korniaktowa.

W Wielkim Poście tradycyjnie przed Świętem Zwiastowania Pańskiego przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne, które prowadził dla nas ks. Jan Rydzik – proboszcz z Odrzykonia k/Krosna.

Przygotowujemy się do wizytacji kanonicznej, która po sześciu latach będzie w czerwcu. Młodzież przygotowuje się do bierzmowania.

Jest wiele pracy w zewnętrznym przygotowaniu kościoła, obejścia – trzeba trochę odnowić i ściany i ogrodzenie

Boże Ciało – piękna uroczystość z Jezusem Eucharystycznym przeszliśmy procesyjnie do czterech ołtarzy usytuowanych tradycyjnie w Korniaktowie. Plansze ołtarzowe wykonał Dariusz Gamracy.

Na zakończenie Oktawy Bożego Ciała w naszej parafii wizytacja kanoniczna. Przybył do nas Ks. Arcybiskup Józef Michalik o godz. 1530. Najpierw nawiedziliśmy kościół – chwila adoracji; następnie cmentarz, potem kancelarię parafialną – spotkanie z proboszczem, wikariuszem a o 1700 w kościele spotkanie z grupami modlitewnymi: Akcja Katolicka, KSM, ministranci, Róże Różańcowe, Rada Parafialna. Następnie uroczysta Msza św. z powitaniem przez dzieci i proboszcza. W czasie Mszy św. młodzież klas II i III – /72 osoby/ przyjęła sakrament bierzmowania. Po Mszy św. ks. Arcybiskup wszystkim dzieciom osobiście udzielił błogosławieństwa – każde też dostało czekoladę.

4 czerwca w naszej parafii odpust ku czci Niepokalanego Serca NMP. Sumę celebrował i Słowo Boże wygłosił ks. Marian Cebula nasz rodak – proboszcz w Zgłobniu k/Rzeszowa.

27 czerwca nastąpiła w naszej parafii zmiana wikariusza – ks. Adam Chrząszcz po trzech latach został przeniesiony do Wesołej k/Dynowa, a do nas przyszedł neoprezbiter ks. Tomasz Smoter, rodem z Sanoka.

Końcem października we wszystkich oddziałach parafialnych Akcji Katolickiej odbyły się wybory prezesów, w naszej parafii prezesem AK została Zofia Rosół z prawej strony. Nowi prezesi 19 listopada otrzymali z rąk ks. Arcybiskupa w katedrze nominację na trzyletnią kadencję.

Po Świętach Bożego Narodzenia ks. Tomasz poszedł z wizytą duszpasterską. Proboszcz był tylko na prawej stronie – domy poza szkołą, i Komorno do Ronda.

ROK PAŃSKI 2006.

Nowy Rok – Święto Macierzyństwa NMP – w Jej opiekę oddaje się cała parafia. Trwanie w wierze, pogłębianie jej, jest nadal najważniejszym zadaniem. Nie planujemy wielkich prac materialnych.

Rekolekcje w Wielkim Poście, przed świętem Zwiastowania Pańskiego głosił ks. profesor z Rzeszowa – Stanisław Mierzwa – biblista.. On też miał sumę odpustową z kazaniem. Ks. wikariusz Tomasz przygotowuje II klasy do przyjęcia I Komunii św. Komunia św. odbyła się 14 maja. Zachęcamy dzieci i ich rodziców do głębszego przeżywania Eucharystii.

23 maja w naszym kościele odbyły się uroczystości nadania imienia Armii Krajowej,  Szkole Podstawowej Nr 2 w Budach Łańcuckich. W koncelebrze uczestniczyli: miejscowy proboszcz, ks. płk- proboszcz kościoła garnizonowego w Rzeszowie, kapelan AK z Rzeszowa- ks. Tadeusz Szetela, ks. prob. z Korniaktowa i miejscowy wikariusz. Kazanie wygłosił miejscowy proboszcz. Towarzyszyła orkiestra Garnizonu Rzeszów. Dalsze uroczystości odbyły się w szkole na prawej stronie. W tych uroczystościach wzięło udział wielu gości.

Odpust ku czci Niepokalanego Serca celebrował i Słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof Pietrasz obecnie wikariusz w parafii św. Brata Alberta w Przemyślu.

W czasie wakacji P. Jan Łania przeprowadził renowację urządzeń, mechanizmów przy dzwonach.

Rozpoczęliśmy też mały remont na starej plebanii, którą przygotowujemy na mieszkanie dla przyszłego emeryta, czyli obecnego proboszcza. W tym roku zostały wykonane wylewki. Reszta prac będzie później.

Postanowiliśmy sprawić do kościoła witraże najpierw do prezbiterium, a później dla całego kościoła. Witraże będzie projektował P. Stanisław Jakubczyk z Krakowa, znany nam z wykonania polichromii w naszym kościele. Witraż z lewej strony ołtarza będzie poświęcony Janowi Pawłowi II z podpisem KOSCIÓL ŻYJE DZIEKI EUCHARYSTII. Po prawej stronie witraż będzie przedstawiał św. Józefa Sebastiana Pelczara  z podpisem: ŚWIETY JÓZEFIE SEBASTIANIE UCZ NAS ADOROWAĆ JEZUSA. Następne witraże przedstawiają stworzenie świata; adoracja aniołów; stworzenie światła i ciemności, stworzenia nieba. Wykonawcą tych witraży jest Krzysztof Paczka i Spółka z Krakowa.

Lata 1996 – 2001 Lata 2007 – 2011

 

 

Liturgia dniaPrzejdź do pełnej liturgii dnia

Numer rachunku parafialnego

KSIĘGA GOŚCI

Zapraszamy do przeglądania i wpisywania się w naszej Księdze Gości.
Chcesz pozdrowić, przekazać propozycję jakie informacje dodać na portalu, chcesz skomentować portal?
Nic prostszego:-)


Kliknij i wpisuj

Odeszli do wieczności

Ostatnio dodane zdjęcia

2019_gurgacz pismoprzewodniesanepid20210131 bozenarodzenie2020 korniaktowski_marsz_1 ks_marek_matwijczak kosciol_zlobek_mniejszy rachunekparafii 25630652_2050724591621195_252105916_n kosciol_mniejsze_2 kosciol_mniejsze_1 p1120999 p1120997

Historia wpisów

Wrzesień 2021
P W Ś C P S N
« sie    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930