Kapliczki i krzyże naszej parafii

Kapliczka w lesie. W roku 1868 wybuchła w Galicji epidemia cholery. Organizmy najsilniejsze przetrwały chorobę. Słabsi zaś masowo umierali. Ozdrowieńcy tworzyli ekipy, które zajmowały się opieką nad chorymi i grzebaniem zmarłych. Na cmentarz choleryczny wybrano miejsce na skraju lasu, na rozstaju dróg z Bud do Opalenisk i z Bud do Żołyni Grabnika. Wykopano dół o głębokości 4 m i warstwami układano zmarłych posypując ich wapnem, które przekazał rządca folwarku Budy. W/g ówczesnych szacunków pogrzebano ok. 1000 zmarłych z Bud, Korniaktowa i Grabnika. Po wygaśnięciu epidemii, grób zasypano i ogrodzono ostrokołem. Rządca folwarku Budy, który stracił całą rodzinę (żonę i czworo dzieci) ufundował kaplicę murowaną, do której rzeźby wykonał Andrzej Bartnik „Kołodziej”. Na frontowym deskowaniu Wojciech Bosak „Kuśnierz” namalował olejny obraz przedstawiający kwarantannę z „Ojca Zadżumionych” J. Słowackiego. Malunek został zniszczony podczas wykonywania częściowego remontu, który został wykonany na zlecenie leśnictwa Budy. W roku 1998 ks. proboszcz Władysław Szular wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia remontu kapitalnego kaplicy, który wykonał leśniczy Władysław Sobuś z członkiem Rady Parafialnej Władysławem Dyrdą.

W latach 20-tych XX wieku, profesor Akademii Medycznej w Krakowie wraz z grupą studentów rozpoczął badania cmentarza. Rozkopano mogiłę i stwierdzono żywotność zarazków cholery. Podobno kilku studentów zmarło. Po tym fakcie okoliczna ludność przez długie lata w okolicach cmentarza nie zbierała runa leśnego.


Kapliczka św. Franciszka obok "Rzechu" w lesie Stanisława Bartnika. Andrzej Bartnik „Kołodziej” po zakupieniu trzech morgów pola od rodziny Świętoniowskich, postanowił postawić na granicy posesji kapliczkę. W roku 1899 wybudował kapliczkę, do której wstawił figurę św. Franciszka, którą sam wyrzeźbił w drewnie lipowym. Figurka została skradziona w latach 60-tych XX wieku. Milicja odzyskała skradzioną figurę na terenie Sanoka i przekazała ją do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Zdjęcie po lewej stronie stara kapliczka przed remontem.

Kapliczka została wyremontowana na polecenie ks. proboszcza W. Szulara i przez niego poświęcona w roku 1999, podczas ulewnego deszczu.


Kapliczka z figurą Matki Boskiej w ogrodzie Kiełbia Stanisława poświęcona przez ks. Krzysztofa Masłyka.

04_k-obok_szkoly_1 Kapliczka ta znajduje się obok Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budach Łańcuckich (prawa strona Wisłoka). Została zbudowana w połowie XIX wieku ze składek ludzi mieszkających w pobliżu. Od momentu wybudowania kapliczki w wieczory majowe odmawiano różaniec i modlono się w różnych intencjach, gdyż do kościoła parafialnego w Nowosielcach było ok. 10 km.

05_k-obok_szkoly_1 05_k-obok_szkoly_2 Kapliczka naprzeciw szkoły w Korniaktowie Północnym. W latach osiemdziesiątych XIX wieku Żyd Magenheim chciał w Korniaktowie zbudować karczmę. Przeciwko tej budowie wystąpił wójt oraz społeczność miejscowa i dlatego nie dostał w Łańcucie pozwolenia na wyszynk wódek. Jako wotum w miejscu planowanej karczmy postawiono kapliczkę, którą następnie zamieniono na krzyż. Metalowy wizerunek w stojącym krzyżu pochodzi z pierwszej kapliczki.

06_k-obszary_1 Krzyż w Budach Łańcuckich (lewa) na obszarach. W połowie XIX wieku Andrzej Bartnik „Kołodziej” po śmierci pierwszej żony wyrzeźbił Chrystusa Ukrzyżowanego i wraz z krzyżem drewnianym ustawił go na środku obszarów dworskich, przy drodze z „Pelcowego brodu” do wsi. W roku 1982 Jan Bosak ufunkował nowy metalowy krzyż wraz z ogrodzeniem.

07_k-obok_stafieja_1 Figura w Korniaktowie Północnym naprzeciw Stafieja. Figura Najświętszego Serca Pan Jezusa postawiona jako wotum rodziny Stafiejów. Na cokole znajduje się napis: „Na wieczną chwałę Boga Wszechmocnego ufundował Jan Stafiej w Korniaktowie w roku 1929”.

08_k-obok_kubisa_1 Kapliczka w Korniaktowie Północnym koło Kubisów (przed stawami). Kapliczka pod stawami. Zbudowana po Powstaniu Styczniowym około roku 1865, jako wotum za uratowanie życia. Wyremontowana w roku 2002 ze środków rady sołeckiej.

09_k-obok_kolodzieja_1 Krzyż „pod lipą” stoi na pograniczu Korniaktowa i Białobrzegów. Postawił go Jan Bosak w roku 1918 po śmierci swojego syna Kajetana. Kajetan zginął podczas I wojny światowej w okolicach Kraśnika. Krzyż był drewniany. Dziesięć lat temu Stanisław Markowicz wykonał krzyż metalowy, który poświęcił uroczyście ks. proboszcz Władysław Szular.

10_k-obok_miary_1 Kapliczka na granicy Korniaktów – Białobrzegi. Do najbliższego kościoła było 10 km. Postanowiono więc zbudować kapliczkę, aby można było „śpiewać majówki”. Kapliczkę zbudowano w roku 1913 wstawiając do niej figurę Jezusa, którą wyrzeźbił Jan Klin z Grodziska Dolnego. W latach siedemdziesiątych figura została skradziona. Odnaleziono ją koło Sanoka ukrytą w stodole. Po odnowieniu została wstawiona do kapliczki, przy której co roku śpiewa się „majówki”.

11_k-droga_w_lesie_1 Droga Krzyżowa w lesie ufundowana i ustawiona przez pokutnika, jako wotum za popełnione ciężkie grzechy. Napis przy stacji pierwszej Drogi Krzyżowej wyjaśnia, że jest to wotum za zabijane dzieci nienarodzonych. Droga Krzyżowa została ustawiona w nocy na wiosnę 1982 roku.

12_k-obok_kolcza_1 Kapliczka w Korniaktowie Północnym na Mikulicach koło Kołcza. W końcu XVIII wieku z polecenia ks. Lubomirskich na teren Korniaktowa zostało przesiedlonych kilka rodzin z Mikulic przeworskich w celu obrabiania gospodarki leśnej podległej Dyrekcji Lasów  w Zmysłówce. Rodziny te postanowiły postawić obok gajówki „Mikulice” drewnianą kapliczkę, aby przy niej się modlić, gdyż do kościoła w Żołyni było ok. 11 km. W kapliczce umieszczono drewnianą figurę i krzyż wyrzeźbione przez Bartnika Andrzeja „Kołodzieja” z Bud Łańcuckich. W latach pięćdziesiątych XX wieku, Władysław Cebulak wybudował kapliczkę murowaną wstawiając do niej rzeźby z kapliczki drewnianej.

13_k-ksieza_gora_1 Krzyż w lesie na "Księżej Górze". W dniu 26 czerwca 1994 w kościele w Budach Łańcuckich odbyły się uroczystości upamiętniające akcję AK pod kryptonimem „Burza”. W drugiej części uroczystości ksiądz prałat Franciszek Woś, były kapelan AK, przy współudziale księdza prałata Stefana Pelca, o. Bogusława i księdza kanonika Władysława Szulara – poświęcił na „Księżej Górze” krzyż, na którym znajduje się napis: „W tym miejscu 20 maja 1944 została odprawiona polowa Msza święta w intencji zgrupowania oddziału partyzanckiego AK Obwodu Łańcut przed wymarszem na akcję bojową”.

14_k-obok_swizdora_1 Kapliczka w Korniaktowie obok Władysława Świzdora. W roku 1991 w miejscu rozlatującej się kapliczki postawiono nową. Helena Machniak zleciła Dariuszowi Gamracemu wykonanie nowej figurki Chrystusa Frasobliwego, którą wstawiono do kapliczki w roku 1992. W roku tym w dzień Bożego Ciała został obok kapliczki ustawiony ołtarz. Podczas modlitwy figurka została poświęcona przez księdza proboszcza Władysława Szulara.

15_k-obok_kosciola_1 Figura przed kościołem. W roku 1994 na placu przed kościołem została postawiona figura Matki Bożej Niepokalanej. W pierwszą sobotę czerwca, po nabożeństwie, figura została poświęcona przez księdza proboszcza Władysława Szulara.

16_k-obok_cebuliny_1 „Krzyż pod lipami” znajduje się 200 m od kościoła przy drodze w kierunku „Kmieci”. Postawiony został jako wotum rodziny Cebulów – właścicieli gruntu na którym stoi krzyż.

17_k-obok_maszki_1 Krzyż ten stoi przy drodze od kościoła w stronę wsi Opaleniska, tuż za pierwszą częścią wysokiego lasu. Dawniej obok krzyża były zabudowania Wojciecha Macha. Po śmierci wdowy po Wojciechu, dom został rozebrany. Pozostał tylko krzyż drewniany postawiony przez Wojciecha Macha, który był właścicielem znajdującego się tam lasu. Krzyż został ustawiony w intencji syna, który przeniósł się w rejon Podhajec na zakupioną gospodarkę. Obecny krzyż jest metalowy postawiony pod koniec XX wieku.

18_k-na_paswisku_1 Krzyż w Budach Łańcuckich (lewa) na pastwisku. Ksiądz Stanisław Stojałowski – inicjator ruchu ludowego w Galicji przebywał na terenie Bud Łańcuckich w 1906 roku. Spotkał się z mieszkańcami i dokonał poświęcenia krzyża dębowego ofiarowanego przez Andrzeja Bartnika „Kołodzieja”. W roku 1983 Ochotnicza Straż Pożarna w Budach Łańcuckich zakupiła w lesie pień dębowy, z którego wykonano krzyż i ustawiono go na betonowych obejmach. Krzyż poświęcił w kwietniu 1983 ksiądz proboszcz Władysław Szular.W roku 2010 zniszczony krzyż został wymieniony na nowy i poświęcony przez ks. proboszcza K. Kopcia w czasie procesji w Dni Krzyżowe w 2011r.

19_k-droga_na_cwierci_1 Krzyż przy drodze na Ćwierci – Budy Łańcuckie (lewa). Krzyż drewniany z pasyjką, został postawiony na początku XX wieku przez rodzinę Kubisów. W 2001 roku staraniem Rodziny Blok – Gdański, podniszczony krzyż drewniany został wymieniony na metalowy. W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego ks. Stanisław Bąk – wikariusz miejscowy, uroczyście poświęcił obecny krzyż. Obecność krzyża pośród naszych domów niech będzie świadkiem i umocnieniem naszej wiary i zawierzenia Zbawicielowi – Jezusowi Chrystusowi.

20_k-sw_jan_ob_kasprowki_1 Kapliczka przy drodze w kierunku „Skaprówki”. W połowie XIX wieku rodzina Wnęków wybudowała murowaną kapliczkę wstawiając do niej figurę św. Jana Nepomucena, który był patronem Wnęka. Figura ta została w latach 60-tych skradziona. W kapliczce została umieszczona figurka Dzieciątka Jezus. W 2001 roku Joanna i Stanisław Drążkowie – sąsiedzi kapliczki – ufundowali figurę św. Jana Nepomucena, którą wyrzeźbił w drewnie lipowym p. Dariusz Gamracy, miejscowy artysta rzeźbiarz. W 2001 r. figurka św. Jana Nepomucena została poświęcona w czasie Mszy św. sprawowanej obok kapliczki a po Mszy św. ks. proboszcz Władysłąw Szular i ofiarodawcy umieścili ją w kapliczce.

21_k-obok_katarzyny_kon_1 Krzyż przed domem Katarzyny Koń. Krzyż drewniany postawiony został w końcu XIX wieku przez rodzinę Korzystków. Krzyż metalowy wraz z ogrodzeniem został ustawiony na początku lat 70-tych XX wieku.

22_k-obok_toni_1 Krzyż k/Toni w lesie przy drodze w kierunku Opalenisk. Krzyż drewniany, który został zastąpiony krzyżem obecnym, został postawiony z polecenia Dyrektora Lasów w Zmysłówce Pana Zwolińskiego. Obok krzyża myśliwi w dniu św. Huberta modlili się przed rozpoczęciem łowów.

23_k-bialy_1 „Biały Krzyż” w lesie za Rudzieńcem – Budy Łańcuckie (lewa). Wiele lat temu w tym miejscu była mała sadzawka, w której biło źródło. Mała dziewczynka z rodziny Lejów utopiła się w tym stawku. Sadzawkę zasypano i postawiono biały krzyż. Mimo, że jest to już któryś z kolei, tradycja każe malować go na biało.

24_k-most_1 Krzyż przy drodze z kościoła do mostu, ustawiony przez Jana Stafieja w 1981 roku w miejscu starego drewnianego, ustawionego w 1920 roku przez Wojciecha Stafieja.

25_k-pod_gora_1 Krzyż „Pod Górą” w Budach Łańcuckich (lewa). W roku 1921 został poświęcony kościół w Budach Łańcuckich. Z tej okazji gajowy w lasach Potockiego Jakub Koń ustawił „Pod Górą” dębowy krzyż. W latach siedemdziesiątych w miejscu krzyża drewnianego ustawiono metalowy.

26_k-obok_kolka_1 Krzyż przy drodze do „Miasteczka” w Budach Łańcuckich (prawa). Obecny krzyż stoi w miejscu krzyża drewnianego ustawionego na początku XX wieku przez Jana Macha.

27_k-korn_prawa Kapliczka znajduje się na granicy Bud Łańcuckich (prawa) i Korniaktowa. Została wybudowana po Powstaniu Styczniowym przez Lorenców, których syn nie powrócił z powstania. Obok kapliczki przez długie lata mieszkańcy Bud i Korniaktowa śpiewali „Majówki”.

28_k-sierzega_1 Kapliczka z figurą Matki Boskiej w ogrodzie Juliana Sierżęgi (Korniaktów Północny) poświęcona przez ks. Krzysztofa Pietrasza.

29_k-obok_jarosza_1 Kapliczka Matki Boskiej na skrzyżowaniu w Korniaktowie Północnym. Wotum rodziny Jaroszów. Poświęcona w roku 1992 przez księdza proboszcza Władysława Szulara.

30_z_nawiedzenia Kapliczka w Budach Łańcuckich (lewa) za rondem wybudowana w 2003 roku, na pamiątkę nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w Ikonie Jasnogórskiego Obrazu. Obecność Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej parafii, o czym zapewnia  wspomniana kapliczka, niech będzie dla nas zachętą do korzystania z darów Bożych, których Jezus przez ręce Maryi pragnie nam udzielać.

Liturgia dniaPrzejdź do pełnej liturgii dnia

Numer rachunku parafialnego

KSIĘGA GOŚCI

Zapraszamy do przeglądania i wpisywania się w naszej Księdze Gości.
Chcesz pozdrowić, przekazać propozycję jakie informacje dodać na portalu, chcesz skomentować portal?
Nic prostszego:-)


Kliknij i wpisuj

Odeszli do wieczności

Ostatnio dodane zdjęcia

ks_piotr_bolanowski Ksiądz Wojciech Chorzępa img_3893 img_3891 img_3890 img_3888 img_3885 img_3882 img_3881 img_3880 img_3879 img_3878

Historia wpisów

Wrzesień 2023
P W Ś C P S N
« sie    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930