Kronika – lata 2012 – 2016

ROK PAŃSKI 2012.

Od 3-9 marca, odbyły się Misje św., które prowadził ks. Prałat Józef Niżnik, znany kaznodzieja i Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej w Archidiecezji, proboszcz ze Strachociny. W ramach przygotowania do misji św. każda rodzina w parafii przeżywała spotkanie z Maryja w znaku różańca św., który był przekazywany w kościele od rodziny do rodziny. W czasie Misji św. oprócz licznych nabożeństw, odbywały się  wieczorne „spotkania z Maryją”. Podczas ostatniego z nich ok. 200 parafian zapisało się do Rycerstwa Niepokalanej. Uwieńczeniem  Misji św. była peregrynacja krzyża papieskiego.

16 czerwca  2012 w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, nasz parafianin Łukasz Wikiera – imię zakonne: O. Fabian, przyjął święcenia kapłańskie. Uroczystą Mszę św. prymicyjną odprawił w naszym kościele 24 czerwca.  Radość dla parafii powstała z pójścia do Seminarium Duchownego w Przemyślu abiturienta Macieja Cebulaka zamieszkującego na terenie parafii Białobrzegi, a uczęszczającego zawsze wraz z całą rodziną do naszego kościoła. Nie było to żadnym zaskoczeniem  dla nas kapłanów, ani dla parafian. Swoją pobożną postawą mówił o swojej drodze życiowej.

Pod względem gospodarczym wykonano żelazne drabiny i podesty na wieży kościelnej. To był wielki dar naszego parafianina p. Jerzego Pióro. Mając swoją firmę „Stalmont”, sam ofiarował materiał i wykonanie. Mieliśmy wielkie szczęście, że nie mając funduszy otrzymaliśmy tak wielki dar. Wiele również dobra zawdzięczamy firmie „Rolbud” p. Michała Świzdora. Zawsze służył pomocą w postaci sprzętu, jak i materiału. Wiele razy jego pracownicy byli wysyłani do zadań specjalnych. Dzięki niemu podłączono kanalizację. Pan Michał Świzdor posłał koparkę do ładowania ziemi do wyrównania terenu przy kościele. Ofiarował również wyroby betonowe, jak i beton.

Jesienią rozpoczęto prace przy przygotowaniu toalet w  pomieszczeniach  piwnicznych. Organizacją i pomysłem zajął się p. Wiesław Wojtyna. Otrzymaliśmy za darmo beton z Łańcuta za pośrednictwem naszej parafianki. Jako hydraulik (bardzo dobry) ofiarował się p. Jerzy Bojda.                   Pewnym przełomem stało się strojenie kościoła. Dotychczas same panie z rejonu sprzątającego w miarę swoich możliwości i staranności, troszczyły się o wystrój kościoła. Troska o piękno i wystrój kościoła została powierzona p. Czesławie Wojtyna. Odtąd kupowanie kwiatów, przywózka ich i strojenie stało się jej zadaniem. Do pomocy jej służą inne panie. Najczęściej p. Anna Mirek.  Stroną internetową naszej parafii założył i prowadzi p. Piotr Miara

W tym roku został przeniesiony do parafii w Izdebkach ks. wikariusz Paweł Pietryka, będący tutaj jako neoprezbiter trzy lata. Zapisał się bardzo dobrze w sercach parafian. Po nim pozostała m.in. prężnie działająca schola parafialna. Prowadził też spotkania AA. Przez okres jednego roku redagował parafialną gazetkę „Głos Serca”. Wraz z odejściem ks. Pawła Pietryki trud redakcji gazetki parafialnej powrócił na ręce emeryta ks. Prałata Władysława Szulara. Na miejsce ks. Pawła Pietryki został skierowany do naszej parafii ks. Grzegorz Staszczak. 

ROK PAŃSKI 2013.

Renowacja misji św. związana była z oczekiwaniem na ks. Prałata Józefa Niżnika, bardzo dobrze przyjętego misjonarza.

2013 był rokiem remontu wieży kościelnej. Od roku były zbierane fundusze na ten cel. Do wykonania prac było zaproszonych wiele firm. Ostatecznie została wybrana firma „Balbud” z Łańcuta oferująca najlepsze warunki wykonania za kwotę 146 tys. złotych. Kierownik prac p. Tomasz Parys z Krzemienicy, mający brać ślub z naszą parafianką Justyną Migas, powiększył zakres prac o wykonanie jeszcze elewacji frontonu kościoła, z terminem do dnia jego ślubu, tj. 20 lipca. W trakcie rozpoczętych robót okazało się, że tynki są słabe i trzeba oprócz ich wymiany, dokonać również wzmocnienia całości przez wtopienie siatki, co zwiększyło sumę o 50 tys. złotych. Dzięki staraniom p. Tomasza Parysa prace zakończone zostały terminowo. Gorzej było z wpłatami na remont. Do końca 2013 roku wpłynęło 12420 zł. Pieniądze zostały wypłacone dzięki pożyczce u Proboszcza w kwocie 50 tyś. złotych i wpłatom na pracowników kościelnych.

Radzie Parafialnej nie udaje się spotkać w komplecie dlatego pozostaje jeszcze nie zaprzysiężoną. Wraz z pracami przy elewacji zostały czynem społecznym wymienione krzyże i balustrada ze stali zwykłej, na nierdzewną przez p. Jacka Guraka -  naszego parafianina. Okazało się również, że blacha na gzymsie, który odpadł, potrzebowała wymiany. Dokonał tego dobry fachowiec i dobry parafianin Marek Fołta, który darmowo wykonał te prace.

W czerwcu zakończył służbę w naszej parafii ks. Grzegorz Staszczak i został przeniesiony do Sanoka. Na Jego miejsce przydzielony został ks. Piotr Kłym, kapłan z czteroletnim stażem. Postanowił założyć wspólnotę oazową. W listopadzie na pierwsze rekolekcje oazowe do Maćkowic wyjechało 45 dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Do świąt Bożego Narodzenia , zmienił on strój ministrantów z komży na alby białe i czerwone. Uszycia ich podjęła się p. Zofia Domka parafianka z Korniaktowa.  

ROK PAŃSKI 2014.

20 lutego została podpisana umowa użyczenia parkingu przed kościołem gminie Białobrzegi, celem położenia asfaltu. Zabiegał o to p. Wójt -0 gospodarz naszej gminy, a jednocześnie nasz parafianin Franciszek Masłoń. Zgodę na to wyraziła Kuria Biskupia, oczekując jak najkrótszego okresu użyczenia. Ostatecznie po rozmowach z ks. Arcybiskupem Józefem Michalikiem ustalono okres użyczenia na 19 Lat.

Od 22.03 – 25.03 odbyły się rekolekcje parafialne prowadzone przez ks. Jerzego Jakubca z proboszcza z Bolestraszyc.

W sierpniu przybywa do nas ks. Mirosław Baran – wikariusz z parafii Jodłówka. Rozpoczynają się pracowite, a zarazem spokojne czasy dla parafii.

Schola parafialna przechodzi pod opiekę Proboszcza. Dzięki dobroci p. Tadeusza Kalamarza ze Studziana mojego organisty za pobytu w parafii  Nowosielce, otrzymywane są drogą mailową  podkłady muzyczne dla pieśni i psalmów na dwa głosy. Schola cieszy się wielkim uznaniem parafian. Zamontowany został też elektroniczny organista. Po spotkaniu z mecenasem od prawa pracy na kongregacji rejonowej w Łańcucie, ks. Proboszcz wprowadził jeden dzień  wolny w tygodniu dla organisty. Niestety, śpiew w kościele „kuleje”, z powodu braku dobrego śpiewu organisty i nie trzymania się tempa.

W listopadzie Urząd Gminy z p. Wójtem na czele wyasfaltował parking przed kościołem. Kuria zgodziła się na użyczenie terenu na okres 19 lat.         W grudniu p. Dariusz Gamracy, przed świętami, przemalował figurę Matki Bożej w głównym ołtarzu i odtąd „Anioł Pański” odmawia się po zakończonej Mszy św. wieczornej od miejsca przewodniczenia, a nie jak wcześniej, przy figurze MB Fatimskiej w kaplicy bocznej.

ROK PAŃSKI 2015.

Rekolekcje parafialne odbyły się tradycyjnie przed uroczystością odpustową Zwiastowania NMP. Przeprowadził je proboszcz z Woli Prusinowskiej ks. Mieczysław Marszałek.Czas wiosenny  przyniósł wielkie prace o których nikomu się nawet nie śniło. Po świętach wielkanocnych rozpoczęło się wożenie ziemi prowadzone przez firmę budującą autostradę STRABAG. Tysiące dużych ciężarówek, podniosło teren pod dalszy cmentarz, koło parkingu i przy ogrodzeniu kościoła. Teren wokół kościoła został podniesiony  miejscami do 3  metrów wysokości. To jakby  trafiony totolotek przez parafię przyniósł zysk w  milionach złotych. Zapowiadały się wielkie problemy z możliwością przyjmowania przez parafię ziemi(odpady w ujęciu budujących autostradę).

W tym czasie trzy oddziały straży pożarnej z parafii oczyściło teren dawnego wyschłego stawu, z drzew, by go pogłębić i rewitalizować.  Korzystając z maszyn pracujących przy budowie autostrady udało się go doprowadzić do używania. Choć nie płynie woda w rowie, to jest nadzieja na zarybienie tegoż stawu..

Z początkiem maja ruszyły prace przy renowacji kościoła. Pomysłodawcą był p. Jerzy Pióro, ten który mając firmę konstrukcji stalowych, wymienił spróchniałe schody na wieży na stalowe podesty i drabiny. W kasie parafialnej prawie pusto, bo dopiero zwróciły się pieniądze ks. Proboszcza, założone by pokryć kosz prac elewacyjnych wieży. Przy małej sumie pieniędzy pozostających w banku ze składek i złożonych na pracowników kościelnych, mimo to, postanowiliśmy ruszyć z pracami . Pan Jerzy Pióro zwerbował do prac przy elewacji parafianina p. Grzegorza Majkuta, mającego firmę budowlaną, który  w bardzo szybkim tempie zmienił wygląd kościoła. Kościół już dawno na to czekał.  Od strony drogi ściany kościoła miały pęknięcia,  a stara emulsja straciła swoje piękno i jednorodność. Kolor żółty został zamieniony, jak i w przypadku wieży kościelnej, kolorem ”stara biel”. Spotkało się to z powszechnym uznaniem parafian.  Do renowacji użyto – wg znawców – najlepszych materiałów firmy Remmers. Koszt materiałów, duży, bo ok. 70000 tyś. złotych. Za wykonaną pracę płaciliśmy tylko to, co konieczne (na dzień 15 czerwca – 50 tysięcy zł).  Dach malowała firma z Rakszawy.  Koszt  prawie 28 tysięcy z farbą. Przy okazji prac elewacyjnych zmieniono przyłącz prądowy kościoła i plebanii, z napowietrznego na ziemny. Prace wykonał zakład p.Wiesława Piekły z Białobrzeg za małą, łączną  sumę 7 tyś.zł.

Postanowiono również odnowić ogrodzenie kościoła. Niestety, słupki murowane nabrały dużo wody i nie rokowały trwałego wyglądu na przyszłość. Po rozmowie z radnymi i fachowcami postanowiono zastąpić je stalowymi. Projekt wykonał kowal – plastyk p. Stanisław Miś. Chciał on również bezpłatnie je wykonać metodą chałupniczą. W dzieło włączył się p. Ryszard Sobuś kierujący firmą w Żołyni, wykonującą  konstrukcje stalowe. Zaoferował darmowe wykonanie i dużą część materiału. Słupki zostały ocynkowane w Dębicy. Całość wykonania 57 ocynkowanych słupków ogrodzeniowych kosztowała parafię niewielką kwotę – 4 tyś. zł.

13 czerwca odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Niepokalanego Serca NMP. Połączono je z uroczystością złotego jubileuszu kapłaństwa ks. Prałata Władysława Szulara. Udział wzięli zaproszeni księża rodacy z Bud Łańcuckich, Świętoniowej, byli wikariusze i siostry zakonne.  Kazanie wygłosił ks. Krzysztof Rzepka – proboszcz z Łowiec, pracujący kiedyś u boku ks. Prałata przez 6 lat. Przyjęcie w domu kultury w Korniakowie Płn. zorganizował  p. Żak Mieczysław – sołtys tej wsi, przy współpracy sołtysów Mieczysława Kukulskiego i Danuty Preis.

21 czerwca została zorganizowana parafiada. Szefem przygotowań i całości przeprowadzenia został p. Wojciech Nowosada – kierujący takimi imprezami w okolicy, jako DJ. Zaangażowani zostali sołtysi, Rada parafialna, KSM, szkoły z terenu parafii,schola, Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich. Przedsięwzięcie odbiło się szerokim echem i zachętą do organizacji w następnych latach. Oprócz dobrego jedzenia, przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń z parafii, były również pokazy ratownictwa medycznego i gaszenia ognia, w wykonaniu zastępów straży pożarnych istniejących w naszej parafii. Parafianie przynieśli ok. 450 różnych darów na fanty. W kolejce za nimi trzeba było stać ok. godziny. Wieści o parafiadzie przekazano drogą elektroniczną przez radnego,naszego informatyka p. Piotra Miarę, kierującego parafialną stroną internetową. Afisze przygotowała mająca pracownię reklamową p. Sabina Klimczyńska. Wielkim zainteresowaniem cieszył się mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy drużynami: Księża – Oldboje – zakończony zwycięstwem tych pierwszych. Brało w nim udział pięciu księży z Proboszczem. Dochód z tej imprezy – choć to nie był cel -  wyniósł prawie 7 tyś.zł.

Lipiec i sierpień – to miesiące pracy wokół kościoła. Po obiciu z tynków kilka murowanych słupów ogrodzeniowych, okazało się, że nie nadają się one do nałożenia nowych tynków. Rozebrano je więc, a przęsła metalowe przygotował p. Ryszard Sobuś. Czyszczenia przez piaskowanie dokonał zakład w Żołyni, p.Ostrowskiego,  za bardzo niską cenę – 1200 zł. Błyskawiczne ocynkowanie przęseł załatwił „spiritus movens” – p. Jerzy Pióro. Duże słupy przy bramie głównej, wykonał projektant słupów ogrodzeniowych, wspomniany już, kowal– plastyk p. Stanisław Miś. Wielką przysługę wyświadczył parafii p. Grzegorz Majkut, robiąc kilka kursów do Kawęczyna, zawożąc i przywożąc elementy ogrodzeniowe. Montaż pochłonąłby dużo środków finansowych, gdyby nie wielki dar materiałów i prac ofiarowanych, przez naszego dobroczyńcę p. Jerzego Pióro.

13 września miała miejsce wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks. Biskupa Adama Szala. Na ten dzień kończyły się  prace przy nawiezieniu i wyrównaniu  terenu. Głównym kierującym ruchem maszyn na autostradzie i przy naszym kościele był p.Luiz Sieradzki z Torunia. Bardzo ciekawy człowiek. Muzyk, dziadek Polak, babcia – Niemka, protestantka. Po wizytacji 13 września rozpoczęły się prace przy odprowadzeniu wody opadowej z dachu kościoła, prowadzone prze firmę Rolbud z Prawych Bud p. Michała Świzdora i Stanisława Dyrdy. Pracowali w większości nasi parafianie  zatrudnieni w tej firmie. Ogrom prac widoczny był w sprzęcie(4-5 koparki). Ściągnięte zostały cztery brygady, by ostatecznie zakończyć główne prace w ciągu trzech dni. Okazało się, że większość starych przepustów była zamulona i – niestety – woda z dachu kościelnego rozmiękczając grunt pod fundamentem,  mogła doprowadzić do popękania ścian kościoła. Tak twierdził inż. Stanisław Surmacz – uczeń architekta naszego kościoła, Wawrzyńca Dayczaka. Pan Michał Świzdor – szef firmy "Rolbud", zakopał zakupione dwa 5m3 zbiorniki na wodę spadową kościoła i przez nie poprowadził tę wodę do stawu.

Końcem października otrzymaliśmy wiadomość o otrzymaniu dotacji na termomodernizację budynku plebanii w kwocie 66 tys. Zł. To efekt wstawiennictwa posła Kazimierza Gołojucha,  któremu, jako Proboszcz, wspomniałem o negatywnej decyzji WFOŚiGW w Rzeszowie, na moją prośbę o dotację w kwocie 96 tys. Okazało się, że wcześniejszy projekt był źle przygotowany i, niestety, z braku naszych środków, trzeba było zrezygnować z tych funduszy.

ROK PAŃSKI 2016.

W marcu złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, o dotację na termomodernizację budynku plebanii. Przygotował go p. inż. Czesław Bobko z Przemyśla, polecany przez ekonoma diecezji ks. Edwarda Sobolaka. Wg regulaminu byłaby możliwość otrzymania na ten cel 126 tys. złotych.

Wielkopostne rekolekcje parafialne prowadził ks. Zbigniew Góra z parafii Czarna. Końcem czerwca zakupiono 9 lamp na teren wokół kościoła po 1200 zł.

14 lipca – uderzenie pioruna. Uszkodzenia doznały piece c.o. w kościele i na plebani, wzmacniacze, sterowniki dzwonów, zegar wieżowy, komputery, kserokopiarka i instalacja elektryczna w zakrystii. Straty w większości pokryła firma ubezpieczeniowa. Zwrócono nam 20500 zł.

Początkiem września – dobra wiadomość, o przyznaniu dotacji na termomodernizację na kwotę 75400 zł. Kilkakrotne wyjazdy do Rzeszowa i spotkanie z dyrektorem WFOŚiGW zaowocowało początkowo obietnicą, że jeśli ktoś zrezygnuje z prac termomodernizacji, to te środki zostaną przyznane naszej parafii. Trochę było mało czasu, aby znaleźć wykonawców i uporać się ze sprawami biurowymi. Ale udało się temu sprostać.

Bardzo szybko i sprawnie rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją. Do ocieplenia plebanii wybrana została firma rodzima p. Grzegorza Majkuta znana z fachowej roboty i niskich kosztów. Oprócz ocieplenia stropów i ścian, zgodził się p. Grzegorz na odprowadzenie wód spadowych z plebanii do istniejącego już stawu. Zainstalowany też został na tym ciągu wodnym zbiornik 5 m3 na wodę dla podlewania warzyw i drzew zasadzonych wcześniej, ofiarowanych przez mającego szkółkę p. Stafieja. Nie udało się jednak zakończyć prace przy ociepleniu plebanii. Dzięki wielkiej życzliwości urzędników z WFOŚ i GW  w Rzeszowie,  środki zostały wypłacone z wyprzedzeniem za wykonane prace.

Trudniejszym tematem była wymiana centralnego ogrzewania, do którego zadania podpisałem umowę z firmą p.Wiktora Rydzika z Przeworska.Z przyczyn obiektywnych, zaistniała długa zwłoka w wykonaniu tych prac, a ich rozpoczęcie nastąpiło końcem listopada, kiedy już było zimno.

Lata 2007 – 2011 Lata 2017 – 2019

 

 

Liturgia dniaPrzejdź do pełnej liturgii dnia

Numer rachunku parafialnego

KSIĘGA GOŚCI

Zapraszamy do przeglądania i wpisywania się w naszej Księdze Gości.
Chcesz pozdrowić, przekazać propozycję jakie informacje dodać na portalu, chcesz skomentować portal?
Nic prostszego:-)


Kliknij i wpisuj

Odeszli do wieczności

Ostatnio dodane zdjęcia

2019_gurgacz pismoprzewodniesanepid20210131 bozenarodzenie2020 korniaktowski_marsz_1 ks_marek_matwijczak kosciol_zlobek_mniejszy rachunekparafii 25630652_2050724591621195_252105916_n kosciol_mniejsze_2 kosciol_mniejsze_1 p1120999 p1120997

Historia wpisów

Wrzesień 2021
P W Ś C P S N
« sie    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930