środa, 7 Marzec 2012, 21:58
admin
Komentarze są wyłączone

Misje parafialne 2012 – dzień piąty

013_spowiedzswieta Kończy się właśnie piąty dzień Misji parafialnych, dzień Spowiedzi Świętej. Rozpoczął się od Mszy Św o 7:30, po której Ksiądz Misjonarz poprowadził nabożeństwo pokutne dla starszych. Zaraz po nim rozpoczęła się Spowiedź Św., która trwała do godziny 12. Po przerwie o godzinie 14:30 Ksiądz Misjonarz poprowadził nabożeństwo pokutne dla dzieci i młodzieży, po którym znów księża zasiedli w konfesjonałach oczekując na penitentów. O godzinie 17:30 rozpoczęła się Msza Św. w intencji wszystkich zmarłych parafian oraz osoby ciężko chorej, na której Ksiądz Misjonarz wygłosił Słowo Boże związane z życiem pozagrobowym. Mówił o tym jak trzeba postępować aby dostąpić zbawienia.  Przedstawił świadectwo siostry Marii Serafiny na temat Czyśćca. 014_czysciec

W 1870 roku Belgia sprzymierzyła się z Francją w wojnie przeciw Niemcom. We wrześniu tego roku siostra Maria Serafina, redemptorystka z klasztoru Malines w Belgii nagle odczula wielki smutek. Wkrótce potem otrzymała wiadomość, że ojciec poległ na froncie. Od tego dnia pobożna zakonnica wielokrotnie słyszała pełne udręki jęki i wołania: ?Moja kochana córeczko, zlituj się nade mną!".
Jednocześnie ona sama odczuwała potworny ból głowy. Pewnego dnia miała wizję. Ujrzała ojca otoczonego płomieniami i pogrążonego w wielkim smutku. Ojciec przechodził czyściec, jednak Bóg zezwolił mu na ukazanie się córce, którą chciał poprosić o modlitwę. Zezwolił również na zdanie relacji z tego, jak jest w czyśćcu.
Udręczony żołnierz zwrócił się do niej tymi słowami: – Chcę, abyś zamówiła Mszę świętą i ofiarowała modlitwy oraz odpusty w mojej intencji. Spójrz, jak jestem pogrążony w tej otchłani pełnionej płomieniami. Ach, gdyby tylko ludzie wiedzieli, czym jest czyściec, wówczas znosiliby wszystko, by go uniknąć. Bądź świętą, moja córeczko, zawsze przestrzegaj Świętej Reguły (zakonnej – przyp. red.), nawet w najdrobniejszych sprawach. Czyściec dla osób duchownych jest straszną rzeczą! Ten żołnierz otrzymał łaskę zejścia na ziemię dzięki sumiennej pracy w ciągu go życia i dlatego, że był szczególnie oddany Matce Bożej, przystępując Komunii świętej w każde Jej święto.
W czasie tych wizji siostra Maria Serafina zadała duszy ojca kilka pytań: Czy dusze w czyśćcu wiedzą, kto się za nie modli, i czy mogą modlić się za nas?
- Tak, moja córko.
- Czy te dusze cierpią, wiedząc, że Bóg jest obrażany w ich rodzinach i na świecie?
- Tak.
- Czy to prawda, że cierpienia czyśćcowe są znacznie większe, aniżeli wszystkie nieszczęścia na ziemi, a nawet śmierć męczeńska?
- Tak, moja córko. To wszystko Prawda.
Następnie siostra Serafina zapytała, czy ci, którzy należą do Bractwa Karmelitańskiego, są uwalniani z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci?
- Tak, ale tylko wtedy, jeśli są wierni obowiązkom Bractwa.
015_czysciec - Czy to prawda, że niektóre dusze muszą zostać nawet przez 500 lat w czyśćcu?
- Tak. Niektóre dusze są skazane na czyściec aż do skończenia świata. Te dusze mają wiele win i są całkowicie opuszczone. Są trzy rzeczy, które ściągają szczególny gniew Boga na ludzi: zaniedbywanie świętowania Dnia Pańskiego przez wykonywanie pracy, bardzo rozpowszechniony grzech nieczystości i bluźnierstwo. Moja kochana córko, gdybyś wiedziała, jak bardzo te grzechy obrażają Boga!
Przez ponad trzy miesiące siostra Serafina i jej wspólnota zakonna modliły się i czyniły pokutę w intencji duszy jej ojca. W czasie podniesienia podczas Mszy odprawianej w Boże Narodzenie siostra Maria miała ponowną wizję. Ujrzała ojca lśniącego jak słońce o niewyobrażalnym pięknie, który powiedział:
- Ukończyłem już swoją pokutę i przyszedłem podziękować tobie oraz siostrom za modlitwy i pobożne praktyki. Będę się modlił za ciebie w Niebie.

Na zakończenie Mszy Św. wszyscy wierni zaświecili lampiony, które przynieśli ze sobą od Paschału i śpiewając Koronkę do Bożego Miłosierdzia wszyscy pod przewodnictwem Księdza Misjonarza udali się w procesji na cmentarz, w trakcie której modliliśmy się za osoby zmarłe z parafii. Cmentarz rozświetlił się tak mocno jak na Wszystkich Świętych 1 listopada.

środa, 7 Marzec 2012, 1:56
admin
Komentarze są wyłączone

Misje parafialne 2012 – dzień czwarty

009_wybaczam Dzień czwarty Misji świętych już za nami. Dzień bardzo ważny i szczególny. To właśnie dzisiaj odbyły się dwa nabożeństwa przebłagalne za grzechy. Jedno rano, w których uczestniczyły dzieci i drugie po południu dla wszystkich. Nabożeństwa wyjątkowe, których nie mieliśmy okazji do tej pory przeżywać. Intencją nabożeństwa było przeproszenie za grzechy przez siebie popełnione jak i te popełnione w całej parafii a także jako element przygotowania się do spowiedzi św. w kolejnym dniu misji. Nabożeństwo składało się z dwóch części – najpierw Słowo Boże potem przebłaganie za grzechy. W pierwszej części czytania, psalm, Ewangelia i Słowo Boże głoszone przez Księdza Misjonarza a w drugiej modlitwy wspólne przebłagalne za grzechy – ksiądz proboszcz leżał krzyżem, potem Ksiądz Misjonarz rozpoczynał za jakie grzechy przepraszamy a ksiądz proboszcz intonował "Przebacz Panie, przebacz ludowi swemu (…)", po czym wierni również śpiewali prosząc o przebaczenie. Następnie ksiądz proboszcz poszedł z Panem Jezusem do wiernych, przechodząc powoli po kościele, przystając aby każdy mógł poczuć bliskość i obecność Pana Jezusa, odczuć Boże Miłosierdzie.

010_powrotsynamarnotrawnego Ksiądz Misjonarz wybrał odpowiednie czytania, Ewangelię, które rozwijał potem w głoszonym przez siebie Słowie Bożym. Ze Starego Testamentu mieliśmy historię Dawida i Batszeby oraz w Ewangelii przypowieść o synu marnotrawnym, o której pisał Jan Paweł II w Encyklice "DIVES IN MISERICORDIA". Obie historie ukazują jak można głęboko upaść ale też, że można powstać, nawrócić się a Pan Bóg przebaczy i przyjmie z powrotem zabłąkaną owcę.

011_niepokalanepoczecie Dzień zakończył się trzecim spotkaniem wieczornym z cyklu "Spotkanie z Maryją". Spotkanie, na którym Ksiądz Misjonarz przyjął w szeregi Rycerzy Niepokalanej nowych członków. Duża rzesza wiernych zdecydowała się zostać Rycerzem Niepokalanej. Po złożeniu na ręce księdza deklaracji członkowskiej każdy otrzymywał obrazek Niepokalanego Poczęcia z aktem oddania się Niepokalanej, dyplomik Rycerstwa Niepokalanej, broszurkę z informacjami o Rycerstwie Niepokalanej oraz Cudowny Medalik Matki Bożej Niepokalanej wraz z historią medalika. Warunkiem koniecznym do zostania ostatecznie Rycerzem Niepokalanej było odczytanie przez wszystkich aktu oddania się Niepokalanej. Ksiądz Misjonarz na zakończenie poprosił wszystkich Rycerzy Niepokalanej aby w pierwszą sobotę miesiąca spotykali się na nabożeństwie do Matki Bożej i po Litanii wspólnie odmawiali akt strzelisty do Niepokalanej: 012_cudownymedalik

"O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie."


poniedziałek, 5 Marzec 2012, 22:52
admin
Komentarze są wyłączone

Misje parafialne 2012 – dzień trzeci

007_kruis_san_damiano Za nami już trzeci dzień Misji Świętych poświęcony adoracji krzyża. Rozpoczął się Mszą Św. bez kazania o godzinie 8:30 – i to jedyna Msza Św. tego dnia koncelebrowana przez wszystkich księży. Cały dzień odprawiane były nabożeństwa adoracji krzyża: najpierw dla starszych, potem dla dzieci, następnie po południu dla młodzieży gimnazjalnej i o 17:30 znów dla starszych. Celem nabożeństwa było przygotowanie się do nawiedzenie Krzyża Papieskiego oraz relikwii bł. Jana Pawła II, które w naszej parafii będzie miało miejsce 10 marca. Ksiądz Misjonarz przywiózł ze sobą krzyż, który został namalowany na zlecenie księdza przez siostrę zakonną na podstawie zdjęcia Krzyża Świętego Damiana. Po lewej znajduje się właśnie oryginalny Krzyż Świętego Damiana, który znajduje się obecnie w Bazylice św. Klary w Asyżu.

Nabożeństwo rozpoczęło się od modlitwy prowadzonej przez Księdza Misjonarza przy współudziale wiernych. Następnie Ksiądz Misjonarz wygłosił Słowo Boże dotyczące Krzyża. Na wielu przykładach pokazywał jak ważny jest Krzyż, jak dzięki niemu potrafi się wydarzyć wiele dobrego w życiu człowieka. Mówił o odnalezieniu Krzyża, na którym umarł Pan Jezus i w jaki sposób poznano, że to ten krzyż – wzięto chorą kobietę, która została uzdrowiona po jego dotknięciu. Ksiądz Józef przypomniał słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane w Zakopanem dnia 6 czerwca 1997 roku podczas homilii:

Umiłowani Bracia i Siostry, nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.

Po wygłoszeniu Słowa Bożego rozpoczęła się pielgrzymka wszystkich zgromadzonych w kościele do krzyża – księży, ministrantów, wiernych. Każdy podchodził, kłonił się przez moment w chwili zadumy dotykał krzyża wykonując znak krzyża. W tym czasie prowadzona była modlitwa różańcowa.

Na zakończenie osoby w stanie łaski uświęcającej miały możliwość przyjęcia Komunii Świętej. Następnie Ksiądz Misjonarz udzielił wszystkim Błogosławieństwa Bożego i zaprosił wszystkich na kolejny dzień misyjny.

Wieczorem odbyło drugie spotkanie z cyklu "Spotkanie z Maryją". Ksiądz Misjonarz przybliżył nam Stowarzyszenie "Rycerstwo Niepokalanej", w jakich okolicznościach powstało, czym się zajmuje, odczytał świadectwa osób przedstawiane w miesięczniku Rycerz Niepokalanej. Na zakończenie po udzieleniu Błogosławieństwa Bożego oraz odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego zostały rozdanie deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej", które osoby chcące przystąpić wypełnią i podczas ostatniego spotkania złożą na ręce Księdza Misjonarza.

niedziela, 4 Marzec 2012, 22:32
admin
Komentarze są wyłączone

Misje parafialne 2012 – dzień drugi

004_wiara Drugi dzień Misji Świętych przypadł na niedzielę. Ksiądz Misjonarz na każdej Mszy Św. głosił Słowo Boże do licznie zgromadzonych wiernych. Tematem przewodnim nauki misyjnej dla wszystkich była WIARA CZŁOWIEKA. Ksiądz Józef w swojej nauce nawiązał do Abrahama, jak on dochodził do swojej wiary, św. Ojca Maksymiliana Kolbego ukazując jego wielką wiarę po aresztowaniu przez Niemców. Nawiązał również do swojego wujka, któremu pomimo wielu tragedii życiowych jakie go spotkały to właśnie głęboka wiara pozwoliła przetrwać te ciężkie doświadczenia. 006_abraham Ksiądz Misjonarz przedstawił badania społeczeństwa polskiego w zakresie wiary i jak bardzo są one niepokojące. W swoich rozważaniach pokazał jak ważne jest umacnianie swojej wiary, aby była ona żywa i głęboka.

W dniu dzisiejszym Ksiądz Misjonarz poprowadził również nauki stanowe – po rannej mszy druga dla młodzieży, dla ojców po sumie i dla matek po Gorzkich Żalach. Na Gorzkich Żalach również prowadził naukę misyjną.
005_maksymiliankolbe
Wieczorem o 20:30 odbyło się Nabożeństwa Maryjne pod nazwą "Spotkanie z Maryją". Było to pierwsze spotkanie z cyklu trzech spotkań, na których Ksiądz Misjonarz przybliży nam Rycerstwo Niepokalanej. W dniu dzisiejszym ksiądz Józef przedstawił sylwetkę św. Ojca Maksymiliana Kolbego oraz mało znane wydarzenia z jego życia, które pokazały jak ważne miejsce w jego życiu miała Matka Boża. Na zakończenie rozważania Ksiądz Misjonarz udzielił Błogosławieństwa Bożego i pożegnaliśmy Maryję śpiewając Apel Jasnogórski.

Strony:«1...77787980818283...91»

Liturgia dniaPrzejdź do pełnej liturgii dnia

Numer rachunku parafialnego

KSIĘGA GOŚCI

Zapraszamy do przeglądania i wpisywania się w naszej Księdze Gości.
Chcesz pozdrowić, przekazać propozycję jakie informacje dodać na portalu, chcesz skomentować portal?
Nic prostszego:-)


Kliknij i wpisuj

Odeszli do wieczności

Ostatnio dodane zdjęcia

rachunekparafii 25630652_2050724591621195_252105916_n kosciol_mniejsze_2 kosciol_mniejsze_1 p1120999 p1120997 p1120992 p1120990 p1120989 p1120988 p1120987 p1120986

Historia wpisów

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
« lis    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31