Przeglądasz wpisy od "poniedziałek, 27 Kwiecień 2020, 20:17"
poniedziałek, 27 Kwiecień 2020, 20:17
Piotr Miara
Komentarze są wyłączone

Komunikaty Kurii Metropolitalnej

Komunikaty Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

Przemyśl, 27 kwietnia 2020 r.

ŚWIĘCENIA BISKUPIE

1. W Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, w sobotę, 2 maja br., o godz. 10.00 odbędą się w święcenia biskupie ks. prał. Krzysztofa Chudzio. Proszę o przekazanie tej informacji wiernym poprzez ogłoszenia parafialne, umieszczenie jej na stronie internetowej i w gablotach parafialnych. Ze względu na obowiązujące ograniczenia epidemiczne, w uroczystości ucze­stni­czyć będą wyłącznie osoby zaproszone imiennie. Pozostałych kapłanów i wier­nych prosimy o modlitewną łączność za pośrednictwem Radia FARA oraz modlitwę w intencji Księdza Bisku­pa Krzysztofa. W Modlitwie wiernych polecajmy posługę Biskupa nominata w naszej Archi­diecezji.

I KOMUNIA ŚWIĘTA

2. W aktualnej sytuacji, Metropolita Przemyski postanowił zmodyfikować wcześniejszą de­cyzję dotyczącą organizacji I Komunii świętej. Warto pamiętać, że współodpo­wie­dzial­ność i współ­organizacja I Komunii świętej spoczywa także na rodzicach i podejmowanie decyzji jedynie przez katechetów, wikariuszy czy księdza proboszcza jest wysoce nie­roz­tropne i niestosowne. W porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, pozosta­wiając im całkowitą swobodę i priorytet w podejmowaniu decyzji, można:

 • przenieść I Komunię świętą (dla wszystkich dzieci lub dla ich części) na późniejszy, bardziej dogodny i bezpieczny czas;
 • zachować wcześniej ustalony lub wyznaczyć nowy termin I Komunii świętej dla tych dzieci, których rodzice wyraźnie wyrażą taką wolę. W takim przypadku, uroczystość może odbyć się z zachowaniem przepisów dotyczących zarówno ilości uczestników pod­czas liturgii w konkretnym kościele, jak i zachowania środków bezpieczeństwa przed zaraże­niem (kapłani proszeni są o dezynfekcję rąk przed udzieleniem Komunii świętej). W przy­padku większej ilości uczestników I Komunii świętej można ją zapla­nować w odpowiednich grupach na kilku Mszach świętych, zarówno w niedzielę, jak i w dni powszednie np. w oktawie Bożego Ciała. Przyjmując takie rozwiązanie, należy przy­pom­nieć rodzicom dzieci pierwszokomunijnych o obowiązujących przepisach dot. zakazu zgromadzeń, co może wiązać się z dodatkową trudnością w organizacji uroczystości po zakończeniu obrzędów religijnych. Odpowiedzialność za tę część uroczystości spoczywa na rodzicach.

Rodziców dzieci pierwszokomunijnych prosimy, by w powyższej sprawie kontaktowali się ze swoimi księżmi proboszczami.

EUCHARYSTIA

3. Pamiętajmy, że obecny rok duszpasterski poświęcony jest tajemnicy Eucharystii. Ze względu na panującą pandemię i ograniczoną (choć już zwiększoną) możliwość uczestnictwa wiernych w Mszach świętych (wciąż obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Eucha­rystii), zachęca się wiernych, aby pielęgno­wali osobistą po­bo­żność eucharystyczną i uczestniczyli we Mszy świętej zarówno w niedzielę, jaki i dni powszednie, z zachowaniem obowiązujących przepisów. Informacji o dopuszczalnej ilości wiernych na jednej celebrze należy zasięgnąć w swojej parafii. Starając się zaspokajać tęsknotę za spotkaniem się przy Chrystusowym ołtarzu, troszczmy się o pełne skorzystanie z możliwości osobistego udziału w Mszy Świętej. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi i Komunii świętej, do czego zobowiązany jest w okresie wielkanocnym każdy katolik (Przykazania kościelne: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą).

4. Ponadto informujemy, że:

 • Możliwa jest modlitwa indywidualna w kościołach w ciągu dnia (nie zamyka się kościo­łów dla wiernych).
 • W wyznaczonych godzinach duszpasterze zapewniają możliwość przyjęcia Komunii świętej w kościołach para­fialnych, rektoralnych i dojazdowych.
 • Wierni, którzy z różnych racji nie przyjmą Komunii podczas Eucharystii czy poza nią, mogą przyjmować Komunię świętą duchową.
 • „Każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię świętą do ust” (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, „Redemptionis Sacramen­tum”, Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, 25.03.2004, nr 92). W związku z tym, nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii świętej na rękę, ale – zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dnia 12.03.2020 r. – można tylko do tego zachęcać, troszcząc się jedno­cześnie o to, by nie naruszyć wrażliwości osób, które nie chcą jej przyjmować w tej sposób. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom udzielali jej różni szafarze lub też, by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię świętą na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie. (Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla Biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach z dnia 21 marca 2020 r.).
 • Msze święte pogrzebowe można sprawować tak, jak przez okresem pandemii, z tym, że ilość uczestników w kościele określa się proporcjonalnie do powierzchni kościoła (1 osoba na 15 m2), natomiast na cmentarzu, może przebywać nie więcej niż 50 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy. Przejście z kościoła na cmentarz należy odbywać indywidualnie.

INNE OGŁOSZENIA

5. Zaplanowane przed wakacjami bierzmowania zostają prze­niesio­ne zasadniczo na okres powakacyjny, a ich terminy zostaną ustalone w późniejszym czasie.

ks. Bartosz Rajnowski

Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

sobota, 25 Kwiecień 2020, 21:20
Piotr Miara
Komentarze są wyłączone

Ogłoszenia parafialne 26-04-2020

III Niedziela – 26-04-2020

Ogłoszenia

 1. Dziś Msze św. o godz. 6.30, 8.00, 10.30; o godz. 15.00 – Litania do św. Józefa, a potem Msza św.
 2. W dzisiejszą Niedzielę rozpoczyna się w Kościele tzw. Tydzień Biblijny.
 3. W środę wypada Święto św. Katarzyny ze Sieny – patronki Europy, w czwartek zaś adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00.
 4. W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota miesiąca. W I piątek, Msza św. rano o godz. 6.45, zaś po południu o godz.18.00. Ze względu na stan epidemii nie będzie odwiedzin chorych. Możliwość spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św. W tym dniu również rozpoczynamy Nabożeństwa majowe.
 5. W I sobotę (02.05.) wypada Uroczystość NMP Królowej Polski, przeniesiona z 3 maja. Msze św. według porządku z niedzieli. O godz.15.00 Msza św., po niej Modlitwa różańcowa i Nabożeństwo majowe, procesja z figurką Matki Bożej Fatimskiej wewnątrz kościoła i zmiana tajemnic różańcowych.
 6. Od poniedziałku (20.04.) nowe zasady uczestnictwa we Mszy św. i innych wydarzeniach liturgicznych w kościołach. Biorąc pod uwagę powierzchnię naszego kościoła, w liturgii może uczestniczyć 28 osób. Będąc w świątyni zachowajmy również właściwą przestrzeń miedzy sobą!
 7. Nasza parafialna Pielgrzymka do Włoch na przełomie czerwca i lipca ze względu na panującą epidemię została odwołana. Uwzględniając wszystkie procedury, na początku lipca, otrzymamy również zwrot założonej przedpłaty.
 8. Koniecznym okazał się generalny remont naszego kontenera na cmentarzu, dlatego prosimy , aby te elementy szklane i plastikowe – jeszcze przez pewien czas – składować obok miejsca, na którym ten kontener zwykle stoi.
 9. Serdeczne Bóg zapłać dla osób sprzątających i strojących kościół oraz za wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii..

Intencje mszalne

od 27 kwietnia 2020 do 3 maja 2020


Gdyby zbyt długi czas nie była ogłoszona zamówiona intencja mszalna – prosimy o zgłoszenie tego kapłanowi.  Zamówiona intencja nie może zginąć.

Poniedziałek – 27 kwiecień
1. ++ Bester, Krupa, Wajda, Zofia Rupar, Anna Marek;
2. ++ Agata, Jan Ciupińscy; Jan Skiba, Władysław Dąbek;
3. + Maria Czyrek – od rodziny Kokoszka z Kisielowa;

Wtorek – 28 kwiecień
1. + Stanisław Porębny – od rodziny Mach-Mac;
2. ++ Helena i Franciszek Janusz;
3. + Jan Janusz;

Środa – 29 kwiecień
1. + Zbigniew Szular;
2. + Ryszard Markowicz – od rodziny Majkut;
3. + Bolesław Rupar – od rodziny Porębny – Kiełb;

Czwartek – 30 kwiecień
1. + Janina Wojnarska;
2.+ Stanisław Kochman- od r. Szczupak;
3. + Maria Pelc – od wnuczki Doroty;

Piątek – 1 maj
1.+ Stanisław Baran -(greg. pocz.);
2.+ Agata i Władysław Bartnik;
3. + Renata Nowak – od Krystyny z rodziną;

Sobota – 2 maj
6.30 + Stanisław Baran (greg.);
8.00 + Teresa Węgrzyn – od Wiesława Lasek z rodziną;
10.30 + Stefan Socha od rodziny Bloków;
15.00 +Stanisław Kochman – intencja od Sylwii i Karola

Niedziela – 3 maj
6.30 + Zofia Król – od siostrzeńca Janusza z rodziną;
8.00 + Bolesław Rupar – od Mamy;
10.30 W intencji Parafian;
15.00 + Stanisław Baran (greg.)
 

Modlitwę różańcową prowadzą

27. P. R.Św.Jadwigi Śląskiej – (Maria Bester)
28. W. R.Św. Katarzyny – (Anna Kurek)
29. Ś. R. Św. Kingi – (Maria Golak)
30. C. R. Św. Klary – (Teresa Głowiak)
01. P. KSM;
02. S. Kapłan
03. N. R. Św. Marii Magdaleny – (Maria Baran)

niedziela, 19 Kwiecień 2020, 19:26
Piotr Miara
Komentarze są wyłączone

Słowo Metropolity Przemyskiego do wiernych i kapłanów

SŁOWO METROPOLITY PRZEMYSKIEGO
do wiernych i kapłanów Archidiecezji Przemyskiej
w związku z nowymi przepisami dotyczącymi pandemii

Przemyśl, 19 kwietnia 2020 r.

Drodzy Diecezjanie!
Czcigodni Księża, Ojcowie i Siostry zakonne!

Przeżyliśmy Święta Zmartwychwstania Pańskiego w nieco inny sposób niż dotychczas. W ostatnich dniach, w naszych sercach było wiele tęsknoty za wspólnym świętowaniem w naszych parafiach, w gronie rodziny, znajomych czy przyjaciół. Dziękuję Wam za podjęcie wspólnej modlitwy w rodzinach, za uczestnictwo w Eucharystii za pośrednictwem mediów oraz za praktykę Komunii św. duchowej. Wierzę, że ta forma uczestnictwa w życiu żywego Kościoła pozwoli wszystkim na nowo odkryć bogactwo darów, jakie czekają na nas w Kościele, a którymi są m.in. sakramentalna spowiedź i Komunia św. oraz wspólnota wiernych.

Ufając w Bożą Opatrzność, nadal usilnie modlimy się o ustanie pandemii i wypełnienie się woli Bożej.

Z uwagi na zmieniające się od 20 kwietnia br. przepisy, nasza nadzieja na spotkanie z Jezusem podczas Eucharystii celebrowanej w naszych świątyniach czy też pragnienie przystąpienia do spowiedzi i Komunii Świętej, mogą przynajmniej częściowo zostać spełnione. Wprowadzone przepisy będą miały wpływ na duszpasterskie funkcjonowanie naszych świątyń, dlatego bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i zastosowanie ich w naszych wspólnotach parafialnych.

Ostatnie rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzają m.in. następujące zasady:

 • Od 16 kwietnia br., osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Obowiązek ten dotyczy wszystkich wiernych przebywających w świątyniach (poza momentem przyjęcia Komunii św.), liturgicznej służby ołtarza oraz pracowników kościelnych. Z tego obowiązku zwolnieni są jedynie duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne”.
 • Od 20 kwietnia br. zmienia się limit osób, które mogą w tym samym czasie przebywać w świątyniach. W kościele, na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni (dotyczy to Mszy świętej, nabożeństw i pogrzebów).

Mając na uwadze te zmiany, zachęcam wiernych, aby mimo udzielonej dyspensy, skorzystali z możliwości, jakie dają nowe przepisy i uczestniczyli w Eucharystii w swoich kościołach, zarówno w niedziele, jak i dni powszednie. Dla zapewnienia dopuszczonej przepisami ilości osób na Mszy świętej, proszę kapłanów, by po ustaleniu ilości uczestników mogących brać udział w liturgii w konkretnym kościele, osobiście lub przez wyznaczone przez siebie osoby, poinformowali o tym swoich parafian i umożliwili wszystkim chętnym uczestnictwo w Mszach świętych. Wiernych proszę, aby kontaktowali się w tej sprawie ze swoimi duszpasterzami. Dobra organizacja pozwoli na równomierne rozłożenie uczestników na wszystkie celebracje Eucharystii. Księża niech pamiętają, że tam, gdzie jest to możliwe, można zwiększyć ilość Mszy świętych, oczywiście z zachowaniem przepisów liturgicznych i dotyczących intencji mszalnych. Jednocześnie proszę pamiętać, że obowiązuje nas wszystkich dbałość o zachowanie właściwej odległości pomiędzy wiernymi w obiekcie sakralnym.

Proszę ponadto wszystkich kapłanów, aby poprzez otwarcie kościołów w ciągu dnia, umożliwili wiernym indywidualną modlitwę.  Możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz przyjęcia Komunii św. powinna istnieć również poza godzinami celebry w wyznaczonych i podanych do wiadomości godzinach, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Z powodu ograniczonych możliwości dotarcia do swoich parafian, proszę kapłanów, aby za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków masowego przekazu (gabloty, telefon, strona internetowa parafii, komunikatory, Msze św. transmitowane online, ogłoszenia parafialne) przekazali wiernym niniejsze wskazania.

W pokornej modlitwie zawierzam wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego, diecezjan oraz wszystkie służby medyczne i mundurowe, ofiarnie służące nam wszystkim.

Z nadzieją  na spotkanie przy Ołtarzu Pańskim, z serca błogosławię.

✠ Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski

sobota, 18 Kwiecień 2020, 19:33
Piotr Miara
Komentarze są wyłączone

Ogłoszenia parafialne 19-04-2020

Niedziela Bożego Miłosierdzia – 19-04-2020

Ogłoszenia

 1. Dziś Niedziela Bożego Miłosierdzia. Msze św. o godz. 6.30, 8.00 i 10.30. Nie będzie Mszy św. popołudniowej o godz.15.00.
 2. Niedziela Bożego Miłosierdzia rozpoczyna również w całym Kościele przeżywanie tzw. Tygodnia Miłosierdzia.
 3. Codzienne Msze św. w naszej parafii o godz.18.00. W czwartek Uroczystość św. Wojciecha bpa i męczennika – Patrona Polski. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.17.00
 4. W tych dniach, chciejmy szczególnie prosić Pana Boga o dar Jego łaski ustania epidemii zagrażającej naszemu zdrowiu i życiu. Nasz kościół parafialny jest otwarty od godz. 9.00 do wieczornej Mszy św.
 5. Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy transmisję nabożeństw on-line z naszego kościoła. Szczegóły na stronie internetowej parafii.
 6. Od poniedziałku (20.04.) nowe zasady uczestnictwa we Mszy św. i innych wydarzeniach liturgicznych w kościołach. Biorąc pod uwagę powierzchnię naszego kościoła, w liturgii może uczestniczyć 28 osób. Będąc w świątyni zachowajmy również właściwą przestrzeń miedzy sobą!
 7. Nasza parafialna Pielgrzymka do Włoch na przełomie czerwca i lipca ze względu na panującą epidemię została odwołana. Uwzględniając wszystkie procedury, na początku lipca, otrzymamy również zwrot założonej przedpłaty.
 8. Serdeczne Bóg zapłać dla osób sprzątających i strojących kościół oraz za wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii.

Intencje mszalne

od 20 kwietnia 2020 do 26 kwietnia 2020


Gdyby zbyt długi czas nie była ogłoszona zamówiona intencja mszalna – prosimy o zgłoszenie tego kapłanowi.  Zamówiona intencja nie może zginąć.

Poniedziałek – 20 kwiecień
1. + Michał Kiełb od rodziny Porębnych;
2. ++ Julia, Franciszek Marek, Lucyna Stafiej;
3. + Stefan Socha od Genowefy i Mariana;

Wtorek – 21 kwiecień
1. ++ Karolina i Franciszek Lasek;
2. ++ z Rodziny Sowa i Wikiera;
3. ++ Krystyna, Józefa i Stanisław Hypnar;

Środa – 22 kwiecień
1. + Bronisław Fołta – od Marii Bester;
2. O łaskę nawrócenia i powstania z nałogu dla syna;
3. + Maria Czyrek – od córki Teresy z mężem;

Czwartek – 23 kwiecień
1. + Maria Pelc – od wnuczki Renaty z rodziną;
2. ++ Anna i Stanisław Gamracy;
3. ++ Aniela i Władysław Bartnik;

Piątek – 24 kwiecień
1. + + Franciszek Wasilewski i rodzice;
2. + Cecylia Mazur;
3. Dziękczynna i błogosławieństwo Boże w 91 rocznicę urodzin;

Sobota – 25 kwiecień
1. ++ Józefa, Aniela, Stefania, Mieczysław Porębny;
2. + Arkadiusz Sanok – od wujka Damiana z rodziną;
3. + Stanisław Porębny – od swatowej Czesławy;

Niedziela – 26 kwiecień
6:30 + Renata Nowak – od przyjaciół syna Pawła;
8:00 ++ Marcela, Franciszek Słupek – od wnuka Patryka;
10:30 1. W intencji parafian; 2. O Błog. Boże dla rodziny Czech;
 

Modlitwę różańcową prowadzą

20. P. R. Św. Elżbiety – (Alina Trojnar)
21. W. R. Św. Faustyny – (Eugenia Świzdor)
22. Ś. R. Św. Franciszka z Asyżu – (Jan Nowak)
23. C. R. Św. Genowefy – (Genowefa Drążek)
24. P. KSM.
25. S. R. Św. Jadwigi Królowej – (Halina Dyrda)
26. N. R. Św. Heleny – (Helena Dyrda)

Strony:1234»

Liturgia dniaPrzejdź do pełnej liturgii dnia

Numer rachunku parafialnego

KSIĘGA GOŚCI

Zapraszamy do przeglądania i wpisywania się w naszej Księdze Gości.
Chcesz pozdrowić, przekazać propozycję jakie informacje dodać na portalu, chcesz skomentować portal?
Nic prostszego:-)


Kliknij i wpisuj

Odeszli do wieczności

Ostatnio dodane zdjęcia

korniaktowski_marsz_1 ks_marek_matwijczak kosciol_zlobek_mniejszy rachunekparafii 25630652_2050724591621195_252105916_n kosciol_mniejsze_2 kosciol_mniejsze_1 p1120999 p1120997 p1120992 p1120990 p1120989

Historia wpisów

Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
« mar   maj »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930