sobota, 7 Kwiecień 2012, 23:12
admin
Komentarze są wyłączone

Wielkanoc 2012

zmartwychwstanie_panskie "Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą"

Chrystus ukazał się Marii Magdalenie, Apostołom, a dzisiaj ukazuje się także nam w tajemnicy Eucharystii. Jezus Zmartwychwstały czeka, abyśmy uwierzyli. Przyjmijmy Zmartwychwstałego do naszego życia. On spełni nasze życzenia. Alleluja!


Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Króluj nam Chryste!

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęło się w naszej parafii Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godzinie 18. Podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika – ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Na zakończenie Mszy Św. Pan Jezus został przeniesiony do ciemnicy w Kaplicy Matki Bożej i rozpoczęła się adoracja. W dniu tym w naszej parafii wiele osób w tym BMS rozpoczęło akcję modlitwę w intencji wybranego kapłana. Po Mszy Św. zostały rozdane karteczki z imionami księży i rokiem święceń, w intencji których dana osoba będzie się modlić przez 30 dni odmawiając modlitwę o miłość do Kościoła i zapał w dziele Nowej Ewangelizacji. Więcej na temat akcji można poczytać na stronie kaplani.com.pl.

W Wielki Piątek o godzinie 18 po całodziennej adoracji w ciemnicy rozpoczęła Liturgia Męki Pańskiej poprzedzona Drogą Krzyżową. Liturgia rozpoczęła się od Liturgii Słowa, następnie adoracja krzyża, a po adoracji Komunia Święta. Wielkopiątkową liturgię zakończyło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Grób Pana Jezusa Następnie rozpoczął się śpiew trzech części Gorzkich Żali i adoracja do północy. Przed Najświętszym Sakramentem na zmianę czuwali ministranci a Grobu Bożego strzegła Straż Grobowa czyli Turki.

W Wielką Sobotę od godziny 7 do wieczornej Liturgii Wigilii Paschalnej trwała adoracja oraz święcenia pokarmów o godzinie 9 i 13. Wieczorna Liturgia rozpoczęła się od Liturgii Światła przy ognisku tradycyjnie umiejscowionym w pobliżu krzyża misyjnego. Następnie Liturgia Słowa w trakcie której psalmy zostały odśpiewane przez scholę dziecięcą oraz scholę KSM. W kolejnej części Liturgii Chrzcielnej. Święty Paweł pokazuje, że udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest możliwy dzięki sakramentowi chrztu, który zanurza w Jego śmierć i pozwala razem z Nim zmartwychwstać do Nowego Życia. W tym roku w trakcie tej Liturgii do Kościoła włączone zostało 1 dziecko – chłopiec. 

Wszyscy rozeszli się do domów, aby w znaczącej większości powrócić rano na godzinę 6 na procesję rezurekcyjną, na której chrześcijanie całemu światu ogłaszają radosną wieść: możecie już otrzeć łzy, śmierć została pokonana.

Jak co roku Turki z naszej parafii trzymały straż grobową przy symbolicznym grobie Chrystusa oraz uczestniczą w procesji rezurekcyjnej. W Wielką Niedzielę a potem w poniedziałek Turki kultywując tradycję prezentują swoje umiejętności.

Turki z naszej parafii swoje korzenie mają w Grodzisku, jako, że parafia Budy Łańcuckie powstała w dużej części z parafii grodziskiej. Po powstaniu parafii w roku 1921, jak notuje nasza kronika parafialna, banderia konna złożona zapewne z "turków" pojechała do Grodziska po pierwszego proboszcza. Następnego roku na Wielkanoc uformował się oddział Turków jako straż grobowa. Tak więc rok 1922 jest przyjęty jako rok powstania Turków w naszej parafii. W tym roku mija 90 lat istnienia Straży Grobowej – Turków w naszej parafii. Z tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli i tworzą do dzisiaj oddział Turków. Wśród komendantów byli: Ignacy Kurek, Roman Blok, Tadeusz Drążek i obecny Grzegorz Wojtyna.

Wszystkim życzymy kontynuowania tej pięknej tradycji najpierw do stulecia a później dalej. Warto kontynuować piękne zwyczaje, tradycje, które przyczyniają się do uświetnienia nabożeństw liturgicznych. Swój udział w Turkach ma również orkiestra, która co roku pięknie przygrywa i uświetnia Msze Św. Wszystkim, którzy tworzyli zespół orkiestry dawniej i tworzą dzisiaj składamy serdeczne "Bóg zapłać". Nawzajem zachęcajmy się, by ta tradycja nie ustała. Nie wymawiajmy się od brania udziału w tym pięknym zadaniu.

Zdjęcia Wielkanoc 2012

czwartek, 5 Kwiecień 2012, 22:19
admin
Komentarze są wyłączone

Droga Krzyżowa po drogach Korniaktowa

droga-krzyzowa Wielki Tydzień przygotowuje nas do największego wydarzenia czyli Zmartwychwstania Pana Jezusa. Rozpoczął się Niedzielą Palmową pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Uroczystość rozpoczyna ciąg wydarzeń, przez które dokonało się zbawienie świata.

Jak co roku w naszej parafii w Wielką Środę po Mszy Św. odbywa się Droga Krzyżowa tą samą trasą jaką idzie procesja Bożego Ciała czyli po drogach Korniaktowa. I w tym roku nie było inaczej. O 17 rozpoczęła się Msza Św., po której licznie zgromadzeni wierni wyruszyli aby symbolicznie odtworzyć drogę Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu. Duży drewniany Krzyż niosły poszczególne stany: ministranci, ojcowie, matki, młodzież żeńska i męska. Rozważania poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej prowadzili ks. Kazimierz i ks. Paweł. Ostatnia stacja znajdowała się przy Krzyżu Misyjnym. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy z OSP z Korniaktowa Północnego.

Stale stawiamy sobie pytanie dlaczego jest w życiu cierpienie, dlaczego właśnie ja cierpię, dlaczego mają mnie karać cierpieniem, dlaczego cierpieć mam ofiarowywać się za innych? Wciąż  kroczymy po drodze krzyżowej naszych pytań. Wszystkie ludzkie odpowiedzi nie wystarczają. Może na te pytanie odpowie nam sam Pan Jezus, z którym spotykamy się na Jego Drodze Krzyżowej.

ks. Jan Twardowski

Osoby (dorośli, młodzież, dzieci), które pragnęłyby przeżyć same Drogę Krzyżową i szukają rozważań mogą znaleźć je na stronach np. Polskiej Prowincji Ojców Pijarów.

Bardzo ciekawa inicjatywa brata zakonnego z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – codzienne rozważania Drogi Krzyżowej na wzór róż różańcowych. A może w naszej parafii będą osoby zainteresowane, które zechcą stworzyć taką grupę (może grupy)…

sobota, 10 Marzec 2012, 23:24
admin
Komentarze są wyłączone

Peregrynacja Krzyża Papieskiego i relikwii bł. Jana Pawła II

Błogosławiony Jan Paweł II z Krzyżem z Wielkiego Piątku 2005 r. W dniu dzisiejszym Wielkopiątkowy Krzyż Papieski i relikwie bł. Jana Pawła II nawiedziły naszą parafię. O godzinie 17 nastąpiło powitanie Krzyża Papieskiego, który uroczyście przywieziony został przez strażaków z OSP z naszej parafii. Po wniesieniu został umieszczony na podwyższeniu tuż obok ołtarza aby wszyscy wierni mogli go dobrze widzieć. Następnie rozpoczęła się Msza Św., której przewodniczył ks. bp Adam Szal i w której uczestniczyło wielu księży z dekanatu oraz księża rodacy. Krzyż został powitany przez dzieci, młodzież, rodziców młodzieży bierzmowanej i księdza Proboszcza. Krzyż Papieski Ksiądz Biskup Adam Szal wygłosił Słowo Boże i udzielił sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży, aby pogłębiła rozpoczętą na chrzcie więź z Jezusem i Kościołem. Relikwie błogosławionego Jana Pawła II Na zakończenie młodzież podziękowała za udzielony sakrament, a Ksiądz Biskup podziękował również wszystkim księżom dekanatu (w dniu kolejnym Krzyż powędruje do parafii Świętoniowa do dekanatu przeworskiego), za przygotowanie wiernych poprzez Misje, Rekolekcje, Spowiedź Św. do godnego przeżywania nawiedzenia.

Po zakończeniu Mszy Św. wierni przystąpili do adorowania Krzyża i do ucałowania relikwii bł. Jana Pawła II. O 20 młodzież rozpoczęła adorację, którą kontynuowała do Apelu Jasnogórskiego, który odśpiewali licznie zgromadzeni wierni. Następnie Ksiądz Prałat Józef Niżnik poprowadził modlitwy. Na zakończenie o 22 Ksiądz Józef pobłogosławił wszystkich Krzyżem Papieskim i wszyscy udali się na spoczynek, aby móc w kolejnym dniu również przeżywać nawiedzenie Krzyża.

Krzyż Papieski i relikwie błogosławionego Jana Pawła II

Drugi dzień nawiedzenie Krzyża Papieskiego to niedziela. Na każdej Mszy Świętej Słowo Boże głosi Ksiądz Prałat Józef Niżnik, a na jej zakończenie następuje Błogosławieństwo Boże Krzyżem Papieskim. Osoby, które nie miały możliwości w sobotę ucałować relikwii bł. Jana Pawła II czynią to po każdej Mszy Św. Wierni adorują Krzyż i modlą się. O 14:30 ksiądz Józef rozpoczyna modlitwę, po której rozpoczynają się Gorzkie Żale. Potem Msza Św. koncelebrowana przez pięciu księży ze Słowem Bożym księdza Józefa. Po Mszy Św. ksiądz proboszcz poprowadził nabożeństwo pożegnania Krzyża Papieskiego. Koło 16:50 Krzyż Papieski został przez przedstawicieli OSP przeniesiony w procesji do auta-kaplicy i w asyście aut OSP odjechał do parafii Świętoniowa.

Miejmy nadzieję, że chwile, które spędziliśmy przy Krzyżu Papieskim przyniosą obfite owoce w naszym codziennym życiu. Niech Krzyż zajmuje zawsze szczególne miejsce w naszych domach i sercach.

piątek, 9 Marzec 2012, 22:16
admin
Komentarze są wyłączone

Misje parafialne 2012 – zakończenie

008_krzyzmisyjny2002 Dzisiaj (9 marca) siódmy dzień Misji Świętych, który jednocześnie jest dniem ostatnim. Przeżywaliśmy dzisiaj ich zakończenie. Dzień rozpoczął się od Mszy Św. o godzinie 9 połączonej z komunią misyjną rodzin. Na godzinę 11 Ksiądz Misjonarz zaprosił dzieci przedszkolne aby je pobłogosławić. Po południu zakończenie Misji rozpoczęło się od Drogi Krzyżowej o godzinie 17, którą poprowadził ksiądz Paweł. Po jej zakończeniu rozpoczęła się Msza Św. również z komunią misyjną rodzin. Ksiądz Misjonarz wygłosił Słowo Boże podsumowujące Misje Święte, wskazując nam, że powinniśmy dążyć do nieba, uświadamiając nam jak ogromne znaczenie ma rodzina, opowiadając nam o tym jak ważny jest Krzyż w życiu każdego człowieka. W swoim słowie przytoczył list bł. Doroty z Mątowów do jej córki, która została mniszką benedyktyńską:

"Droga córko, powinnaś sama naszego Pana, jak Oblubieńca, miłować i bezustannie Go wzywać. Niech Twoje myśli i Twoje zmysły zajmują się Nim często, wówczas poczujesz Jego smak. Porzuć wygodne drogi i wspaniałe gościńce. Trzymaj się mocno naszego Kochanego Pana i ucz się od Niego chodzić również po wąskich ścieżkach, które prowadzą do życia wiecznego"

Przed Komunią Św. Ksiądz Misjonarz poprosił aby rodziny zebrały się razem, a następnie tak jak na podczas chrztu rodzicie ponownie czynili swoim dzieciom znak Krzyża Św., a dzieci dziękowały swoim rodzicom przytulając się do nich. Był to bardzo wzruszający moment. Następnie rodzinami przystępowaliśmy do Komunii Św., podczas której każdej rodzinie udzielane było Błogosławieństwo Boże.

Po Komunii Św. dwoje przedstawicieli w imieniu wszystkich parafian podziękowało Księdzu Misjonarzowi za jego posługę w następujących słowach:

Czcigodny Księże Misjonarzu!

W imieniu całej parafialnej wspólnoty pragnę na Twoje kapłańskie ręce złożyć nasze serdeczne podziękowania i wyrazy gorącej wdzięczności za wielki dar parafialnych Misji Świętych.

Nasze dziękczynienie kierujemy przede wszystkim ku Panu Bogu i za przykładem Błogosławionego Jana Pawła II powtarzamy: Bądź uwielbiony Panie za świadectwo Twoich misjonarzy … Bądź uwielbiony Panie za świadectwo naszego misjonarza, księdza prałata Józefa. Bądź uwielbiony Panie za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które spłynęły na nas przez jego słowa, jego ręce i jego przykład.

Nasze podziękowania składamy także u stóp Matki Najświętszej. Maryjo, dziękujemy Ci za to, że od początku otoczyłaś to dzieło swoją opieką, za to, że wspierałaś Księdza Misjonarza i nas podczas uczestnictwa w misyjnych ćwiczeniach duchowych.

Tobie, Księże Misjonarzu, dziękujemy za to, że przyszedłeś do nas z garścią Bożego ziarna, dziękujemy za misyjne nauki, za słowa proste a jednocześnie piękne i mądre, płynące prosto z serca i dlatego tak łatwo trafiające do naszych serc. Dziękujemy Ci za możliwość uczestniczenia w przepięknych misyjnych nabożeństwach, które na nowo otworzyły nasze serca na Bożą miłość i na drugiego człowieka. Dziękujemy za Twoją posługę w konfesjonale i za to, że przez te misyjne dni byłeś dla nas wzorem zawierzenia swego życia Niepokalanej.

Księże Misjonarzu, posiałeś dobre ziarno, my zapewniamy Cię, że dołożymy wszelkich starań, by wydało dobry plon. Przyjmij też zapewnienie o naszej modlitewnej pamięci, którą będziemy Cię otaczać i najserdeczniejsze życzenia:

Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, Maryja Panna otacza płaszczem swojej matczynej opieki a Święty Andrzej Bobola wspiera w codziennych trudach kapłańskiego i misjonarskiego życia.

Wszyscy przynieśli ze sobą krzyże, które zostały poświęcone aby zanieść do domu pamiątkę Misji Świętych. Poświęcone zostały też krzyże dla młodzieży przystępującej do bierzmowania, które rodzice nałożyli potem swoim dzieciom. Na zakończenie Mszy Św. wszyscy przeszliśmy pod Krzyż Misyjny, gdzie nastąpiło błogosławieństwo udzielone przez Księdza Misjonarza oraz zakończenie Misji Świętych.

Strony:«1...82838485868788...97»

Liturgia dnia



Przejdź do pełnej liturgii dnia

Numer rachunku parafialnego

KSIĘGA GOŚCI

Zapraszamy do przeglądania i wpisywania się w naszej Księdze Gości.
Chcesz pozdrowić, przekazać propozycję jakie informacje dodać na portalu, chcesz skomentować portal?
Nic prostszego:-)


Kliknij i wpisuj

Odeszli do wieczności

Ostatnio dodane zdjęcia

kosciol_zlobek_mniejszy rachunekparafii 25630652_2050724591621195_252105916_n kosciol_mniejsze_2 kosciol_mniejsze_1 p1120999 p1120997 p1120992 p1120990 p1120989 p1120988 p1120987

Historia wpisów

Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930