Kronika – lata 1992 – 1995

Pełni ufności w pomoc Bożą, pod opieką Maryi wchodzimy w Nowy 1992 Rok Pański. Na Wielki Post zaplanowane są misje parafialne. Ostatnie były 12 lat temu. Przygotowujemy się do dobrego przeżycia misji. Odnawiamy krzyż misyjny. Tydzień przed Zwiastowaniem Pańskim rozpoczynamy Misje Parafialne. Prowadzą je: ks. Prałat B. Pilek z Krzemienicy i proboszcz z Woli Rzeczyckiej – Jan Butryn. Frekwencja bardzo dobra. Na skutki z nadzie­ją będziemy czekać.

W kościele składka na chore dziecko. Tym razem z Laszczyn. Zebraliśmv 4 600 000 zł.

Parafia zakupiła w lesie 10 m3 drewna sosnowego na deski. Przygotowujemy się do wykonania elewacji zewnętrznej kościoła. Szczególnie chodzi o ścianę frontową i zamoknięty balkon z arkadami. Bardzo brzydko to wygląda.

Tymczasem w kościele Darek Gamracy rozpoczął złocenie ambony. Nigdy tego nie robił, ale ks. proboszcz namówił go, aby popytał, podpatrzył, spróbował, może się uda. Jeśli dobrze pójdzie z amboną, to będzie także złocony ołtarz. Tak tez się stało. Została pozłocona ambona, a później ołtarz. Wykonane to zostało „szlakmetalem". Darek wziął do pomocy Pana Marka – nauczyciela z Gniewczyny. Obaj kończyli Liceum Plastyczne w Jarosławiu.

Trwają prace przygotowawcze do budowy organów. Stanisław Bałchan z Wapiennicy k/Bielska Białej wykonał i przywiózł wszystkie drewniane piszczałki – 18 milionów złotych.

28 czerwca obchodzimy odpust ku czci Niep. Serca Matki Najśw. Razem z odpustem ks. kanonik obchodzi 60-ciolecie kapłaństwa. Sumistą – głównym celebransem jest więc Jubilat, a kazanie wygłosił ks. Julian Bartnik. Były życzenia składane przez parafian od najmłodszych do najstarszych, a także przez wójta Gminy Białobrzegi i sekretarza Rady Gminnej – P Franciszka Masłonia.

Na Matkę Bożą Zielną jest w tym roku tylko jeden wieniec, wykonany przez Genowefę Bartnik z Prawej strony. Dawniej wieńce wykonywała zawsze Magdalena Bartnik z Prawej strony.

8 września 1992 – Matki Bożej Siewnej. Ks. Krzysztof w tym dniu przywiózł z Rzeszowa figurkę Matki Bożej Fatimskiej. Oto krótka historia: Bardzo leżało nam na sercu ożywienie czci Niepokalanego Serca Maryi w naszej parafii, która ma za patronkę Niepokalane Serce Maryi. W Fatimie Maryja do dzieci mówi: Pan Jezus chce aby na ziemi było czczone Niepokalane Serce Maryi w pierwsze soboty miesiąca. Chcieliśmy mieć figurkę Matki Bożej Fatimskiej, aby wokół niej skupić czcicieli. Ks. Marian Cebula – nasz rodak, aktualnie wikariusz w Rzeszowie na Staromieściu, wybierał się z pielgrzymką do Fatimy. Dałem mu trochę pieniędzy (5 milionów zł), aby kupił dla nas taką figurkę. Na miejscu okazało się, że były tylko gipsowe – do kościoła nie nadają się, a drewnianych, rzeźbionych nie ma. Na drewnianą brakło by pieniędzy. Przypadkowo ks. Marian spotkał tam księdza, jak się okazało powiązanego z Budami. Jego mama pochodziła z Bud, wyjechała do Ameryki. On już jest urodzony w Ameryce. We Fatimie przebywał w klasztorze swojego Zgromadzenia Księży Marianów. Ks. Marcin, takie jest jego imię, doradził ks. Marianowi, że on może załatwić tę sprawę. Marian przyjechał do Polski, a ks. Marcin miał sprawę załatwiać. Ks. Marian w imieniu proboszcza z Bud Łańcuckich napisał do ks. Marcina, aby kupił taką figurkę – kopię Matki Bożej Fatimskiej. Przyjedzie pielgrzymka z Rzeszowa, to zabiorą ją do Polski. Tak się stało. Ks. Marcin zakupił figurkę. Kosztowała ponad 20 000 000 zł. Z katedry rzeszowskiej wybierała się pielgrzymka do Fatimy. Ks. Marian poprosił ks. opiekuna pielgrzymów, by zabrał od Ks. Marcina figurkę. Pielgrzymka rzeszowska przywiozła więc figurkę do Rzeszowa. Z Rzeszowa na Budy Łańcuckie jak wyżej.

Początkowo ustawiliśmy figurkę Matki Bożej w pokoju na plebanii. Zastanawialiśmy się jak wprowadzić figurkę do publicznego kultu.

Postanowiliśmy z ks. Krzysztofem, aby zrobić triduum w kościele. Zaprosiliśmy ks. Prałata Bolesława Pilka z naukami.. Od 1 października rozpoczniemy nabożeństwa ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej. W uroczystej procesji, pierwszego dnia, wprowadziliśmy Matkę Bożą do kościoła i ustawiliśmy ją na kolumnie, która jest podstawą krzyża wolnostojącego, obok ołtarza. W kościele figurka została uroczyście poświęcona. Przez trzy dni: czwartek, piątek i sobota gromadziliśmy się na specjalne nabożeństwa ku czci Matki Najśw. i nauki głoszone przez ks. prałata. W niedzielę – pierwszą października po nabożeństwie, wieczornej Mszy św. Matka Boża w figurze fatimskiej wyruszyła nawiedzać wszystkie rodziny naszej parafii, rozpoczynając od chorych, którzy w pierwsze piątki miesiąca przystępują do Komunii św. Pierwszym domem byt dom na prawej stronie Franciszka Dyrdy. Każda rodzina z kościoła bierze figurkę do siebie, a następnego dnia odnosi do kościoła. Na cały czas pobytu Matki Najśw. zaplanowane są modlitwy. Na początku pierwszego dnia mogą uczestniczyć w domowej modlitwie sąsiedzi, krewni, znajomi. Większość czasu jest wykorzystana na spotkanie domowników z Matką Najśw. Najważniejszym momen­tem nawiedzenia rodziny jest akt poświęcenia rodziny Matce Bożej, Jej Niepokalanemu Sercu. Akt poświęcenia każda rodzina otrzymuje do domu, podpisują wszyscy i potem w formie obrazka, oprawiony pozostaje w domu jako pamiątka poświęcenia rodziny Matce Bożej. Wszyscy, którzy przyjmowali u siebie Matkę Bożą, uczestniczyli we Mszy św., przystępowali do spowiedzi i Komunii św. Było parę osób, którzy nie byli z tej okazji u. spowiedzi. Jest też kilka domów, których nie odwiedziła Matka Najświętsza.

Oprócz naszej parafii Matka Najświętsza nawiedziła też kilka rodzin z parafii Białobrzegi. Ksiądz proboszcz z Białobrzegów wyraził zgodę, by ci, którzy chcą mogli przeżyć spotkanie z Matką Najśw. Podobnie była też Matka Boża w domach, które należą do parafii Świętoniowa.

Od chwili, gdy figurka Matki Bożej Fatimskiej jest w naszym kościele, uroczyściej obchodzimy pierwsze soboty miesiąca. Porządek nabożeństwa jest następujący: wieczorem uroczysta Msza św. z homilią, adoracja Najśw. Sakramentu, modlitwy ku czci Niepokalanego Serca Maryji, różaniec i procesja z figurką Matki Bożej, albo wokół kościoła, albo w kościele. Mogłoby nas być więcej! Kto czuje potrzebę wynagrodze­nia za grzechy swoje i cudze, ten przychodzi.

12 grudnia w naszej parafii rozpoczęło się przygotowanie młodzieży do sakramentu małżeństwa. Przez cały tydzień nauki dla młodzieży głosił ksiądz prałat Jan Jakubczyk z Przemyśla, W naukach tych wzięło udział około 200 osób.

Rok Pański 1993 wypada w pierwszy piątek miesiąca. Wynagradzając Najśw. Sercu Pana Jezusa prosimy o błogosławieństwo na nowy rok.

Komitet Budowy kościoła w Markowcach k/Sanoka, parafia Dudyńce, zwrócił się do naszej parafii z prośbą o pomoc finansową. Trudno odmówić proszącym, choć i u nas wydatki duże w związku z przygotowaniem do montażu organów w tym roku. Markowce otrzymały około 8 000 000 zł.

W tym samym czasie części do naszych organów kosztowały 55 000 000 zł.

W Wielkim Poście, przed odpustem Zwiastowania rekolekcje głosił ks. mgr Ma­rian Podolec z Rakszawy. Rekolekcje bardzo udane.

17 kwietnia radio watykańskie podało, że Ojciec św. mianował nowego Ks. Arcybiskupa na stolicę biskupią w Przemyślu. Został mianowany dotychczasowy Biskup Ordynariusz gorzowski Józef Michalik. Ks. Arcybiskup Ignacy. Tokarczuk osiągnąwszy 75 lat życia przechodzi na emeryturę. 2 maja odbył się ingres do katedry przemyskiej.

W czerwcu, jak w poprzednie lata w kościele śpiewamy Litanię do Najśw. Serca Pana Jezusa.

19 czerwca w naszej parafii odpust ku czci Niepokalanego Serca Matki Najśw. Odpust rozpoczynamy w sobotę o 1500 wystawieniem Najśw. Sakramentu – Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja, przygotowanie do spowiedzi. Od 1600 do 1800 spowiedź. Na zakończenie adoracji, po spowiedzi Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa i Msza św. Po Mszy św. dalsze nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej, modlitwy wynagradzające, Różaniec, procesja z figurką Matki Bożej dookoła kościoła i o 2100 .uroczysta Msza św., którą w tym roku celebrował i kazanie wygłosił ks. Marian Cebula, wikariusz z Ropczyc – nasz rodak. Następnego dnia w niedzielę sumę odpustową miał ks. Stefan Kiełbicki – proboszcz z Brzozy Królewskiej, a kazanie wygłosił ks. Antoni Pawul – prób. z Grodziska Dolnego.

21 czerwca zjawili się specjaliści od organów: .Bałchan Eugeniusz z synem Woj­ciechem i Stanisław Bałchan. Zdemontowali stare organy 9-cio głosowe (7 głosów w manuale i 2 głosy w pedale). Organy te zakupił ks. Teodor Marut do kościoła w Porębach Wolskich – parafia Raniżów – za 80 mln zł. W naszym kościele montują organy 20 głosowe. Aby zabezpieczyć organy przed działaniem słońca, w oknach za organami został wykonany tymczasowy witraż, przedstawiający cud wirującego słońca w czasie ostatniego zjawienia się Matki Najśw. w Fatimie 13 października 1917 roku. Pomysł został zaczerpnięty z okładki książki o Fatimie. Wykonawca – Darek Gamracy. Materiał – folia samoprzylepna.

1 września rozpoczęcie roku szkolnego Mszą świętą w kościele.

5 września w niedzielę dożynki gminne w Budach. W kościele suma w intencji rolników. Delegacja rolników z jednym wieńcem dożynkowym była na sumie.

19 września wybory do parlamentu – wrócili do władzy komuniści na których w północno-zachodniej i centralnej Polsce oddano przewagę głosów.

W Polsce wschodniej i południowej głosowano na prawicę. Duża ilość osób nie wzięła udziału w wyborach. Frekwencja wynosiła 50%.

W Korniaktowie Północnym i Budach Lewych (wspólny lokal wyborczy) głosowano następująco:

1.      Klub „Ojczyzna"       198 osób

2.      Klub PSL                 150 osób

3.      SLD-komuna           25 osób

4.      Solidarność             18 osób

5.      KPN                       9 osób

6.      PC                         4 osoby

7.      Partia X-Tymińskiego          10 osób

Gdyby PSL był katolicki wybory wygraliby katolicy, ale PSL to dawne ZSL przybudówka PZPR, zmiana nazwy nie wystarczy, by zmienić myślenie.

20 września rozbieramy piec CO w kościele. Już nie nadaje się do użytku. Blacha skorodowała, powypadały dziury i przez ostatnie lata sprawiał już wiele kłopotu, W miejsce tego pieca zostaną wstawione fawiry ogrzewane gazem.

Stary piec pocięli palnikiem i wyciągnęli na zewnątrz Andrzej i Grzegorz Dyrda.

28 września ks. prof. Mieczysław Gniady przyjechał z Przemyśla odebrać organy – sprawdzić fachowość wykonania. Wynik jak należało się spodziewać okazał się pozytywny. Organy posiadają dwa manuały, każdy po 8 głosów i 4-głosowy pedał.

Traktura elektromagnetyczno -pneumatyczna. Całość kosztowała około 350 000 000 zł.

4 października w Szkole Podstawowej Nr 1 Msza św. w związku z przywróceniem szkole imienia Henryka Sienkiewicza. Był obecny kurator rzeszowski – Jan Stanisz, wizytator – Rogoz, wójt Gminy Białobrzegi, rodzice i dzieci. Prawie wszyscy przystą­pili do Komunii św, 10 października zbiórka pieniężna na pomoc dla byłej Jugosławii.

W listopadzie zostało zamontowane nowe CO. w kościele. W piwnicy pod zakrystią zostały umieszczone grzejniki-fawiry, 16 szt. 2,5 m dł. Piec gazowy 5,2 m został umieszczony w piwnicy na skład opału. 13 listopada rozpoczęliśmy eksploatację CO w kościele. Koszt tej inwestycji – 50 000 000 zł./Takie były pieniądze/.

31 grudnia ostatni dzień mijającego roku – o 1600 Msza św. na podziękowanie za wszystkie łaski. Po zakończeniu nabożeństwa trwa adoracja Najśw. Sakramentu do godziny 2130. O tej godzinie śpiewamy wszystkie znane kolędy. Od 2230 nabożeństwo – modlitwy ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej, jako, że 1 stycznia wypada w pierwszą sobotę miesiąca. Chcemy polecając się opiece Niepokalanego Serca Maryi wejść w Nowy Rok 1994.

Ojciec święty na dzień 21 stycznia zarządził w Kościele post o chlebie i wodzie, aby uprosić pokój w byłej Jugosławii. W tym dniu w naszej parafii o 1600 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, o uproszenie miłosierdzia Bożego dla świata i o pokój w Bośni i Hercegowinie. Na 23 stycznia została ogłoszona składka do puszek na pomoc dla Bośni i Hercegowiny,

Na początku roku, w styczniu zostały dane do pozłocenia dwa kielichy mszalne. Do odnowienia zaś daliśmy 10 lichtarzy. W ubiegłym roku zostało odnowione -pozłocone w środku i na zewnątrz tabernakulum w ołtarzu głównym. Kosztowało 12 milionów zł.

20 lutego mieliśmy spotkanie parafialne dotyczące- sprawy odnowienia elewacji kościoła. Najgorsza jest ściana frontowa z balkonem i zamokłymi arkadami. Wieża od strony zachodniej i pomocnej też jest szczerniała. Jak to wykonać? Na zebraniu ustalono, że trzeba wziąć firmę.

11 lutego obchodziliśmy w naszym kościele Dzień Chorych, łącząc się z całym światem. O 1430 Droga Krzyżowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Msza św. z homilią i Namaszczeniem chorych. Dużo osób w podeszłym wieku przywieziono do kościoła samochodami

Rekolekcje w Wielkim Poście głosił ks Józef Fejdasz – proboszcz z Wietrzna k/ Dukli- Sumę odpustów w dzień Zwiastowania na zakończenie rekolekcji celebrował ks. Franciszek Suruwka – proboszcz ze Smolarzyn

Przygotowujemy materiał na rusztowania Firma ze Strzyżowa – „Moskal-Wojtyna", podjęła się wykonania prac elewacyjnych przy naszym kościele. Praca związana z kościołem miała kosztować 250 milionów złotych. Ściana frontowa została skuta do cegły i otynkowana na nowo, podobnie górna część prawej baszty. Skuta została płyta balkonowa, która dolegała do muru arkad i dlatego arkady zaciekały. Zamoknięte arkady zostały rozebrane i wymurowane od nowa. Płyta betonowa balkonu przykryła teraz arkady przechodząc na zewnątrz w gzyms. Całość płyty zalepikowana, przykryta papą zgrzewalną. Na tym. wymurowane słupki podtrzymujące płytkę poręczową.

Pozostała część tynków zewnętrznych została jak się okazało później oczyszczona lepiej, albo gorzej, tam gdzie lepiej, farba trzyma, tam gdzie gorzej, plamy stare wylazły w tym samym roku.

Całość tynków została pomalowana farbą „SARSIL” – silikonową ze Sarzyny.

Odnowiliśmy też ogrodzenie Kościoła wraz z kaplicami, dzwonnicą i otynkowana została dobudowana do plebanii salka katechetyczna. Całość kosztowała 350 milionów złotych. Prace przy elewacji kościoła rozpoczęto na początku czerwca. Zostały zakończone końcem sierpnia.

W maju na placu przed kościołem została postawiona figura Matki Bożej Niepokalanej. Cokół z „lastrico" wykonał Jan Trąd z Bud Ł. ogrodzenie Stanisław Dyrda. W pierwszą sobotę czerwca po nabożeństwie została figura poświęcona przez ks. proboszcza. Na początku Czerwca we wnęce okna od strony prezbiterium w murze ściany kościoła została umieszczona figura Najśw. Serca Pana Jezusa i w pierwszy piątek czerwca poświęcona.

W czerwcu odpust ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej. W sobotę o 1500 rozpoczynamy uroczystości odpustowe wystawieniem Najśw. Sakramentu -Koronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwy adoracyjne, przygotowanie do spowiedzi św.

Od 1600 do 1800 spowiedź święta. Na zakończenie adoracji po spowiedzi Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa i Msza św. Po krótkiej przerwie rozpoczynamy modlitwy ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej Fatimskiej dookoła kościoła. Na zakończenie uroczysta Msza św. o Matce Bożej z kazaniem – celebrans i kaznodzieja ks. Michał Suszek z Żołyni.

W niedzielę Sumę odpustową i kazanie miał ks. dr Stanisław Szałankiewicz -prób. z Przeworska.

26 czerwca w naszym kościele odbyły się uroczystości upamiętniające akcję Armii Krajowej pod kryptonimem „Burza". W 1944 roku Armia Krajowa chciała pomóc walczącej Warszawie. Zryw całej patriotycznej Polski, by wyzwolić Ojczyznę, nie czekać na Sowietów, którzy już mocno przeszkadzali akowcom. Żołnierze Armii Krajowej podejmowali wiele „akcji" – nasze uroczystości mają na celu upamiętnienie ich czynów i podziękowanie za to co zrobili dla Polski. Najczęściej oddawali życie. O godz. 9W na „Księżej Górze" ks. prałat Franciszek Woś z Jagiełły Małej (dawny prób. z Świętoniowej, wcześniej kapelan AK, w obecności ks. prałata Stefana Pelca z Boguchwały i O. Bogusława, a także kombatantów – akowców, poświęcił krzyż upamiętniający poległych żołnierzy AK. O godz. 1100 uroczysta suma w kościele koncelebrowana: O. Bogusław Golak, ks. prałat Franciszek Woś i ks. kapitan WP Garnizonu Rzeszów – Marian Homa. W uroczystościach wzięli udział liczni goście, Poczty Sztandarowe: XXI Bryg. Strzel. Podhal. – Rzeszów, Światowy Z.Ż.AK -Rzeszów, AK – Jarosław, AK – Łańcut, AK – Leżajsk, AK – Przemyśl, Sztandar Straży Poż. Budy Łańcuckie, Siostry Zakonne - Służebniczki Starowiejskie – s. Czesława Marek (jej matka i brat zginęli w czasie wojny).

Po sumie poświęcenie pomnika zamordowanych żołnierzy AK z naszego rejonu. Pomnik został wybudowany na placu szkolnym na prawej stronie Bud Łańcuckich. Poświęcenia dokonał ks. Franciszek Woś, przy udziale już wymienionych i licznie zgromadzonych mieszkańców.

W czasie remontu kościoła zostały wymienione okna w przedniej części kościoła: zakrystie, korytarz poza ołtarzem. Wstawione zostały okna metalowe zamiast dotychczasowych drewnianych.

Wybudowane zostały nowe schody wejściowe do kościoła. Stare schody zostały całkowicie wyburzone i na ich miejscu od fundamentu wybudowano nowe schody zbrojone, na wierzchu wyłożone granitem; który został zakupiony w Świdnicy k/ Jeleniej Góry (23 miliony złotych). Pewną ilość granitowych płytek ofiarował nam ks. Teodor Marut, proboszcz z Brzózy Stadnickiej.

Z 14 na 15 sierpnia w naszym kościele była całonocna adoracja – czuwanie. By uprosić łaskę życia dla nie narodzonych. Sejm miał decydować nad wetem prezydenta Wałęsy. Ludzie modlili się całą noc. Po północy niewielu pozostało, ale ks. Krzysztof wytrwał na kolanach do rana.

26 sierpnia nastąpiła zmiana na stanowisku wikariusza. Dotychczasowy ks. Krzysztof Rzepka, został przeniesiony do parafii Golcowa k/Brzozowa. Niech Bóg będzie dla niego nagrodą za sześć lat pracy wśród nas.

Do naszej parafii został skierowany przez księdza biskupa ks. Krzysztof Masłyk – neoprezbiter, rodem z Woli Jasienickiej, parafia Jasienica k. Brzozowa. Witamy go serdecznie i życzymy „Szczęść Boże" na owocną pracę.

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny Mszą św. w kościele. Homilię wygłosił ks. Krzysztof. Od tego roku szkolnego nastąpiła zmiana na stanowisku katechetki. Pani Zofia Dzierżanowska emerytowana nauczycielka z Łańcuta uczyła u nas religii od 1976 roku. Robiła to wspaniale. Bardzo lubiana i kochana przez wszystkich. Zastąpiła ją p. Marzena Trojnar z Białobrzegów. Pani Zofii, która uczyła bezinteresownie kilkanaście lat cała parafia składa serdeczne „Bóg zapiać".

W parafii przygotowujemy się do wizytacji kanonicznej, która odbędzie się 18 listopada. Młodzież przygotowuje się od przyjęcia sakramentu bierzmowania (klasy VII, VIII i dwa roczniki ze szkół średnich).

Ks. Krzysztof organizuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – może co z tego wyjdzie.

Janusz Bartnik – młody kościelny, od lipca zastąpił na tym stanowisku Stanisława Cebulę, maluje ogrodzenie kościoła. Pomagają mu: Wiesiek – brat i Grzesiek z Piotrkiem Bieleccy. Przy okazji pomalowali też ogrodzenie przy punkcie katechetycznym na lewej stronie.

14 listopada Stanisław Stopyra – mataloplastyk z Chodaczowa okuł miedzią drzwi frontowe kościoła (4 szt.). Za tę usługę zapłacono 44 mln zł.

Darek Gamracy ustawił w kościele w kaplicy po lewej stronie drzewo – dąb, jako ołtarz dla Matki Bożej Fatimskiej. Podium ze stopniami wykonali Antoni Kurek i Roman Bartnik.

18 listopada – dzień wizytacji naszej parafii przez Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika z Przemyśla. Rano, na godzinę 730 Ks. Arcybp przyjechał do szkoły na prawej stronie. Krótkie powitanie przez dyrektora szkoły, przez dzieci i katecheza, którą prowadził ks. proboszcz. Po katechezie Ks. Arcybp spotkał się z gronem pedagogicznym przy herbatce. Przejazd do szkoły w Korniaktowie i taki sam przebieg wizytacji. Uczy p. katechetka Marzena Trojnar. Następnie przejazd do trzeciej szkoły w Budach lewych, taki sam program. Uczy ks. wikariusz. Po katechezie wracamy na plebanię, na posiłek. Po obiedzie wizyta Ks. Arcybpa u ks. katechety, w kancelarii i u ks. proboszcza, potem u ks. kanonika i szybko do kościoła, bo już nadchodzi godzina Mszy św, w kościele, gdzie odbędzie się uroczystość bierzmowania. O godz. 1600 uroczysta Msza św. Na początku Mszy św., Ks. Arcybp poświęcił organy. Po Mszy św. figurka Matki Bożej Fatimskiej została przeniesiona procesyjnie do kaplicy i ustawiona na półce przymocowanej do dębu. Pięknie to wygląda. Ks, Arcybp w kaplicy odmówił dziesiątek różańca, a potem w kilku słowach zachęcił wszystkich do odmawiania modlitwy różańcowej.

Po Mszy św, Ks. Arcybiskup spotkał się w kościele z różnymi grupami apostolskimi parafii.

W święta Bożego Narodzenia, po pięciu latach przerwy wizyta duszpasterska w parafii.

Rok Pański 1995 rozpoczynamy polecając się w opiekę Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej. W pierwszych tygodniach nowego roku spotkanie z radą parafialną i omówienie sprawy wycięcia drzew na cmentarzu, czego domagały się parafianki w czasie wizyty kolędowej. Zapadła decyzja o wycięciu. Staramy się o zezwolenie w Urzędzie Gminy i w lutym drzewa zostały wycięte. Gałęzie sprzedano na opał. Inne drzewa zostały pocięte w tartaku na deski, brusy i złożone na plebanii. Na wiosnę zasadzono na cmentarzu dużo sadzonek tui i jałowca, ale pewnie niewiele się z nich przyjmie.

5 marca w pierwszą niedzielę W Postu przyjechał do nas kleryk z Seminarium Duchownego, aby zebrać składkę na Seminarium Duchowne, zgodnie Zarządzeniem Ks. Arcybiskupa. Nasza parafia złożyła 6,5 miliona zł., a ks. kanonik dał sto dolarów.

Rekolekcje wielkopostne prowadzi ks. prof. Bronisław Twardzicki z Przemyśla.

Do kościoła sprawiono 15 szt. ławek bez oparcia – wstawione, pomiędzy filary w nawach bocznych i w kaplicy.

W dniach od 3 do 7 maja w naszej archidiecezji przeżywamy Kongres Rodziny. 3 maja do katedry udała się delegacja – jedna rodzina Wiesława i Janusz Bosak z dziećmi, a do Leżajska rodzina Eugenii i Władysława Świzdorów z dziećmi oraz Renata z mężem Darkiem Cebulakiem.

Do I Komunii św. w tym roku przystąpiło 47 dzieci. 24 czerwca w Uroczystość św. Jana Chrzciciela, u nas wypada odpust Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny. Tradycyjnie już, jak w poprzednich latach od 1500 rozpoczęliśmy świętowanie od wystawienia Najśw. Sakramentu, Koronki do Bożego Miłosierdzia, adoracji przygotowującej do spowiedzi św. Od 1600 spowiedź św. i po spowiedzi o 1800 nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa i Msza św. Po krótkiej przerwie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Najśw., różaniec i około 2000 uroczysta Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi, celebrowana przez ks. prof. Edwarda Chmurę, ojca duchownego z przemyskiego Seminarium. Słowo Boże na wieczornej Mszy św. i następnego dnia głosił ks. profesor.

W lipcu odnawiamy ławki w kościele. Lakier na ławkach został już zniszczony. Trzeba ławki odczyścić papierem ściernym i na nowo polakierować. Robią to: Janusz Bartnik, Paweł Drabik, Grzesiek Kubis i Grzesiek Bielecki. Ci sami wymalowali też okna w budynku plebańskim.

Kończą się wakacje, rozpocznie się nowy rok nauki w szkole i katecheza. W tym roku do nauczania katechezy zostaje zatrudniona druga katechetka – Elżbieta Miara z Białobrzegów, ale związana z naszą parafią przez sąsiedztwo zamieszkania, uczęszczanie do kościoła i szkoły w naszej parafii. Ona będzie uczyć w Korniaktowie i Budach lewych, a Marzena w Budach prawych i w Woli Dalszej. 18 września w uroczystość św.  Stanisława Kostki w naszym kościele Msza św. dla dzieci i młodzieży z kazaniem ks katechety.

Do klasztoru Sióstr Kanoniczek Ducha św. wstąpiła Agata Szostek z prawej strony.

Do Seminarium Duchownego w Przemyślu został przyjęty Konrad Dyrda s. Jana i Zofii z Korniaktowa.

7 października w katedrze uroczyste rozpoczęcie Synodu Archidiecezjalnego. Naszą parafię reprezentuje p. Eugenia Swizdor z Korniaktowa. W tym dniu w katedrze są przedstawiciele Róż różańcowych z parafii archidiecezji. Także i nasi pojechali. 14 października przywieziona została do Polski figura Matki Bożej z Fatimy. Będzie nawiedzać naszą ojczyznę, w każdej diecezji pozostanie przez tydzień. W naszej diecezji nawiedzenie Matki Bożej Fatimskiej rozpocznie się 6 stycznia wieczorem w kościele w Łańcucie.

5 listopada wybory prezydenckie. Kandydatów jest siedemnastu, czterech zrezygnowało. Pozostali ubiegają się o wybór na prezydenta. Najpoważniejszymi kandydatami są: urzędujący prezydent Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski – przedstawiciel komunistów. Kto wygra? Na południu Polski wygrał Wałęsa, W pozostałych częściach Polski wygrał Kwaśniewski. W sumie 2% głosujących przeważyło, że wygrał Kwaśniewski. Hańba dla tych Polaków, którzy uważają się za katolików, chodzą do kościoła i równocześnie głosowali na człowieka niewierzącego, ateistę, przeciwnika Kościoła, nauczania Ojca św. Wybrali człowieka, który w sprawach dotyczących wiary katolickiej, moralności katolickiej, w sprawach Kościoła będzie występował przeciw katolikom, jak choćby w sprawie zabijania dzieci nie narodzonych, czy konkordatu ze Stolicą Apostolską. Zresztą starsi wszyscy powinni wiedzieć, czego można się spodzie­wać po komunistach. Stało się.

W naszej parafii głosowanie odbywało się w Korniaktowie Północnym – dla Korniaktowa i Bud (lewych) i w Korniaktowie Południowym – dla Korniaktowa i Bud (prawych).

W Korniaktowie Płn, łącznie głosowało 741 osób (69,54 % uprawnionych), z tego; na Wałęsę – 509 /I m-ce/, na Olszewskiego – 74 osoby IIm-ce/, na Kwaśniewskiego 58 osób /3 m-ce/, na Pawlaka – 34 osoby, na Kuronia – 24, na Gronkiewicz-Waltz – 12. W Korniaktowie Płd. łącznie głosowało 608 osób (65,08 % uprawnionych), z tego: na Wałęsę – 344 osoby /I m-ce/, na Olszewskiego i Kwaśniewskiego – po 84 osoby /2 mce exequo/, na Pawlaka – 51, na Kuronia – 16. W Białobrzegach głosowano nastę­pująco: Wałęsa – 650, Olszewski – 181, Pawlak – 172, Kwaśniewski – 149, Kuroń -55, Gronkiewicz-Waltz- 26. Głosujących 1167 (62,06 % uprawnionych). W Woli Dalszej zwyciężył Wałęsa – 365, dalej Kwaśniewski – 162, Olszewski – 147, Pawlak – 38, Kuroń – 33, Gronkiewicz-Waltz – 21. Głosowało 774 osoby (64,22 % uprawnionych). Drugą turę wyborów prezydenckich (19 listopada) wygrał przewagą 2% głosów Kwaśniewski. Okazało się, że w Polsce nie ma nawet 50% katolików, jak mało dla niektórych znaczy dekalog, a jak wiele mamona. Ci którzy chodzą do kościoła, a głosowali na Kwaśniewskiego, dali wyraz że są duchowo zagubieni. To tak jakby krzyczeli (choćby podświadomie, w ciszy wyborczych kabin): „Ratunku! Ginie moja dusza. Nie znam Boga. Nie wiem czego chcę. Nie wiem czym jest Kościół, ani jakie jest jego posłannictwo. Nie wiem co znaczy być chrześcijaninem. Jesteśmy jak dom bez fundamentów, jak drzewo bez korzeni". Jak im pomóc? Czy zechcą przyjąć pomoc? W jakim Kościele chcą być: w założonym przez Chrystusa, czy też stworzonym przez siebie, aby uciszyć naturalne pragnienie zbawienia? Jak przygotować na kolejne próby, aby dawali dobre świadectwo swojej wiary? Co uczynić aby błąd swój poznali i zapragnęli nawrócenia: .Nawrócenie jest możliwe, ale u jego źródeł leży prawda o sobie i o Panu Bogu, tzn. pokora. Pokora rodzi skruchę. Skrucha owocuje poprawą i zadośćuczynieniem. W naszej parafii na lewej stronie liczba głosujących w drugiej turze na Kwaśniewskiego zwiększyła się do 110 osób. Ci którzy z lenistwa nie wzięli udziału w wyborach nie są bez winy. Na prawej stronie na Kwaśniewskiego zagłosowało 137 osób. Wybory pokazały, jak bardzo zniszczone są sumienia Polaków.

Po roku czasu z Kurii Metropolitalnej przyszła pozytywna odpowiedź na prośbę mieszkańców prawej strony o przeniesienie ich z parafii Świętoniowa do parafii Budy Łańcuckie. Rodziny zamieszkałe pod numerami 65, 66, 70, 72, 173, 173A, od chwili ogłoszenia tej decyzji należą do parafii w Budach Łańcuckich. Jedna rodzina zamieszkała pod numerem 106 tym samym dekretem została przepisana do parafii Swiętoniowa.

Ks. katecheta w tym roku odwiedził całą parafię w czasie wizyty kolędowej.

Lata 1987 – 1991 Lata 1996 – 2001

Liturgia dniaPrzejdź do pełnej liturgii dnia

Numer rachunku parafialnego

KSIĘGA GOŚCI

Zapraszamy do przeglądania i wpisywania się w naszej Księdze Gości.
Chcesz pozdrowić, przekazać propozycję jakie informacje dodać na portalu, chcesz skomentować portal?
Nic prostszego:-)


Kliknij i wpisuj

Odeszli do wieczności

Ostatnio dodane zdjęcia

2019_gurgacz pismoprzewodniesanepid20210131 bozenarodzenie2020 korniaktowski_marsz_1 ks_marek_matwijczak kosciol_zlobek_mniejszy rachunekparafii 25630652_2050724591621195_252105916_n kosciol_mniejsze_2 kosciol_mniejsze_1 p1120999 p1120997

Historia wpisów

Wrzesień 2021
P W Ś C P S N
« sie    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930