Kronika – lata 1987 – 1991

W Rok Pański 1987 wchodzimy przeżywając przygotowanie do Kongresu Eucha­rystycznego. W tym roku już trzeci raz przyjdzie do Polski Ojciec święty.

Na Wielki Post do naszej parafii na praktyko diakońską przybył ks. diakon Adam Hus, rodem z Harty k/Dynowa.

Rekolekcje Wielkopostne przed świętem Zwiastowania Pańskiego głosił ks. dr Franciszek Rząsa z Jarosławia. Wspaniały jest ten kapłan Franciszek.

Myślimy o budowie punktu katechetycznego przy kościele, dla szkoły – dzieci z Korniaktowa. Dotychczas mieścimy się z nauką religii w kościele, w małej zakrystii. Koniecznie trzeba coś wybudować. Zadecydowano, że dobudujemy skrzydło do ist­niejącej plebanii. Inż. Stanisław Kurek zrobił plany: 14×6, wysokie podpiwniczenie, a w nim sala 8×6, mały garaż 4×3, na parterze sala 10×6, korytarz i klatka schodowa. W  podpiwniczeniu WC. Jest też wewnętrzne przejście do budynku plebanii.

Prace przy budowie tego punktu idą najsłabiej. Trudzi się przeważnie Korniaktów, chociaż pomieszczenia te są przewidziane na różne spotkania grup całej parafii.

Pracują rejony Władysława Dyrdy, Kazimierza Benedykta, Michała Stafieja, a z Bud Tadeusza Barana, Stanisława Wasilewskiego i z prawej strony Stanisława Hejnosza.

24 czerwca został wyświecony na kapłana Marian Cebula z Korniaktowa. Prymi­cyjną Mszę św. odprawił w naszej parafii 28 czerwca. Kazanie wygłosił ks. dr Wacław Partyka – prof Seminarium Duchownego z Przemyśla, a równocześnie proboszcz w Buszkowicach k/Przemyśla. Ks. Marian otrzymał skierowanie do pracy w parafii Wola Rzeczycka za Rozwadowem.

Przy budowie komina w punkcie przy plebanii pracują: T. Baran i Stanisław Bartnik. Są pomocnikami murarzy i murarzami.

Zbigniew Nowosada, mąż pani nauczycielki z Bud przykrył dach blachą ocynko­waną. Instalację elektryczną wykonał Stanisław Węgrzyn z Korniaktowa. Tynkowanie wnętrz – Jan Szular z prawej strony. Poręcze przy schodach zostały wykonane przez Józefa Cebulaka z Korniaktowa.

Przy punkcie katechetycznym na lewej stronie ustawiono figurę Matki Bożej Fatimskiej, zakupioną w Piekarach Śląskich. Cokół lastrikowy pod figurę wykonali: Tadeusz Baran i Jan Trąd. Zawsze można na nich liczyć. Późną jesienią zostały wylane posadzki w punkcie przy plebanii. Stolarkę wykonał Franciszek Szular ze Świętoniowej. CO wykonała ekipa z „Robotnika" z Łańcuta. Grzejniki żeliwne we własnym zakresie zakupione zostały w Wapowcach pod Przemyślem.

Rok 1988 będzie rokiem wizytacji kanonicznej w naszym dekanacie. Wizytował będzie Ks. Bp Ordynariusz.

Na czas Wielkiego Postu do naszej parafii na praktyce diakońskiej jest ks. dia­kon Zenon Bieszczad.

Rekolekcje Wielkopostne prowadzi Ks. dr Jan Jakubczyk z Przemyśla.

Po Wielkanocy kończymy prace w punkcie. W czasie wizytacji Ks. Biskup poświęci to dzieło. Malowanie punktu wewnątrz zostało wykonane przez Jana Rupara z Korniaktowa i Józefa Miarę z Białobrzegów.

5 maja wizytacja kanoniczna parafii. O 1700 powitanie Ks. Biskupa, uroczysta Msza św. z bierzmowaniem, po Mszy św. poświęcenie punktu katechetycznego. Wie­czorem Ks. Bp odjechał do Przemyśla. Następnego dnia na godzinę 1200 Ks. Bp przyjeżdża jeszcze raz. Zwiedził punkt katechetyczny na prawej stronie, powitany przez grupę parafian i dzieci. Po obiedzie wizyta u ks. kanonika Tadeusza Szmyda na starej plebanii, zwiedzanie kościoła, cmentarza. O 1600 wizyta u ks Józefa Matuszka, a następnie poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej przy punkcie, zwiedzanie punktu i odjazd do Chodaczowa.

Trzeba koniecznie pomalować blachę na kościele. Zgłosił się Stanisław Miś z Bud Łańcuckich z trzema kolegami – E. Drążek, J. i B, Kołcz. W maju pomalowali główną nawę. Resztę wykonał sam Stanisław Miś.

Staramy się o zezwolenie na opalanie gazem w punkcie na prawej stronie. Sprawa to dosyć trudna, ale może się uda.

W naszej diecezji przeżywamy Rok Eucharystyczny. U nas w parafii już łączyli­śmy się z całą Polską poprzez adoracje. 21 maja o godzinie 1730 przez 10 minut biją dzwony oznajmiając początek Roku Eucharystycznego, a o 1830 uroczysta Msza święta. Zakończenie Roku Eucharystycznego jest wyznaczone w Boże Ciało w przyszłym roku.

6 lipca przeszła nad nami ogromna wichura, zostało powalonych wiele drzew. Padł także koło kościoła stary jawor pamiętający dawne czasy.

Na kościele wichura zerwała okucie fajermuru z prawej strony i przerzuciła tę zerwaną deskę aż do przodu ogrodzenia kościoła. Wichura ta wyrządziła ludziom wiele szkód. Bardzo dużo zostało połamanych drzew w lasach.

Kuria Biskupia zawiadomiła parafię, że w tym roku przydzielony jest do naszej parafii ksiądz wikariusz.

Z Radą Parafialną zastanawiamy się nad zrobieniem nowych organów. Te które są w kościele wykonane zostały w 1923 roku z fundacji Marii i Józefa Kiełbickich. Do starego kościoła przydałyby się większe. Po wstępnej rozmowie z ks. prof. Mieczysławem Gniadym referentem kurialnym d/s muzyki kościelnej, dowiedzieliśmy się, że cena takich 20-to głosowych organów wyniosłaby w przybliżeniu 12 000 000 zł. Parafianie wyrazili zgodę, Potrwa to parę lat. W miarę posiadanych pieniędzy, będziemy kupować potrzebne części, a później złożą to w całość. Tak ma być taniej, niż zlecić wykonanie firmie.

1 września otrzymaliśmy zawiadomienie z Kurii, że wikariuszem w naszej parafii został zamianowany ks. Krzysztof Rzepka, neoprezbiter, rodem z Przybyszówki – Pustki. Na stałe do naszej parafii przybył 17 września. Od 16 do 18 września w naszej parafii odchodziliśmy Dni Eucharystyczne. 16 września wieczorem uroczysta Msza św., wystawienie Najśw. Sakramentu adoracja, 17 września przyjechały do nas siostry Serafitki z Przemyśla z programem powołaniowym. Tegoż dnia siostry miały spotkanie z dziećmi i młodzieżą szkolną. Wieczorem Msza św. z kazaniem, a następ­nie adoracja Najświętszego Sakramentu: o -2000 – młodzież, o 2130 – rodzice, a o 2230 – Msza św., którą sprawował ksiądz Krzysztof – wikariusz. 18 września siostry po Mszach św. prezentowały program powołaniowy. Po sumie odbyła procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy.

Trwa praca katechizacyjna w parafii. Uczymy we trójkę – ks. proboszcz, ks. katecheta i Pani Katechetka.

Próbujemy wciągnąć, zaangażować w tę pracę rodziców – robimy z nimi spotkania-wywiadówki. Rodzice przychodzą klasami, z zeszytami dzieci. Omawiamy, wyjaśniamy rodzicom przerobione katechezy. Może byłoby to dobre?

W grudniu w naszej parafii składka na Armenię, którą nawiedziło wielkie trzęsienie ziemi..

Rok Pański 1989 wypada w niedziele. Adorując Jezusa wkraczamy w nowe pod Jego opieką.

Do kościoła sprawiliśmy duży, czterometrowy krzyż. Postać Ukrzyżowanego wykonał Dariusz Gamracy – miejscowy plastyk. Krzyż na Wielki Post będzie umieszczany w wielkim ołtarzu na tle czerwonego płótna zasłaniającego figurę Matki Bożej. 26 lutego krzyż został poświęcony przez ks. Krzysztofa – wikariusza przed Prymarią.

Wielkanoc w tym roku wypada bardzo wcześnie, bo 26 marca. W związku z tym Zwiastowanie Pańskie jest przeniesione po Wielkanocy. U nas rekolekcje związane z tym świętem obchodzimy przed św. Józefem.

4 maja, w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, po Sumie, do Mszy św. wieczorem – adoracja Najśw. Sakramentu, w związku z Rokiem Eucharystycznym w diecezji. 7 maja główna uroczystość kongresowa w archiprezbiteracie w Łańcucie. Na uroczystą Mszę św. pojechało od nas dużo ludzi i ks. katecheta.

W maju zrobiliśmy obramowanie przy rabatach kwiatowych na placu kościelnym.

4  czerwca w tym roku wypada u nas odpust Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny. W sobotę od 16 00 do 18 00 spowiedź św. O 18:'° Msza św. a po niej adoracja Najśw. Sakramentu do 2100 zakończona procesją dookoła kościoła. Po procesji uro­czysta Msza św. z kazaniem. Następnego dnia w niedzielę uroczysta suma odpustowa celebrowana przez ks. Władysława Bacia z Gniewczyny.

5 i 6 czerwca księża i uczniowie klas ósmych pojechali na pielgrzymkę.- wycieczkę do Częstochowy, Niepokalanowa, Warszawy.

W pierwsze piątki miesiąca księża jadą do chorych z posługą spowiedzi i Komunią św.

W listopadzie przez tydzień po Wszystkich Świętych śpiewamy Nieszpory Żałobne, a po nich Msza św. i Różaniec z wypominkami. Tak modlimy się wspólnie .za zmarłych.

Ostatni dzień Roku Pańskiego wypada w niedzielę. Po południu Msza św. dziękczynna za wszystkie łaski.

Nowy Rok 1990 rozpoczynamy pod przewodnictwem Najśw, Maryi Panny, polecając Jej w opiekę nadchodzące dni.

W tym roku księża nie chodzą z wizytą duszpasterską. Około 60 osób złożyło z racji kolędy ofiary w kopertach. Bóg im zapłać za dobre serca.

Rekolekcje Wielkopostne głosi ks. prałat Bolesław Piłek – proboszcz z Krzemienicy. Dobrze mówi, frekwencja bardzo dobra.

Pierwsza Komunia św. jest 20 maja. Ks. katecheta przygotowuje dzieci. Rusza wreszcie sprawa gazyfikacji Korniaktowa i Bud (lewych), ciągnie się już 5 lat. Staramy się o podłączenie kościoła, co nie jest tak trudne jak poprzednio, podłączenie punktu na prawej stronie. W 1989 roku padł komunizm i wszystko inaczej zaczyna wyglądać.

Rusza sprawa organów. Miały kosztować 12 milionów, ale inflacja z roku 1989 zmieniła ceny. Sam kontuar kosztował 4 miliony, zadatek na piszczałki, elektromagnesy – 16 milionów zł.

W Dni Krzyżowe idziemy z procesją do krzyży przydrożnych, modląc się o urodzaje. W tym roku byliśmy na „obszarach", „pod Wisłokiem" i w Korniaktowie obok szkoły.

23 czerwca w sobotę po południu rozpoczynamy odpust ku czci Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny. Podobnie jak w ubiegłym roku – spowiedź święta, adoracja Najśw. Sakramentu, procesja i o 2100 uroczysta Msza św. W niedzielę dalszy ciąg odpustu.

26 sierpnia w niedzielę zmarł w swoim domu ks. Józef Matuszek – rodak. Od kilku lat opiekował się nim Józef Szular, brat ks. proboszcza, dowożąc każdego dnia obiad z plebanii. Dużo pomagała zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy ksiądz Józef podupadł na zdrowiu, sąsiadka Zuzanna Dyrda, żona Stanisława. Ks. Józef przed śmiercią został wyspowiadany przez ks. prałata Marcina Tunię, otrzymał też sakrament Namaszczenia Chorych. Ks. Józef Matuszek przeżył 96 lat. Urodził się 2.08.1894 r. Na kapłana wyświęcony w 1920. Exporta odbyła się 27 sierpnia, przewodził ks. dziekan Wiesław Opaliński. Udział wzięło kilkunastu księży. Pogrzeb odbył się 28 sierpnia. Przewodniczył ceremoniom pogrzebowym J.B.Ks.Bp Edward Białogłowski. Udział wzięło kilkudziesięciu kapłanów i prawie cała parafia. Kazanie wygłosił O. Bogusław Golak.

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny uroczystą Mszą św. w kościele dla wszystkich szkół o godzinie 800, następnie dzieci przechodzą do szkół. W tym roku po trzydziestu latach wraca nauka religii do szkół. Nauczyciele religii, katecheci świeccy i katechetki, a także siostry zakonne uczące w szkole będą otrzymywać pensje. Księ­ża przez parę lat będą uczyć bez wynagrodzenia. Księża Biskupi zrezygnowali z płac dla duchownych na trzy lata.

Zbliżają się wybory prezydenckie. Komuniści powinni przegrać, ale głupota ludzka nie zna granic. W drugie turze wygrał Wałęsa.

Kończy się rok. W ostatnim dniu Starego Roku dziękujemy Bogu za wszystkie łaski. Nowy Rok 1991 rozpoczynamy pod opieką Matki Najświętszej i z nadzieją, że będzie lepiej. Przede wszystkim może ustanie ta nieustanna nagonka na Kościół, że miesza się do polityki, że wprowadzono naukę religii do szkół – co jest nie bardzo zrozumiałe jak naród katolicki może to czynić. Wydaje się, że ci którzy mają środki przekazu, prasę, radio i telewizję potrafili ogłupić wszystkich.

W styczniu zbieramy w kościele składkę na pomoc dla Litwy, która próbuje uwolnić się od Rosji, a ta siłą chce Litwę utrzymać przy sobie. Doszło do przelewu krwi. są zabici i ranni.

W tym roku wprowadzamy w naszym kościele uroczyste nabożeństwa w pierwsze soboty miesiąca. Będzie Msza św. z kazaniem, adoracja Najśw. Sakramentu, modlitwy wspólne i prywatne ku czci Niepokalanego Serca Matki Najświętszej,

Rekolekcje wielkopostne w tym roku głosi ks. Józef Stopyra – młody emeryt, chory, mieszka w Żołyni.

W sobotę, 23 marca odpust Zwiastowania Pańskiego, przeniesiony z Wielkiego Poniedziałku.

Bieda finansowa przyciska ludzi, zwłaszcza w chorobie. Znów w naszym kościele składka na dziecko z Kamienia k/Sokołowa, które potrzebuje skomplikowanego leczenia aż we Francji. Ludzie złożyli 7 milionów zł.

W tym roku przyjechał do Polski Ojciec święty. 2 czerwca był w naszej diecezji w Rzeszowie, gdzie ogłosił błogosławionym bpa przemyskiego, Józefa Sebastiana Pelczara. Spotkanie z Ojcem św. odbyło się przy kościele Najśw. Serca Pana Jezusa na Drabiniance. Ks. Krzysztof i dużo ludzi z naszej parafii pojechało na to spotkanie.

W sobotę 8 czerwca rozpoczynamy odpust ku czci Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny. O 1530 wystawienie Najśw. Sakramentu, krótka adoracja, Koronka do Bożego Miłosierdzia – trwa wystawienie Najśw. Sakr. w tym czasie kapłani spowia­dają. Na zakończenie spowiedzi nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa, później Różaniec, procesja z Najśw. Sakramentem i około 2000 uroczysta Msza św. z kaza­niem, które wygłosił ks. Feliks Paściak – proboszcz z Chodaczowa.

Na zakończenie roku szkolnego Msza św. dla wszystkich szkół w kościele, a następnie rozdanie świadectw w szkołach.

W sierpniu w Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej na Jasnej Górze spotka­nie Ojca św. z młodzieżą całego świata. Jest około 2 miliony młodzieży z zachodu i wschodu.

Rozpoczęcie roku szkolnego jak w poprzednim roku – uroczystą Mszą św. Patro­nem dzieci i młodzieży jest św. Stanisław Kostka. 18 września tradycyjnie wszystkie dzieci szkolne przychodzą do kościoła na Mszę św. z homilią o św. Stanisławie.

Katarzyna Migas z Korniaktowa zakupiła do kościoła złoty ornat gotycki, wykonany przez siostry Felicjanki z Przemyśla. Ornat kosztował 3 200 000 zł.

Wizyty duszpasterskiej – kolędy w tym roku też nie będzie. Około 50 osób z racji kolędy złożyło dla księży koperty.

 

Lata 1982 – 1986 Lata 1992 – 1996

Liturgia dniaPrzejdź do pełnej liturgii dnia

Numer rachunku parafialnego

KSIĘGA GOŚCI

Zapraszamy do przeglądania i wpisywania się w naszej Księdze Gości.
Chcesz pozdrowić, przekazać propozycję jakie informacje dodać na portalu, chcesz skomentować portal?
Nic prostszego:-)


Kliknij i wpisuj

Odeszli do wieczności

Ostatnio dodane zdjęcia

2019_gurgacz pismoprzewodniesanepid20210131 bozenarodzenie2020 korniaktowski_marsz_1 ks_marek_matwijczak kosciol_zlobek_mniejszy rachunekparafii 25630652_2050724591621195_252105916_n kosciol_mniejsze_2 kosciol_mniejsze_1 p1120999 p1120997

Historia wpisów

Wrzesień 2021
P W Ś C P S N
« sie    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930