Kronika – lata 1982 – 1986

Rok 1982 rozpoczynamy w imię Boże. W miastach dużo ludzi, dawniejszych komunistów szuka pomocy w kościele, który włączył się o pomoc szczególnie internowanym, przygotowując im różnoraką pomoc, także rodzinom internowanych. Zaczyna napływać pomoc z Zachodu i jest rozdzielana tylko za pośrednictwem Kościoła.

Na północy Polski nastąpiła powódź – wylała Wisła. W całej Polsce, także w naszym kościele jest składka na pomoc dla Płocka, Włocławka.

W lutym przyjechał do nas o. Włodzimierz – kapucyn wyświetlany był film w kościele o Ojcu Pio. Tydzień później wyświetlany był film o Męce Pańskiej i o Objawieniach Matki Bożej w Fatima.

Ojciec kapucyn Włodzimierz zostawił Różaniec, który został zabrany do domów i codziennie odmawiany przez inną rodzinę. Obszedł całą parafię.

Z darów otrzymywanych z zagranicy do nas dotarła margaryna, którą rozdajemy przy kościele temu kto potrzebuje i przyjdzie.

Rekolekcje wielkopostne w tym roku głosi nam Ojciec Bogusław – przeor dominikanów w Jarosławiu, nasz rodak.

22 maja odbyła się wizytacja kanoniczna parafii. Przyjechał do nas Ks. Bp Bolesław Taborski. Udzielił .sakramentu bierzmowania dzieciom i młodzieży i poświęcił figurę bł. Maksymiliana, wyrzeźbioną w drewnie dębowym przez artystę z Krakowa.

20 czerwca w parafii odpust połączony z Jubileuszem 50-lecia kapłaństwa ks. kanonika T Szmyda. Kazanie wygłosił o. Bogusław Golak. Byli obecni przyjaciele ks. Jubilata: ks. Markiewicz i ks. Hejnosz.

Z prac przy kościele – wybudowaliśmy magazynek na sprzęt podręczny, studnię na cmentarzu. Wokół kościoła została wylana płytka odbojowa. Wykonano też nowe schody wejściowe na plac kościelny. Stare schody były bardzo strome, tak, ze nikt nimi nie chodził. Zostały utopione w piasku, a na nich wylane nowe schody łagodniejsze. Przygotowujemy się do zrobienia elewacji plebanii. W lipcu ekipa tynkarzy z Leżajska położyła cyklinę na plebanii. Przy okazji wybudowano nową piwnicę obok plebanii.

Zainstalowane zostało oświetlenie przy bramach wejściowych na plac kościelny od frontu dwie lampy i od strony lasu jedna lampa. Przygotowujemy się do budowy punktu katechetycznego na prawej stronie. Dom w którym dotychczas uczymy religii jest bardzo zniszczony, nie nadaje się do nauki. Władze jednak przedtem nie dawały zezwolenia na takie sprawy. Teraz po Solidarności trochę się zmieniło. Mamy nadzieję na otrzymanie zezwolenia na budowę. Parafia zakupiła z mienia wiejskiego, na pastwisku za szkołą 4 ary na działkę budowlaną. Zakupiono 28 tysięcy cegły palonej. Przywieziono piasku z Wisłoka. Mieszkańcy Prawej strony Bud Łańcuckich są bardzo zaangażowani w tę sprawę. Warto nadmienić, że parafia tylko finansowała, a o wszystko starali się sami.

W październiku 1982 roku w Rzymie odbyła się kanonizacja św. Maksymiliana Kolbego. Ksiądz proboszcz wraz z innymi kapłanami dekanatu, diecezji pojechał na te uroczystości do Rzymu.

W październiku została przebudowana wewnątrz kuchnia na starej plebanii. Zrobiono łazienkę.

Ks. Matuszek przebywa od dłuższego już czasu w szpitalu w Łańcucie. Dolega mu prostata.

W dniach od 3 do 10 listopada w naszej diecezji będzie nawiedzenie Kopii Obrazu. Matki Bożej Częstochowskiej. Delegacja z diecezji, z każdej parafii na czele z Ks. Biskupem udali się do Częstochowy po Obraz Matki Bożej. We wszystkich kościołach na znak łączności z Jasną Górą o 1600 przez 5 minut dzwonią dzwony, o 2100 we wszystkich kościołach Apel Jasnogórski. Przez 10 minut biją dzwony, następnie odśpiewanie Apelu, wystawienie Najśw. Sakramentu – adoracja, modlitwy – o północy Pasterka Maryjna. Codziennie w kościołach o 2100 gromadzimy się na Apel Jasnogórski. W tych dniach, w których Matka Boża nawiedza naszą diecezje, do wtorku włącznie łączymy się w ten sposób z tymi którzy stają przed Matką Najśw. w kopii Jej Cudownego Obrazu.

We wtorek 9 listopada wiele osób z naszej parafii pojechało do Rzeszowa – na Drabiniankę. Ogromne rzesze ludzi brały udział w nabożeństwie ku czci Matki Bożej w Rzeszowie. Kończy się rok 1982. Święta Bożego Narodzenia pozwalają nam przybliżyć się do Dziecięcia Bożego, by podziękować za otrzymane dary i łaski w mijającym raku. Po kilku latach przerwy ksiądz proboszcz wybrał, się z wizytą duszpasterską – kolędą.

Rok 1983 nie różni się od poprzedniego. W tym roku rozpoczniemy budowę punktu katechetycznego na prawej stronie. Przygotowujemy wszystkie potrzebne materiały, aby w ciągu lata wybudować i jesienią już uczyć w nim religii. 30 kwietnia 1983 roku rozpoczęto budowę wg planu wykonanego przez inz. Stanisława Kurka. Plany zostały trochę zmienione, pomniejszone. Przez lato punkt został wybudowany, zrobiono też od razu elewację zewnętrzną i późną jesienią został oddany do użytku. Wreszcie przenieśliśmy się do prawdziwej sali szkolnej.

25 marca rozpoczął się w Kościele Powszechnym Jubileuszowy Rok Odkupienia. W naszej parafii w tym dniu o 17™ sprawowana była uroczysta Msza św. na rozpo­częcie Jubileuszowego Roku.

W kwietniu na pastwisku „Pasiece" został postawiony nowy krzyż dębowy w jarzmie betonowym. Krzyż wykonali i postawili mieszkańcy pod wodzą Ignacego Stafieja. Krzyż ten jest pamiątką po pobycie ks. Stojałowskiego, który na przełomie XIX-XX wieku prowadził akcję uświadamiającą wśród chłopów.

W uroczystość Bożego Ciała tradycyjna procesja z Najświętszym Sakramentem z kościoła do Korniaktowa, z ołtarzami: 1. krzyż obok szkoły, 2. figura Najśw. Serca Pana Jezusa, 3. na krzyżówce obok Kurków (dziś jest kaplica M. Bożej), 4. ołtarz na placu kościelnym. Droga, domy przystrojone, ludzi dużo.

12 czerwca odpust Niepokalanego Serca Najśw. Maryji Panny i równocześnie jubileusz 25-lecia kapłaństwa O. Bogusława Golaka, domikanina. Sumę celebrował Jubilat, kazanie wygłosił O. Reginald O.P Było też kilku konfratrów dominikanów.

16 czerwca przyjeżdża do Polski już drugi raz Ojciec święty. Telewizja przekazuje obraz z Mszy św. celebrowanej przez Ojca św. na Jasnej Górze.

7 sierpnia w niedzielę w naszej parafii odprawiał Mszę św. prymicyjną ks. Andrzej Kowalko SJ. Mama jego pochodzi z Bud Łańc, znad Wisłoka z rodziny Bartników,

10 września młodzież z naszej parafii brała udział w pielgrzymce młodzieży archiprezbiteratu łańcuckiego do Łańcuta. Młodzież gromadzi się w kościele w Dą­brówkach i stąd maszeruje do kościoła w Łańcucie, gdzie uczestniczy w uroczystej Mszy św.

18 września dzieci szkolne udają się w pielgrzymce do klasztoru w Leżajsku.

Modlitewnemu spotkaniu przewodniczy Ks. Bp. Tadeusz Błaszkiewicz.

2 października pielgrzymka parafialna do Matki Bożej Bolesnej do Jarosławia (OO. Dominikanie). Wzięło udział około 600 osób.

W związku z przeżywanym Jubileuszowym Rokiem Odkupienia Ks. Bp wyznaczył kościoły w diecezji, w których można zyskiwać specjalne odpusty. Tymi kościołami dla nas najbliższymi są; Przeworsk Fara, Katedra, Leżajsk, Rzeszów-Drabnianka.

1 stycznia 1984 rok, niedziela. W naszym kościele po sumie adoracja Najśw. Sakramentu. Prosimy Pana Jezusa o błogosławieństwo na nowy rok.

Opaleniska – Zmysłówka, miejscowości – wioski za lasem budują kościół. Proszą nas o pomoc finansową. Składkę z niedzieli 8 stycznia – dwieście tysięcy złotych -przekazaliśmy im jako pomoc. Oni kiedyś wspierali naszą parafię.

Do kościoła zakupiona została nowa puszka wykonana przez p. Zagulaka w Przemyślu. Kosztowała 140 000 zł.

Został też przywieziony z Przemyśla od Felczyńskiego nowy dzwon o wadze 363 kg. Dotychczas były dwa dzwony mniejsze od tego. Na nowym dzwonie jest napis: „Imię moje Niepokalane Serce Maryi. Wzywam was do tronu Miłosierdzia i łaski". Z drugiej strony jest napis „W 600-tną rocznicę obecności Matki Bożej w Jasnogórskim Obrazie. Dzwon ufundowali parafianie z Bud Łańcuckich".

Rekolekcje Wielkopostne 1984 roku prowadził w naszej parafii ks. dr Stanisław Szałankiewicz – proboszcz z Medyki. 24 marca obchodziliśmy Uroczystość Zwiasto­wania Pańskiego – odpust w parafii (przeniesiony z niedzieli). Sumę celebrował i dokonał poświęcenia dzwonu ks. dziekan Wiesław Opaliński.

25 marca, w III niedzielę Wielkiego Postu przyjechał do naszej parafii chór klerycki z Przemyśla. Zamiast Gorzkich Zali chór odśpiewał Pasję, Mękę Pańską. Chórem dyrygował ks. prof. Mieczysław Gniady.

Czynimy starania o zezwolenie na budowę punktu katechetycznego na lewej stronie. Ks. Józef Matuszek, który od grudnia 1982 mieszka na plebanii, obiecał dać. zapisać swoją ojcowiznę – dom z przeznaczeniem na punkt katechetyczny, ale gdy przyszło do zrealizowania tego pomysłu trzeba było kupić działkę 4 arową z mienia wiejskiego – pastwiska. Urząd do spraw Wyznań okazał się łaskawszy, dlatego łatwiej było uzyskać zgodę na kupno tej działki. Za działkę zapłaciliśmy 12 tysięcy złotych plus opłata za zmianę przeznaczenia gruntu z rolniczego na nierolniczy ~ 65 tysięcy zł.

Plany punktu zostały przerysowane przez inż. Stanisława Kurka z poprzednich, z prawej strony. W trakcie budowy „wrzuciliśmy" jedną salę, reszta pozostała – wyszedł bardzo ładny budynek. Budowę rozpoczęliśmy 30 czerwca, a 1 września Ks. Bp Tadeusz Błaszkiewicz przyjechał na poświęcenie tego punktu, a także poświęcenie na prawej stronie.

Parafianie włożyli dużo pracy w budowę tego punktu, można wymieniać wielu. Najlepiej pamięta to Tadeusz Baran i ci którzy mu pomagali.

W czerwcu, dziesiątego, byliśmy z parafialną pielgrzymką w Leżajsku na rekoronacji Obrazu Matki Bożej. Było nas około 600 osób.

Siostry Karmelitanki w Przemyślu zrobiły nam nowe figurki do szopki (twarze, ręce z wosku, kosztowało to 200 000 zł. Szopka bardzo ładna. Przed Pasterką szopka została poświęcona.

Nowy Rok 1985 rozpoczynamy w Kościele oddając cześć Matce Najświętszej, prosząc o Boże błogosławieństwo na nadchodzące dni.

25 lutego w naszej parafii odbywała się kongregacja dekanalna. O 900 uroczysta Msza św. Koncelebrowana przez wszystkich kapłanów dekanatu.

22 marca w parafii rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które głosi ks. dr Władysław Głowa, wicerektor seminarium Duchownego w Przemyślu. 25 marca w Zwiastowanie Pańskie – odpust i spowiedź parafialna.

W tym roku święta wielkanocne 7 kwietnia. Są tradycyjnie juz „turki" z orkie­strą.

Przygotowujemy się do remontu organistówki. Jest to budynek murowany z cegły palonej, osadzony na bardzo niskim fundamencie, tuż przy ziemi, dach przecieka, sufity z desek, teraz nie zamieszkały. Ostatni użytkownik za nim poszedł do Rakszawy, niewiele troszczył się o niego. Remont jest konieczny. Zastanawiamy się tylko jak to zrobić.

Proszą nas o wsparcie finansowe z Korniaktowa (prawego), budują kościół. Składka z 7 lipca została przeznaczona dla Korniaktowa (200 000 zł). Trwają prace przy organistówce: Wybudowana została piwnica od strony zachodniej. Dno piwnicy obniżyliśmy do spodu fundamentu, wierzch będzie sięgał parapetu okien z przed remontu. Pozostała część budynku została zasypana piaskiem do wysokości starych okien i na tym poziomie rozpocznie się właściwa część mieszkalna. Cały budynek ok. 1 metr został nadmurowany, dach podniesiony, stropy betonowe. Całość przykryta czerwoną dachówką (zdjętą z kościoła). W budynku zrobiono CO., łazienkę, ułożono parkiet. Wnętrze bardzo przyzwoite. Zewnątrz trzeba koniecznie otynkować. Został też przy okazji poprawiony dach na budynku gospodarczym obok organistówki.

20 października przyjechała do nas schola kleryków (Marian Cebula to zorgani­zował), śpiewali w czasie sumy i po sumie.

21  grudnia kleryk Julian Bartnik otrzymał święcenia diakonatu w katedrze w Przemyślu.

12 stycznia 1986 roku w Swiętoniowej pogrzeb śp. Władysława Pelca – długoletniego organisty. Występował czasem gościnnie i w naszym kościele.

Na Wielki Post do naszej parafii przybył na praktykę diakońską diakon Roman Cieśla, Seminarium Duchowne wysyła diakonów do parafii, aby zapoznali się z pracą parafialną, z duszpasterstwem. Będzie więc głosił kazania pasyjne, uczył religii itd.

Rekolekcje Wielkopostne prowadzi ks, Jan Szczupak – student KUL.

Trwają przygotowania do budowy mostu na Wisłoku. Most będzie drewniany, zbudowany przez wojsko w ramach ćwiczeń wojskowych. Parafia przeznaczyła górkę piasku poza kościołem na podwiezienie drogi do mostu.

8 czerwca u nas Odpust parafialny i równocześnie prymicje ks. Zdzisława Syposza z diecezji wrocławskiej. Mama jego pochodzi z Korniaktowa z Sanoków. Mieszkają we Wrocławiu. Kazanie na prymicjach głosił wikariusz z katedry wrocławskiej.

21 czerwca święcenia kapłańskie Juliana Bartnika i Romana Cieśli. 22 czerwca w niedzielę ks. Roman Cieśla miał u nas takie „małe" prymicje. 22 czerwca składkę przeznaczyliśmy na budujący się kościół w Głuchowie (sto pięć tysięcy zł).

29 czerwca prymicje ks. Juliana Bartnika. Kazanie głosił o. Bogusław Golak.

W lipcu 15-cioro dzieci, chłopców i dziewcząt pojechało na oazę – Ruch Światło-Życie. Ks. Julian otrzymał placówkę wikariusza w Krasnem k/Rzeszowa.

Od pierwszej niedzieli października, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, aż do czerwca, do przyjazdu Ojca św. na Kongres Eucharystyczny, w naszym kościele bę­dzie adoracja Najśw. Sakramentu od Prymarii do Sumy. W ten sposób chcemy przygotować się na te Uroczystości Kongresu Eucharystycznego.

Także w październiku ks. prałat Jan Jakubczyk z Przemyśla – prof. Seminarium Duchownego, prowadził w naszej parafii kurs przedmałżeński.

W październiku ks. kanonik Tadeusz Szmyd poszedł do szpitala w Łańcucie. Ubił sobie kolano, a wyszła przy tym prostata i trzeba było poddać się operacji. Bogu dzięki wszystko dobrze poszło.

20 grudnia Marian Cebula, syn kościelnego otrzymał święcenia diakonatu.

 

Lata 1977 – 1981 Lata 1987 – 1991

Liturgia dnia



Przejdź do pełnej liturgii dnia

Numer rachunku parafialnego

KSIĘGA GOŚCI

Zapraszamy do przeglądania i wpisywania się w naszej Księdze Gości.
Chcesz pozdrowić, przekazać propozycję jakie informacje dodać na portalu, chcesz skomentować portal?
Nic prostszego:-)


Kliknij i wpisuj

Odeszli do wieczności

Ostatnio dodane zdjęcia

2019_gurgacz pismoprzewodniesanepid20210131 bozenarodzenie2020 korniaktowski_marsz_1 ks_marek_matwijczak kosciol_zlobek_mniejszy rachunekparafii 25630652_2050724591621195_252105916_n kosciol_mniejsze_2 kosciol_mniejsze_1 p1120999 p1120997

Historia wpisów

Wrzesień 2021
P W Ś C P S N
« sie    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930