Katecheza XI – Enuncjacje św. Jana Pawła II i Benedykta XVI poświęcone Eucharystii

„WIELKA TAJEMNICA WIARY” 

Katecheza XI – Enuncjacje św. Jana Pawła II i Benedykta XVI poświęcone Eucharystii.

Modlitwa: Panie Jezu, który poprzez Eucharystię zamieszkałeś wśród nas i stałeś się wraz z nami wędrowcem, wspieraj nasze chrześcijańskie wspólnoty, aby stawały się bardziej otwarte na słuchanie i przyjęcie Twojego Słowa./…/. Panie Jezu, poprzez swoją Eucharystię uczyń małżonków chrześcijańskich „znakami”  Twojej miłości oblubieńczej wśród nas. Spraw aby rodziny były wspólnotami osób, które żyjąc w kontakcie z Bogiem i w zgodzie ze sobą – nie obawiały się życia i stały się zalążkiem powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. /JPII/

Eucharystia stanowiąca duszę całego życia chrześcijańskiego jest pokarmem duchowym dającym wewnętrzną moc do codziennego życia w zgodzie  z tym co mówi i proponuje Bóg. Papieże- zarówno Jan Paweł II jak i Benedykt XVI- słusznie zauważyli, że wszystko może zostać objęte Eucharystią i żadne troski rodzinne czy inne sprawy nie powinny pozostawać poza sferą życia duchowego, bowiem cały świat jest obecny w sprawowanej Eucharystii.

„Ecclesia de Eucharystia” – ostatnia encyklika papieża Jana Pawła II z dnia 17.04.2003r.  porusza zagadnienie fundamentalnej roli Eucharystii w życiu Kościoła. Zaczyna się od słów: Kościół żyje dzięki Eucharystii.

„Sacramentum Caritatis” /Sakrament Miłości/- posynodalna adhortacja  apostolska papieża Benedykta XVI podpisana 22.02.2007 r. jest podsumowaniem synodu biskupów zwołanego jeszcze przez papieża Jana Pawła II z okazji Roku Eucharystii.

Obaj papieże w wyżej wymienionych dokumentach ukazują m.in. czym jest Eucharystia dla Kościoła i jakie zadania względem mszy świętej stawia ludziom świeckim.

Kościół żyje Eucharystią, z niej czerpie duchową energię do pełnienia swej misji. Ona daje mu siłę wzrostu i jednoczy go, będąc jego sercem. Jest uczestniczeniem w prawdziwej ofierze, pamiątce śmierci Chrystusa i Jego zmartwychwstania. Ofiara Jezusa „oczyszcza  nasze sumienia z martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu samemu”/Hbr 9, 14/. Jeśli autentycznie, z wiarą uczestniczymy w Eucharystii, to w naszych oczach musi rosnąć godność każdego człowieka dlatego, że przez Eucharystię poznajemy i doświadczamy miłości Boga i sami zaczynamy miłować, okazując Chrystusowi nie tylko cześć, ale również „miłość za miłość” /JPII/ poprzez postawę służby. Ofiara mszy świętej jest największym dowodem miłości Boga do człowieka. Eucharystia staje się szkołą miłości bliźniego. Sakrament komunii jest skarbem, który Pan oddał do naszej dyspozycji, byśmy dążyli do jedności z wszystkimi ochrzczonymi, umacniali więzi rodzinne, stawali się apostołami w swoich środowiskach życia. Tajemnica Eucharystii nie może ograniczać się tylko do jej celebracji, ale ma nas przemieniać, przemieniać człowieka i świat. Współczesny człowiek potrzebuje wielkiego powrotu do Eucharystii, a przede wszystkim zrozumienia  Eucharystii. Gdy Bóg jest z nami, a my z Chrystusem i Jego Matką, to przyszłość należy do nas.

Benedykt XVI nazywa tajemnicę Eucharystii pokarmem dla człowieka spragnionego prawdy i wolności. Tą wyzwalającą prawdą jest sam Chrystus. Można powiedzieć , że Eucharystia jest pokarmem Prawdy, z którego wciąż na nowo wyrasta i rodzi się młody Kościół. Jakość uczestnictwa wierzących w Eucharystii przekłada się na jakość ich życia codziennego także misji głoszenia Ewangelii. Cytując dalej papieża: ”To prawda, że w naszych czasach stwierdzamy, iż wierni są zanurzeni w kulturze, która zmierza do zanegowania poczucia grzechu, sprzyjając płytkiej postawie prowadzącej do zapominania konieczności trwania w łasce Bożej, aby móc godnie przystąpić do sakramentu Komunii”. Komunia Święta nie może być udzielona osobom rozwiedzionym, które zawarły ponowny związek małżeński, ”ponieważ swoim stanem i sytuacją życiową obiektywnie sprzeciwiają się tej jedności w miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem, która jest oznaczona i realizowana w Eucharystii”.

„Eucharystia to pokarm zastrzeżony dla tych, którzy w chrzcie świętym wyzwoleni zostali z niewoli grzechu i stali się dziećmi Bożymi: to pokarm, który wspiera ich w długim marszu /…/przez pustynię ludzkiej egzystencji. Dla każdego pokolenia chrześcijan Eucharystia jest niezbędnym pożywieniem w drodze przez pustynię tego świata, wyjałowioną przez systemy ideologiczne i gospodarcze, które nie promują życia, lecz je zadręczają; świata, w którym dominuje logika władzy i posiadania, a nie logika służby i miłości; świata , w którym nierzadko triumfuje kultura przemocy i śmierci. Jednakże Jezus wychodzi nam naprzeciw i napawa nas poczuciem bezpieczeństwa- On sam jest Chlebem Życia.”  Ponieważ Chrystus ofiarował się za całą ludzkość, pragnieniem Pana jest, ażeby każda istota ludzka żywiła się Eucharystią,, aby każdy człowiek dostąpił radości, życia nieśmiertelnego, pokoju i miłości.

Zadaniem dla każdego członka Akcji Katolickiej jest zapoznanie się z w/w dokumentami papieskimi.

Dla św. Jana Pawła II , jak sam wyznał, najważniejszym czynem, najważniejszym działaniem każdego dnia była msza święta w której zawiera się najpełniejsza synteza modlitwy, tzn. spotkania z Bogiem w Chrystusie i obcowania z nim.   Każda osoba należąca do Akcji Katolickiej powinna coraz bardziej , coraz głębiej wchodzić w tajemnicę Eucharystii, poprzez modlitwę, adorację a przede wszystkim mieć świadomość uczestniczenia w czymś niezwykłym i spotkaniu z Kimś niezwykłym , bo z samym Bogiem i Jego Synem i Duchem Świętym.

Modlitwa: Zostań z nami Panie! Ty Boży Wędrowcu, który znasz nasze drogi i nasze serca, nie dozwól , byśmy pozostali więźniami wieczornych cieni. Wspieraj nas, gdy jesteśmy strudzeni, przebacz nasze grzechy, kieruj naszymi krokami na drogach dobra. Błogosław dzieciom, młodzieży, starszym, rodzinom, a zwłaszcza chorym. Błogosław kapłanom, osobom konsekrowanym. Błogosław całej ludzkości. W Eucharystii jesteś „lekarstwem na nieśmiertelność”; obdarz nas pragnieniem pełni życia, które nam pomoże iść po tej ziemi jako ufni i radośni pielgrzymi, wpatrzeni zawsze w cel życia bez końca. Zostań z nami Panie!. Amen.

Opracowanie na podstawie materiałów formacyjnych- Anna Szular.

Liturgia dniaPrzejdź do pełnej liturgii dnia

Numer rachunku parafialnego

KSIĘGA GOŚCI

Zapraszamy do przeglądania i wpisywania się w naszej Księdze Gości.
Chcesz pozdrowić, przekazać propozycję jakie informacje dodać na portalu, chcesz skomentować portal?
Nic prostszego:-)


Kliknij i wpisuj

Odeszli do wieczności

Ostatnio dodane zdjęcia

2019_gurgacz pismoprzewodniesanepid20210131 bozenarodzenie2020 korniaktowski_marsz_1 ks_marek_matwijczak kosciol_zlobek_mniejszy rachunekparafii 25630652_2050724591621195_252105916_n kosciol_mniejsze_2 kosciol_mniejsze_1 p1120999 p1120997

Historia wpisów

Wrzesień 2021
P W Ś C P S N
« sie    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930