Kronika – lata 1996 – 2001

Nowy Rok Pański 1996 rozpoczynamy pod znakiem nawiedzenia naszej archidiecezji przez Matkę Bożą Fatimską w figurze  przywiezionej do Polski  z Fatimy. Matka Boża Fatimska nawiedziła naszą archidiecezję gromadząc wiernych w większych ośrodkach duszpasterskich. 6 stycznia uroczyste powitanie Matki Bożej w Łańcucie. Ludzi bardzo dużo. Zima w pełni. Na polu wokół kościoła dużo ludzi, Koncelebrze przewodniczy Ks. Arcybiskup, koncelebrują wszyscy proboszczowie archiprezbiteratu łańcuckiego. Figura Matki Bożej została do Łańcuta przywieziona z Rzeszowa. W kościele łańcuckim wypełnionym po brzegi, dało się odczuć atmosferę osobowej obecności Maryi. Po mszy św. Ks. Arcybiskup Józef Michalik zawierzył całą archidiecezję opiece Matki Najświętszej, Jej Niepokalanemu Sercu. W Łańcucie Matka Boża pozostawała do 7 stycznia do godziny 1500, Następnie została przewieziona do Leżajska. W naszej parafii mamy od 1992 roku figurkę M.B. Fatimskiej, która została przywieziona z Fatimy.

14 stycznia w niedzielę po Mszy świętej wieczorowej, w naszej parafii odbyło się zebranie założycielskie Akcji Katolickiej. Około 20 osób postanowiło dać początek Stowarzyszeniu Katolików – Akcja Katolicka.

Na początku stycznia przyszło z Kurii pismo dotyczące przyłączenia domów parafii Białobrzegi – przysiółek Dębno i Kopańka, którzy chodzą do naszego kościoła – do parafii Budy Łańcuckie. Ponieważ 6 rodzin chciało pozostać w Białobrzegach, jako proboszcz parafii Budy Łańcuckie odpisałem, by nic nie zmieniać. Niech pozostanie tak jak było. Następne pismo z Kurii pozostawiło stan dotychczasowy.

Zima tego roku jest bardzo dokuczliwa – śnieg spadł 5 listopada i pozostał do wiosny. Spadło jeszcze dużo nowego śniegu. Wiatr miał się czym bawić, coraz to zawiewał drogi, tak, że do szkoły na prawej stronie musieliśmy jeździć przez Białobrzegi. Droga do mostu była nieprzejezdna. Jeszcze 25 marca na odpust Zwiastowania Pańskiego śniegu było tyle, że spychaczem usuwaliśmy go z podwórza. Rekolekcje w tym roku głosił ks. proboszcz ze Zmysłówki – ks. Marian Cieliczka. Wielkanoc w tym roku przypadła 7 kwietnia – od Wielkiego Piątku temperatura dodatnia, dochodzi do kilkunastu stopni. Śnieg szybko topniał, nie wiadomo  gdzie się podział. Pozostał tylko tam gdzie były zaspy. W Wielki Piątek zmarł ks. Roman Kojder – nasz rodak – wyświęcony w roku 1951 dla diecezji wrocławskiej. Był proboszczem w Borku Strzelińskim, a ostatnio już na emeryturze. Pogrzeb w Borku Strzelińskim odbył się 9 kwietnia.

1 maja miało miejsce wydarzenie, które mogło być bardzo przykre dla parafii – pozostawiony włączony rzutnik, który uległ małej awarii, pozostał włączony na noc i zapalił się. Młodzież KSM-u zauważyła migocące światło, zaalarmowali proboszcza i w ten sposób zapobiegli nieszczęściu. Pozostał okopcony filar, który trzeba było jakoś odnowić. Zrobili to dwaj panowie z ekipy, która robiła polichromię kościoła. Nadto odnowili kaplice Matki Bożej i Maksymiliana, a także  nawę boczną od strony lasu. Prace te kosztowały 14 milionów złotych / takie były wtedy pieniądze/ albo 1400 zł po denominacji.

26 maja do I Komunii świętej przystąpiło 30 dzieci klas II.

Parafia przygotowuje się do obchodów 75–lecia istnienia. Uroczystość jest planowana na dzień odpustu ku czci Niepokalanego Serca w dniu 16 czerwca. W związku z jubileuszem zostały odnowione czyli pozłocone: kielich mszalny z pateną, puszka – cyborium, krzyż procesyjny, a także odczyszczone zostały lichtarze ołtarzowe 6 szt.. Zakupione zostały nowe okucia do baldachimu, a także został uszyty nowy baldachim.

Uroczystość Bożego Ciała tak jak w poprzednich latach uroczyście celebrowana w kościele i w procesji po drogach Korniaktowa. Cztery ołtarze: pierwszy obok szkoły w Korniaktowie, drugi przy figurze Serca Pana Jezusa, trzeci przy kapliczce Matki Bożej, a czwarty na placu kościelnym. Oktawa Bożego Ciała jest czasem przygotowania do zbliżającego się Jubileuszu. Darek Gamracy przygotowuje ozdobne malowidła – plansze przypominające historię parafii – kościoła. Wewnątrz kościoła nad ołtarzem napis: CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY. Od 12 czerwca na wieczornych nabożeństwach Ks. profesor Jan Szczupak z Rzeszowa głosi nam nauki przygotowujące do godnego przeżycia Jubileuszu. W piątek po Oktawie Bożego Ciała – w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, dzieci szkól podstawowych za zgodą dyrektorów szkól mają wolny dzień od nauki i dlatego o 830 w kościele jest dla nich Msza święta z nauką przygotowującą do spowiedzi i Jubileuszu. W piątek po południu o 1500 gromadzimy się w kościele na nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, krótką adorację i przygotowanie do spowiedzi św. Spowiedź od godziny 1530, jest ośmiu obcych kapłanów. Ze spowiedzi św. korzysta dużo ludzi. O godzinie 1800 – Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, z kazaniem wygłoszonym przez o Bogusława Golaka – dominikanina, naszego rodaka. W sobotę o 830 Msza św. z nauką, sakramentem namaszczenia chorych i błogosławieństwem Najśw. Sakr. – lurdzkim. Chorzy zostali do kościoła przywiezieni, by móc uczestniczyć w tym pięknym owocnym obrzędzie przed jubileuszem parafii. W tym dniu wieczorem o 1800 Uroczyste Nabożeństwo – Msza św. ku czci Niepokalanego Serca NMP Figurka MB Fatimskiej z kaplicy została procesyjnie przeniesiona do nawy głównej i ustawiona pod krzyżem ołtarzowym w prezbiterium. W nabożeństwie uczestniczą księża rodacy: O. Bogusław, ks. Józef Markowicz proboszcz z Wrzaw, diecezja sandomierska; Ks. Julian Barnik i Ks. Marian Cebula wikariusze z diecezji rzeszowskiej. Przez godzinę modlimy się przez wstawiennictwo M. Bożej – nabożeństwo prowadzi miejscowy proboszcz; o 1900 procesja z figurką M. Bożej wyrusza na cmentarz. Połączymy się modlitwą z tymi, którzy byli u początków powstania parafii i z tymi, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca. Dziękujemy tym, którzy uczyli nas zawierzenia Bogu, miłości Boga i bliźnich, a także zawierzenia wszystkiego Bogu przez ręce Matki Najświętszej. Na cmentarzu O. Bogusław przed każdą tajemnicą różańcową wygłosił krótkie rozważania wprowadzające w rozważanie odmawianej tajemnicy Różańca. Po odmówieniu Różańca przy śpiewie Litanii Loretańskiej wszyscy rozeszli się na groby bliskich zapalając znicze. Po zakończeniu Litanii wróciliśmy procesyjnie do kościoła na sprawowanie Eucharystii za wszystkich naszych zmarłych. Mszę św. celebrują wszyscy w/w kapłani i miejscowy wikariusz – ks. Krzysztof Masłyk. Kazanie wygłosił O. Bogusław. Piękne to uroczystości dające głębokie przeżycia duchowe wprowadzające w niedzielny Jubileusz. W niedzielę rano wikariusz pojechał do Przemyśla po ks. Biskupa Bolesława Taborskiego, który będzie przewodniczył sumie jubileuszowej. Na uroczystości jubileuszowe zostali zaproszeni wszyscy wikariusze, którzy pracowali w naszej parafii – przyjechał tylko ks. Eugeniusz Fil – pierwszy wikariusz w parafii w latach 1954-57; i ks. Eugeniusz Worsa 1967-71 ulubiony wikary ks. kanonika T. Szmyda. Był obecny też ks. Krzysztof Rzepka 1988-94, aktualnie wikariusz w Golcowej. Przybył też ks. prałat Stefan Pelc i Stanisław Rydzik jego następca w Boguchwale. Był też ks. prałat Franciszek Woś emerytowany proboszcz z Świętoniowej. Księża z dekanatu w komplecie, nadto ks. misjonarz z Gwatemali Zbigniew Stradomski, który będąc na urlopie w Polsce z wujkiem Teodorem z Brzózy Stadnickiej przybył do nas na uroczystości jubileuszowe. Wszystkich kapłanów było około 40. Uroczystą sumę pod przewodnictwem ks. Biskupa Bolesława koncelebrowało 8 kapłanów. Ks. Biskupa powitali: młodzież, starsi i proboszcz. Kazanie wygłosił główny celebrans, który też prowadził procesję eucharystyczną zakończoną błogosławieństwem i śpiewem Ciebie Boga wysławiamy. Przygotowaliśmy pamiątkowe obrazki, a także krótką Kronikę naszej parafii. Dużo pracy w jej wydanie włożył ks. Krzysztof Rzepka. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia tej uroczystości.

Na Jubileusz  zostały zamówione do kościoła: nowa chrzcielnica, duża puszka-cyborium na komunikanty; nie zdążyli wykonawcy, ale w roku jubileuszowym zostały dostarczone do parafii.

Czerwiec to koniec roku szkolnego – Mszę św. na zakończenie celebrował ks. Krzysztof Masłyk. W czasie wakacji nastąpiła zmiana wikariusza, który został przeniesiony do Woli Zarczyckiej k/ Leżajska. Do naszej parafii został przydzielony ks. Krzysztof Pietrasz neoprezbiter rodem z Domaradza. Parafianie byli zachwyceni jego osobowością. We wrześniu przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego.

W międzyczasie zakupiliśmy pręty metalowe na wykonanie ogrodzenia cmentarza, które wykonał Stanisław Dyrda miejscowy rzemieślnik-kowal.

Końcem października rozchorował się ks. kanonik Tadeusz Szmyd. Choroba okazała się ciężka prowadząca do śmierci. Został opatrzony świętymi sakramentami. Do szpitala nie chciał iść. Opiekę, pomoc lekarską miał w domu. Po tygodniu w dniu 1 listopada o 1810 odszedł do Pana. Eksporta odbyła się w sobotę w Dzień Zaduszny z udziałem kilkunastu kapłanów z dekanatu – przewodniczył dziekan ks. Wiesław Opaliński. On też wygłosił kazanie. Przez niedzielę trumna z ciałem kapłana była w kościele. Pogrzeb odbył się w poniedziałek 4 listopada o godzinie 1100. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Ks. Biskup Stefan Moskwa. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Rzepka wikariusz z Golcowej. W pogrzebie uczestniczyło dużo ludzi z parafii i sąsiedztwa i około 50 kapłanów. Ciało kapłana zostało pogrzebane ma miejscowym cmentarzu. Niech odpoczywa w pokoju.

W adwencie przygotowujemy się do godnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Spowiedź adwentowa była w dniu 16 grudnia. Wiele osób odkłada spowiedź na czas późniejszy. Tak dobiega końca rok, który był szczególnie ważny ze względu na przeżywany Jubileusz 75-ciolecia istnienia parafii.

W ciągu 75 lat istnienia parafii ochrzczono 2809 osób, do Sakramentu Małżeństwa przystąpiło 1053 pary narzeczeńskie, zmarło 1723 osoby.

Nowy Rok rozpoczynamy Uroczystością Liturgiczną Macierzyństwa NMP. Przez wstawiennictwo M. Bożej polecamy się Najwyższemu Bogu w opiekę na cały nadchodzący rok, który dla nas jest zakryty, ale dzień po dniu będziemy go poznawać. Najważniejsze by być blisko Boga w każdym momencie naszego życia.

Ks. wikariusz z wizytą duszpasterską odwiedził wszystkie domy, serdecznie przyjmowany. Ofiary z racji kolędy w naszej parafii od dawna składane są tylko w kościele na tacę.

W styczniu zakupiono pasówkę na ogrodzenie cmentarza. W zakupie pomagał Henryk Blok, s. Tomasza i Władysławy Stafiej, rodem z Bud Ł.

W pierwszą sobotę lutego, wieczorem w naszej parafii nabożeństwo pierwszo sobotnie. Mimo padającego śniegu było nas dosyć dużo; więcej niż w dwa poprzednie miesiące. Mszę świętą i kazanie wygłosił ks. Krzysztof Rzepka, który gościnnie w czasie ferii znalazł się u nas.

W Wielkim Poście p. Stanisław Stopyra z Chodaczowa przywiózł wreszcie długo oczekiwaną chrzcielnicę, która miała być wykonana na Jubileusz. Drewniana podstawa pod chrzcielnicę  została wykonana przez Dariusza Gamracego i Antoniego Kurka. Wielki Post nadszedł szybko. Kazania pasyjne głosi wikariusz, ks. Krzysztof Pietrasz. Rekolekcje wielkopostne głosił ks. prałat Franciszek Rząsa z Jarosławia. Początek rekolekcji w dniu św. Józefa – środa, a zakończenie w sobotę odpustem Zwiastowania Pańskiego. W tym samym dniu w parafii spowiedź wielkopostna-rekolekcyjna.

Wielka niedziela wypadła 30 marca. W tym dniu nastąpiła zmiana czasu na letni – wstawanie o godzinę wcześniej. Rezurekcja o 600 rano. Jest dużo ludzi. Były „turki” i orkiestra. W Poniedziałek Wielkanocny też są „turki” i orkiestra i dużo ludzi.

W sobotę po Wielkanocy w naszej parafii bierzmowanie dla uczniów klas 7 i 8 – razem 80 osób. Sakramentu bierzmowania udziela ks. Biskup Stefan Moskwa. Mszę św. pod Jego przewodnictwem koncelebrowali ks. Krzysztof Pietrasz i wikariusz z Rakszawy – ks. Paweł Ostafiński. O udzielenie sakramentu bierzmowania prosili rodzice: Krystyna Ostrowska – nauczycielka i Franciszek Masłoń – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budach Łańcuckich.

Przygotowujemy się na spotkanie z Ojcem świętym, który odwiedzi naszą archidiecezję – spotkanie w Krośnie – gdzie odbędzie się kanonizacja błog. Jana z Dukli. 27 kwietnia w niedzielę w domu kultury w Korniaktowie Zespół Artystyczny Akcji Katolickiej z Wólki Grodziskiej, przedstawił sztukę o błogosławionym Janie z Dukli. Widzowie dopisali. Sztuka przygotowana dobrze, chociaż to amatorski zespół – widzowie byli zadowoleni.

Ks. katecheta przygotowuje 38 dzieci do I Komunii św., która odbyła się w Dzień Zesłania Ducha Św.

25 maja odbyło się w Polsce referendum konstytucyjne – wygrali komuniści nie bez pomocy katolików, którzy zachowywali się tak jak pisał prorok Izajasz: – stoją na rogach ulic i nie wiedzą co się dzieje. W naszych wschodnich, południowych rejonach konstytucję przygotowaną przez komunistów odrzucono, ale okazało się, że jesteśmy w mniejszości. W naszej parafii w lokalu referendalnym w domu kultury w Korniaktowie – Budy Lewe i Korniaktów Płn. Uprawnionych do głosowania była 1169 osób. Głosowało 798 osób czyli 68,26%. Za przyjęciem konstytucji głosowało 88 osób- 11,03%; za odrzuceniem głosowało 695 0sób- 87,09%. Na prawej stronie Budy  Pr. I Korniaktów Płd. Uprawnionych było 931 osób; za głosowało 93 osób-14,9%; przeciw 518 0sób-83,15%. Z podanych wyników z całej Gminy Białobrzegi wynika, że nasza strona głosowała najlepiej.

Ostatniego maja 1997 roku do Wrocławia przyleciał samolotem Ojciec św. Będzie uczestniczył w zakończeniu Światowego Kongresu Eucharystycznego. Ojciec św. będzie przebywał w Polsce 11 dni. Do Dukli Ojciec św. przybył 10 czerwca. Wspaniale przywitał Go Metropolita przemyski Ks. Arcybiskup Józef Michalik. Z Dukli Ojciec św. udał się do Krosna, gdzie 11 czerwca na lotnisku była celebra Eucharystii i kanonizacja Jana z Dukli. W tym dniu Ojciec św. konsekrował nowy kościół w Krośnie. Kościół otrzymał patronów: św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli. Na spotkaniu z Ojcem św. było bardzo dużo ludzi, wśród nich byli też nasi parafianie – autokarem i specjalnym pociągiem z Łańcuta.

Z prac budowlanych w parafii odnotowano, że organistówka otrzymała nową elewację. Całość nabrała ładnego wyglądu.

W lipcu 4-15 ks. wikariusz Krzysztof Pietrasz wyruszył  na pielgrzymkę przemyską z Leżajska do Częstochowy. W sierpniu od 1-17 ks. Krzysztof prowadził oazę w Domaradzu.

W lipcu Polskę południową: Racibórz, Opole, Wrocław, Kłodzko nawiedziła ogromna powódź – wylały rzeki, woda sięgała drugiego piętra. Także nasza parafia złożyła 5,500 zł. na składkę organizowaną przez naszą diecezję.

W sierpniu ks. proboszcz pojechał do Piławy Dolnej k/ Kłodzka, gdzie zamówił granitowy pomnik dla śp. Ks. Kanonika. W październiku został zamontowany.

Jest sierpień – przystąpiono do ogrodzenia cmentarza – który w związku z tym został powiększony o część działki od strony południowej – reszta działki – do szosy została przeznaczona na parking. Ta dołączona działka była bardzo obniżona względem cmentarza i szosy, dlatego została zasypana piaskiem  z pola plebańskiego sprzed kościoła i zza stodoły plebańskiej. Do ogrodzenia cmentarza trzeba było wykonać fundamenty pod murowane słupki a także murek, następnie wymurowane zostały słupki z elementów zakupionych. Te prace wykonali miejscowi z ekipy Stanisława Dyrdy. Płotek metalowy wykonali  Stanisław Bartnik z Rogóżna i Stanisław Dyrda. W sierpniu ukończono ogrodzenie cmentarza.

W sierpniu też Darek Gamracy dokończył ozdoby przy chrzcielnicy – św. Jan chrzci Jezusa.

Uroczystość Matki Bożej Zielnej – w parafii wielkie święto. Przygotowano trzy wieńce: prawa strona, Korniaktów i Białobrzegi . Zabrakło wieńca z lewej strony

1 września Msza św. rozpoczynająca nowy rok nauki w szkole i na katechezie.

8 września w kościele została poświęcona chrzcielnica. Poświęcenia dokonał ks. Krzysztof.

21 września wybory do Sejmu i Senatu – u nas 12 osób głosowało na komunistów SLD; 51 na PSL;5 na Unię Wolności; pozostali ponad 600 osób na AWS – Solidarność , które zdobyły w naszym regionie 80% głosów. Gdyby w całej Polsce było podobnie obeszłoby się bez kłopotów, a tak muszą szukać koalicjanta, którym jest UW nie wiele lepsza od SLD.

W naszej parafii we wrześniu i październiku odbywał się kurs przedmałżeński, który prowadził ks. Jan Szczupak z Kurii rzeszowskiej.

Przy salce katechetycznej przy plebanii schody wejściowe i korytarz zostały wyłożone płytkami. Wykonawcami byli Stanisław Bartnik s. Franciszka i Zbigniew Mach.

Zbliża się Adwent – przygotowujący nas na owocne przeżycie Świąt Bożego Narodzenia – spowiedź adwentowa była 17 grudnia. Na Boże Narodzenie została wreszcie dostarczona zamówiona puszka – dar jubileuszowy księży rodaków: O Bogusława, Ks. Józefa Markowicza, Ks. Juliana Bartnika, Ks. Mariana Cebuli. Imiona ofiarodawców są wygrawerowane na podstawie puszki. Siostry karmelitanki z Przemyśla wykonały nową figurkę Pana Jezusa do szopki.

31 grudnia po południu piękne nabożeństwo dziękczynne na zakończenie Starego Roku. Jest za co dziękować Bogu.

ROK PAŃSKI  1998.

W Nowy Rok wstępujemy pod opieką Serca NMP. Anna Golak siostra O. Bogusława, ofiaruje dla parafii posiadłość rodzinną – ojcowiznę, a cieszyłaby się gdyby teren ten wykorzystano na cele kościelne, religijne. Jest to działka około 0,56 ha. Była myśl, aby tam wybudować dojazdowy kościół obejmujący najbliższe sąsiedztwo naszej parafii tzw. „Piekiełko”, które stanowi część parafii Gniewczyna. Z sondażu wśród parafian wynikało, że nie wszyscy podchwycili ten pomysł, a to dlatego, że koszty byłyby duże. Kuria też nie wykazała entuzjazmu.

Na spotkaniu z Radą Parafialną w kwietniu – postanowiono wykonać chodnik – od szosy do bramki w ogrodzeniu kościoła – od strony lasu; a także nową drogę na cmentarz od szosy do bramy od strony południowej, a następnie przedłużyć drogę jako alejkę pomiędzy grobami aż do ogrodzenia od strony północnej. Podjęte decyzje zostały wykonane w maju.

Postanowiliśmy też odnowić starą kaplicę murowaną znajdującą się w lesie półtora kilometra od kościoła. Kaplica ta była wykorzystywana jako punkt sakralny w czasie wojny dla żołnierzy Armii Krajowej jak wspomniano wyżej /lata 40 początek/. Remont wykonali pracownicy Nadleśnictwa wspólnie z Parafią. Parafia zakupiła figurę Niepokalanego Serca NMP. 1 czerwca w Dzień Matki Kościoła odnowiona kaplica została poświęcona przez miejscowego proboszcza i wikariusza, podczas nabożeństwa ku czci M. Bożej, w którym uczestniczyło dużo wiernych.

Zakupiliśmy materiał na ogrodzenie organistówki i placu plebańskiego od strony lasu. Pod koniec wakacji a właściwie już po rozpoczęciu roku szkolnego, dowiadujemy się, że ks. Krzysztof wikariusz, który pozostał niby na trzeci rok, pójdzie na studia do Lublina – KUL. Na jego miejsce został przydzielony ks. Tomasz Latoszek rodem z Sanoka. Ks. Krzysztof pozostał z nami do października, kiedy to rozpoczął się rok akademicki.

Ks. Tomek zakupił komputer i rozpoczął poznawać działanie tego urządzenia. Chciał z tym urządzeniem zaznajomić proboszcza, ale ten uważał, że to za trudne.

W październiku została wykonana jeszcze jedna ważna sprawa, a mianowicie w lesie w stronę Zmysłówki około 1 km od kościoła stała bardzo stara kapliczka drewniana na ceglanym fundamencie. Chyliła się ku upadkowi. Postanowiliśmy ją zremontować, a raczej postawić identyczną. I tak się stało. Głównym wykonawcą był Franciszek Biały z pomocą Michała Kołcza, obaj z Korniaktowa. Dużo zaangażowania włożyli Stanisław Wasilewski i Władysław Dyrda i wielu innych. Zakupiliśmy nową figurkę św. Franciszka i Jemu poświęciliśmy tę kapliczkę. W czasie poświęcenia bardzo padało. Wszyscy byliśmy pod parasolami. Niech ta kapliczka świadczy swoją obecnością o wierze tych, którzy ją tu wybudowali i tych, którzy ją odnowili. A św. Franciszek zapewne przed Bogiem będzie orędował za całą parafią.

Przed uroczystością Wszystkich Świętych mieliśmy w naszej parafii spowiedź – było 5 księży i przez trzy godziny było dużo chętnych do spowiedzi. W dzień Wszystkich Świętych było bardzo zimno i padał deszcz. Po południu na procesję przestało padać, ale przy piątej stacji znowu zaczęło. W Dzień Zaduszny po południu też była procesja różańcowa na cmentarz. Modliliśmy się za zmarłych.

Warte odnotowania jest powstanie w naszej parafii Akcji Wyborczej Solidarność. Spiritus movens to Franciszek Masłoń – dyrektor S.P. Nr1. Do AWS z lewej strony do wyborów postawiono trzech kandydatów; z prawej strony 1; z Korniaktowa, który nie został wybrany. W całej gminie wygrał AWS 13, a PSL 7. AWS przejął władzę i wybrał nowego wójta Franciszka Masłonia.

Szybko zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, w czasie których cieszymy się obecnością wśród nas Zbawiciela i dziękujemy za wszystkie łaski otrzymane w tym roku. Wizyta duszpasterska przebiega sprawnie. Księża Tomasz- wikariusz i ks. Krzysztof – student odwiedzili wszystkie rodziny naszej parafii. Na zakończenie roku w nabożeństwie dziękczynnym uwielbiliśmy Boga za wszystkie dary otrzymane z nadzieją na następne w Nowym Roku.

ROK PAŃSKI 1999.

Pod opieką NMP wchodzimy w Nowy Rok 1999. Jest to ostatni rok przygotowujący nas do Jubileuszu 2000-lecia narodzin Jezusa Chrystusa.

Aby dobrze przygotować się do Jubileuszu pomaga nam obecność relikwii św. Jana z Dukli. Do naszej parafii relikwie świętego Jana z Dukli zostały przywiezione z Grodziska. Z relikwiami przybył kustosz – o. bernardyn z Krakowa i proboszcz z Grodziska Ks. Antoni Pawul. Kustosz miał Mszę św. i kazanie, a po Mszy św. modliliśmy się do 2100. Rano o 800 była Msza św z kazaniem ks. proboszcza i spotkanie ze św. Janem do godziny 1530, wtedy była celebrowana Msza św. z kazaniem i odwiezienie relikwii do Chodaczowa.

17 lutego rozpoczęliśmy Wielki Post przygotowujący nas do przeżycia  spotkania ze Zmartwychwstałym. W dniach 22-25 przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne – nauki głosił nam ks. Andrzej Chmura – wikariusz z Jarosławia. W Wielkim Poście Droga Krzyżowa po drogach Korniaktowa – dużo ludzi. Tradycyjnie w dniu 25 marca święto Zwiastowania Pańskiego, u nas odpust parafialny i spowiedź. Frekwencja zadowalająca.

Święta Wielkanocne mobilizują wszystkich. Radosne przeżycia wspierają swoją obecnością „turki” w liczbie 37 osób i orkiestra-26 osób.

W maju przygotowujemy się do wizytacji kanonicznej w naszej parafii. Porządkujemy plac kościelny; Strażacy z wysokiej drabiny strażackiej, oczyścili plamy na tynku wieży od strony zachodniej i północnej a także trochę pomalowali farbą.  Przy schodach prowadzących na plac kościelny zostały zamontowane poręcze /Julian Czech/.

20 maja przeżywamy spotkanie z ks. Biskupem Stefanem Moskwą w czasie wizytacji kanonicznej naszej parafii. W tym dniu przed południem ks. Biskup odwiedził wszystkie nasze szkoły spotykając się z uczniami i nauczycielami. Po południu o 1700 w kościele Msza św. z sakramentem bierzmowania i zakończenie wizytacji.

23 maja w Zielone świątki u nas uroczystość I Komunii św. dla 40 dzieci. Cały dzień padał deszcz, ale to nie popsuło radości dzieci i rodziców ze spotkania z Panem Jezusem.

5 czerwca przyjechał do Polski Ojciec św. Odwiedzi wiele miast. Najbliżej nas będzie Sandomierz 12 czerwca. Pojechało trochę ludzi od nas.

W naszej parafii w tym dniu odpust ku czci Niepokalanego Serca NMP. Odpust rozpoczynamy w sobotę o 1500 wystawieniem Najśw. Sakramentu, koronką i czasem spotkania z Jezusem Miłosiernym w sakramencie pokuty. O 1800 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św. O 2100 spotykamy się na nabożeństwie ku czci Niepokalanego Serca NMP, które kończy się Mszą św. z kazaniem. Mszę św. koncelebrowali księża: ks. Jan Szczych z Ukrainy – student KUL; ks. Krzysztof Pietrasz i ks. Tomasz Latoszek – wikariusz. Kazania i w sobotę i następnie w niedzielę głosił ks. Jan z Ukrainy. W niedzielę sumie przewodniczył ks. Jacek Bartnik z Grzęski – nowo wyświęcony /tata pochodził z naszej parafii/.

W lipcu zostało wykonane ogrodzenie plebanii od strony lasu. Ogrodzenie zostało cofnięte od szosy ponad dwa metry, aby zostawić ten pas plebańskiego na ewentualny parking. Obecnie jest tam chodnik. Wykonawcą ogrodzenia był Stanisław Dyrda z swoją ekipą. Trwało to trochę dłużej niż przewidywano, ale wreszcie w listopadzie był „finisz”.

Z innych prac wykonanych – to malowanie dachów na punktach katechetycznych na prawej i lewej stronie, a także na budynku plebanii. Pomalowany został także płot przy punkcie na lewej stronie.

Przy okazji remontów warto wymienić wymianę wykładziny w punkcie przy plebanii na płytki terakotowe i remont dwóch łazienek na plebanii, gdzie płytki ścienne były ze szkła i trzeba było je już wymienić.

21 grudnia w naszej parafii była ostatnia spowiedź w dekanacie, a po zakończeniu wigilia kapłańska z udziałem wszystkich kapłanów.

W Wigilię Bożego Narodzenia w Kościele rozpoczął się ROK JUBILEUSZOWY – 2000. Została wykonana nowa szopka  i Logo jubileuszowe wykonane przez Darka i wikariusza Tomasza.. Na rozpoczęcie Pasterki do ołtarza zostały procesyjnie wniesione: figurka Dzieciątka  Jezus i Ewangeliarz. Po Mszy św. figurka Dzieciątka Jezus została przeniesiona do szopki z dziękczynieniem Trójcy Przenajświętszej za dar zbawienia. Z wdzięcznością za dar bawienia trwamy do ostatnich godzin mijającego roku.

JUBILEUSZOWY ROK 2000.

Nowy Rok wypada w pierwszą sobotę miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najświętszej M.P. Jej polecamy nasze rodziny, parafię, cały świat. Chcemy godnie przeżyć Rok Jubileuszowy. W czasie ferii zimowych ks. Tomasz – wikariusz wraz z grupą 18 kapłanów udał się do Ziemi Świętej z pielgrzymką, by nawiedzić i modlić się w miejscach pobytu Jezusa Chrystusa.

Wielki Post w tym roku rozpoczyna się bardzo późno, bo dopiero 8 marca. Rekolekcje w naszej parafii głosi student KUL, kapłan diecezji łowickiej, ks. Bogusław. Odpust w dzień Zwiastowania Pańskiego i zarazem spowiedź rekolekcyjna. Sumę odpustową koncelebrowali: ks. Teodor Marut – prob. Z Brzózy Stadnickiej; ks. Bogusław rekolekcjonista i ks. Krzysztof Pietrasz – student KUL.

Wielkanoc w tym roku późno. W czwartek przed V Niedzielą Postu od rana zaczął padać śnieg, a napadało bardzo dużo. Uszkodzonych zostało dużo sieci energetycznych – brak prądu także u nas. W pierwszy piątek miesiąca rano pojechaliśmy do chorych; do jednego chorego nie dało się dojechać z powodu zasp na drodze. Śnieg wnet stopniał, ale nim to się stało to na prawą stronę ks. Tomasz jechał aż przez most w Dąbrówkach. Nasze drogi w Budach i Białobrzegach były zalane  - wylał Wisłok. 23 kwietnia Wielkanoc – jest bardzo ciepło, drzewa rozwinięte – zielone obsypane kwieciem. Turki i orkiestra uświetniają nasze uroczystości.

W poniedziałek po Oktawie Świąt Wielkanocnych przyjechali do nas dwaj panowie, którzy wykonywali polichromię w kościele, trzeba poprawić obraz mozaikowy MB Szkaplerznej na frontonie kościoła, który został uszkodzony przez burzę w listopadzie ubiegłego roku.

1 lipca – sobota, u nas odpust Niepokalanego Serca NMP – kazania głosił ks. Andrzej Kopcza wikariusz z Żołyni, a sumę celebrował proboszcz z Chodaczowa ks. Stanisław Argasiński.

2 lipca nasza parafia udała się trzema autokarami i samochodami prywatnymi, na pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej. Jest to pielgrzymka z racji Roku Jubileuszowego. Modliliśmy się przed cudownym obrazem Matki Bożej, uczestniczyliśmy w Mszy św., a następnie odprawiliśmy w kościele Drogę Krzyżową. Śpiewem pożegnaliśmy Matkę Najśw., w Jej cudownym obrazie i wracając do domu nawiedziliśmy grób sługi Bożego Ks. Jana Balickiego  na cmentarzu w Przemyślu modląc się o rychłą beatyfikację. Na cmentarzu odmówiliśmy też Anioł Pański z wszystkich zmarłych i wróciliśmy szczęśliwie do domu.

Ze spraw materialnych – wymienione zostało pokrycie dachu na stajni plebańskiej. Dachówkę zastąpiono blachą trapezową.

25 sierpnia nastąpiła zmiana ks. wikariusza – ks. Tomasz Latoszek poszedł do archikatedry w Przemyślu, a do nas został przydzielony ks. Stanisław Bąk z Sanoka, rodem z Przysietnicy 8 lat kapłaństwa.

W nowym roku szkolnym ks. proboszcz już nie uczy religii w szkole, zabrakło dla niego godzin – uczą ks. katecheta i Pani Katechetka. Proboszcz przekonał się do komputera i zakupił to urządzenie i zaczął wieczorami ćwiczyć posługiwanie się komputerem. Okazało się, że to urządzenie przyda się jako pomoc w duszpasterstwie. Zakupiony został program komputerowy do prowadzenia kancelarii parafialnej. Ks. proboszcz wprowadził 40 roczników chrztów, zaślubionych, zmarłych, bierzmowanych i na bieżąco narzeczonych.

Diecezjalne uroczystości Roku jubileuszowego obchodzone są z rozmachem – na 14 września zaproszeni zostali wszyscy sołtysi; z naszej parafii byli: Stefan Bartnik, Mieczysław Żak i Tadeusz Kłos. 17 września pojechało na uroczystości do Przemyśla 10 osób, tam otrzymali po egzemplarzu „Synod Archidiecezji Przemyskiej”, który od tego dnia wszedł w życie.

W październiku zostało wymienione pokrycie starej plebanii – dachówkę zastąpiono blachą trapezową. Zbudowany też został nowy ganek, gdyż stary już nie nadawał się do remontu. Franciszek Biały i Kazimierz Benedyk wykazali się umiejętnościami ciesielskim, stolarskim przy budowie ganku. Postawiono też na starej plebanii nowe kominy. Rozebrane zostały drewniane chlewy. Dużo pracy włożyli w to wszyscy radni – niech Bóg im to wynagrodzi.

17 listopada została powołana nowa Rada Duszpasterska – 13 osób + 3 osoby do sekcji charytatywnej. Inauguracja Rady Parafialnej odbyła się z udziałem ks. dziekana Teodora Maruta. Radni otrzymali nominacje i zostali zaprzysiężeni, że po Bożemu będą troszczyć się o sprawy parafii.

26 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w naszej parafii została wydana gazetka parafialna „GŁOS SERCA” – czasopismo skierowane do wszystkich parafian – zawiera niedzielne Słowo Boże z komentarzem, pomaga poznać prawdy katechizmowe, biblijne i na koniec aktualności.

Na zakończenie Starego Roku otrzymaliśmy w darze dużą monstrancję zakupioną w Rzeszowie w sklepie z dewocjonaliami 2400 zł. Dar Stanisława Czecha z Bud Łańcuckich. Za wszystkie dary otrzymane od Boga i ludzi składamy serdeczne dzięki.

ROK PAŃSKI 2001

Msza święta o północy rozpoczyna Nowy Rok w którym pragniemy nadal trwać w wierności Bogu, Ewangelii i Kościołowi pod szczególną opieką MB. Nadal trwamy w wierności nabożeństwom pierwszo sobotnim, w których polecamy rodzin Niepokalanemu Sercu NMP.

14 stycznia w salce przy plebanii opłatek dla Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej i KSM. Dużo radości i kolędowania.

Na początku Wielkiego Postu w którym przygotowując się na spotkanie ze Zmartwychwstałym, w naszym kościele na stałe zagościł obraz Jezusa Miłosiernego wbudowany w nastawę ołtarzową nad tabernakulum. Jest to wierna kopia cudownego obrazu z Łagiewnik pod Krakowem. Wstawienie obrazu wykonali Tadeusz Kotliński i Dariusz Gamracy. W Wielkim Poście przeżywaliśmy rekolekcje święte wprowadzające nas  w bliższe obcowanie ze Słowem Bożym zawartym w Piśmie świętym. Rekolekcje głosił nam ks. Jan Bielec – wikariusz w parafii Miłosierdzia Bożego w Jarosławiu. Nauki rekolekcyjne  oparte w większości na Piśmie świętym ukazywały jak na co dzień korzystać z Pisma św. do modlitwy. Około 150 rodzin zobowiązało się w czasie Inauguracji Pisma św. w kościele, do systematycznego czytania-modlitwy Pismem świętym. W dniu odpustu parafialnego w Zwiastowanie Pańskie na sumie, przedstawiciele 150 rodzin trzymając w rękach Pismo św. zobowiązało się, raz w tygodniu  modlić się Pismem św. – w ten sposób nastąpiła Inauguracja Biblii w naszej parafii.

Święta Wielkanocne mimo późnej daty były zimne. W Triduum Paschalnym i w Święta uczestniczyło w Eucharystii dużo ludzi.

Kleryk Konrad Dyrda kończy studia teologiczne i oczekuje na świecenia diakonatu, gdy jego koledzy już otrzymają święcenia kapłańskie. On jest za młody i nie może być wyświęcony. Ks. Rektor Biskup Adam Szal przysłał do parafii zawiadomienie, że Konrad otrzyma świecenia diakonatu 27 maja  w Łańcucie. Święcenia kapłańskie otrzyma pół roku później korzystając z rocznej dyspensy Ks. Metropolity, udzielonej od przeszkody wieku.

W maju zostało poprawione uziemienie kościoła i plebanii – 2400 zł.

W połowie lipca Bogdan Kołcz z Korniaktowa i brat jego żony Jacek Kołcz, rozpoczęli malowanie blachy na kościele. Bogdan ma swoją firmę; czasem zatrudnia pracowników. Malowanie idzie dosyć szybko. 2 sierpnia zbliżają się ku końcowi. Wszystko co było do pomalowania zostało pomalowane.

Schody frontowe zostały obłożone granitem, który został sprowadzony z Piławy Dolnej k/Ząbkowic Śl. Kosztowały 11 tysięcy zł.+ transport. Pracę wykonali miejscowi: Krzysztof Nykiel zięć Zdzisława Kubisa i pomocnicy też miejscowi. Nadto obłożone zostały schody wejściowe do kościoła, a plac kościelny pomiędzy schodami został wyłożony kostką brukową, chodnikową koloru czerwonego. Reszta chodnika wokół kościoła zostanie wykonana na drugi rok, ale będą to już inni wykonawcy.

Pod koniec listopada zapadła decyzja, że diakon Konrad otrzyma 23 grudnia święcenia kapłańskie. Ks. Arcybiskup Józef Michalik w czwartą niedzielę Adwentu udzielił święceń kapłańskich diakonowi Konradowi, w parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu, gdzie pełnił funkcję diakona wikariusza parafii.

Prymicje kapłańskie w Budach Łańcuckich były 30 grudnia w niedzielę Świętej Rodziny. Kazanie prymicyjne wygłosił ks. Andrzej Surowiec – proboszcz z parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu.

Na zakończenie roku w Nabożeństwie dziękczynnym uwielbiamy Boga za wszystkie łaski udzielone naszej parafii.

 

Lata 1992 – 1995 Lata 2002 – 2006

Liturgia dniaPrzejdź do pełnej liturgii dnia

Numer rachunku parafialnego

KSIĘGA GOŚCI

Zapraszamy do przeglądania i wpisywania się w naszej Księdze Gości.
Chcesz pozdrowić, przekazać propozycję jakie informacje dodać na portalu, chcesz skomentować portal?
Nic prostszego:-)


Kliknij i wpisuj

Odeszli do wieczności

Ostatnio dodane zdjęcia

2019_gurgacz pismoprzewodniesanepid20210131 bozenarodzenie2020 korniaktowski_marsz_1 ks_marek_matwijczak kosciol_zlobek_mniejszy rachunekparafii 25630652_2050724591621195_252105916_n kosciol_mniejsze_2 kosciol_mniejsze_1 p1120999 p1120997

Historia wpisów

Wrzesień 2021
P W Ś C P S N
« sie    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930