Przeglądasz wpisy w katagorii "Aktualności"
niedziela, 19 Kwiecień 2020, 19:26
Piotr Miara
Komentarze są wyłączone

Słowo Metropolity Przemyskiego do wiernych i kapłanów

SŁOWO METROPOLITY PRZEMYSKIEGO
do wiernych i kapłanów Archidiecezji Przemyskiej
w związku z nowymi przepisami dotyczącymi pandemii

Przemyśl, 19 kwietnia 2020 r.

Drodzy Diecezjanie!
Czcigodni Księża, Ojcowie i Siostry zakonne!

Przeżyliśmy Święta Zmartwychwstania Pańskiego w nieco inny sposób niż dotychczas. W ostatnich dniach, w naszych sercach było wiele tęsknoty za wspólnym świętowaniem w naszych parafiach, w gronie rodziny, znajomych czy przyjaciół. Dziękuję Wam za podjęcie wspólnej modlitwy w rodzinach, za uczestnictwo w Eucharystii za pośrednictwem mediów oraz za praktykę Komunii św. duchowej. Wierzę, że ta forma uczestnictwa w życiu żywego Kościoła pozwoli wszystkim na nowo odkryć bogactwo darów, jakie czekają na nas w Kościele, a którymi są m.in. sakramentalna spowiedź i Komunia św. oraz wspólnota wiernych.

Ufając w Bożą Opatrzność, nadal usilnie modlimy się o ustanie pandemii i wypełnienie się woli Bożej.

Z uwagi na zmieniające się od 20 kwietnia br. przepisy, nasza nadzieja na spotkanie z Jezusem podczas Eucharystii celebrowanej w naszych świątyniach czy też pragnienie przystąpienia do spowiedzi i Komunii Świętej, mogą przynajmniej częściowo zostać spełnione. Wprowadzone przepisy będą miały wpływ na duszpasterskie funkcjonowanie naszych świątyń, dlatego bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i zastosowanie ich w naszych wspólnotach parafialnych.

Ostatnie rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzają m.in. następujące zasady:

  • Od 16 kwietnia br., osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Obowiązek ten dotyczy wszystkich wiernych przebywających w świątyniach (poza momentem przyjęcia Komunii św.), liturgicznej służby ołtarza oraz pracowników kościelnych. Z tego obowiązku zwolnieni są jedynie duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne”.
  • Od 20 kwietnia br. zmienia się limit osób, które mogą w tym samym czasie przebywać w świątyniach. W kościele, na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni (dotyczy to Mszy świętej, nabożeństw i pogrzebów).

Mając na uwadze te zmiany, zachęcam wiernych, aby mimo udzielonej dyspensy, skorzystali z możliwości, jakie dają nowe przepisy i uczestniczyli w Eucharystii w swoich kościołach, zarówno w niedziele, jak i dni powszednie. Dla zapewnienia dopuszczonej przepisami ilości osób na Mszy świętej, proszę kapłanów, by po ustaleniu ilości uczestników mogących brać udział w liturgii w konkretnym kościele, osobiście lub przez wyznaczone przez siebie osoby, poinformowali o tym swoich parafian i umożliwili wszystkim chętnym uczestnictwo w Mszach świętych. Wiernych proszę, aby kontaktowali się w tej sprawie ze swoimi duszpasterzami. Dobra organizacja pozwoli na równomierne rozłożenie uczestników na wszystkie celebracje Eucharystii. Księża niech pamiętają, że tam, gdzie jest to możliwe, można zwiększyć ilość Mszy świętych, oczywiście z zachowaniem przepisów liturgicznych i dotyczących intencji mszalnych. Jednocześnie proszę pamiętać, że obowiązuje nas wszystkich dbałość o zachowanie właściwej odległości pomiędzy wiernymi w obiekcie sakralnym.

Proszę ponadto wszystkich kapłanów, aby poprzez otwarcie kościołów w ciągu dnia, umożliwili wiernym indywidualną modlitwę.  Możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz przyjęcia Komunii św. powinna istnieć również poza godzinami celebry w wyznaczonych i podanych do wiadomości godzinach, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Z powodu ograniczonych możliwości dotarcia do swoich parafian, proszę kapłanów, aby za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków masowego przekazu (gabloty, telefon, strona internetowa parafii, komunikatory, Msze św. transmitowane online, ogłoszenia parafialne) przekazali wiernym niniejsze wskazania.

W pokornej modlitwie zawierzam wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego, diecezjan oraz wszystkie służby medyczne i mundurowe, ofiarnie służące nam wszystkim.

Z nadzieją  na spotkanie przy Ołtarzu Pańskim, z serca błogosławię.

✠ Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski

sobota, 18 Kwiecień 2020, 19:33
Piotr Miara
Komentarze są wyłączone

Ogłoszenia parafialne 19-04-2020

Niedziela Bożego Miłosierdzia – 19-04-2020

Ogłoszenia

  1. Dziś Niedziela Bożego Miłosierdzia. Msze św. o godz. 6.30, 8.00 i 10.30. Nie będzie Mszy św. popołudniowej o godz.15.00.
  2. Niedziela Bożego Miłosierdzia rozpoczyna również w całym Kościele przeżywanie tzw. Tygodnia Miłosierdzia.
  3. Codzienne Msze św. w naszej parafii o godz.18.00. W czwartek Uroczystość św. Wojciecha bpa i męczennika – Patrona Polski. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.17.00
  4. W tych dniach, chciejmy szczególnie prosić Pana Boga o dar Jego łaski ustania epidemii zagrażającej naszemu zdrowiu i życiu. Nasz kościół parafialny jest otwarty od godz. 9.00 do wieczornej Mszy św.
  5. Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy transmisję nabożeństw on-line z naszego kościoła. Szczegóły na stronie internetowej parafii.
  6. Od poniedziałku (20.04.) nowe zasady uczestnictwa we Mszy św. i innych wydarzeniach liturgicznych w kościołach. Biorąc pod uwagę powierzchnię naszego kościoła, w liturgii może uczestniczyć 28 osób. Będąc w świątyni zachowajmy również właściwą przestrzeń miedzy sobą!
  7. Nasza parafialna Pielgrzymka do Włoch na przełomie czerwca i lipca ze względu na panującą epidemię została odwołana. Uwzględniając wszystkie procedury, na początku lipca, otrzymamy również zwrot założonej przedpłaty.
  8. Serdeczne Bóg zapłać dla osób sprzątających i strojących kościół oraz za wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii.

Intencje mszalne

od 20 kwietnia 2020 do 26 kwietnia 2020


Gdyby zbyt długi czas nie była ogłoszona zamówiona intencja mszalna – prosimy o zgłoszenie tego kapłanowi.  Zamówiona intencja nie może zginąć.

Poniedziałek – 20 kwiecień
1. + Michał Kiełb od rodziny Porębnych;
2. ++ Julia, Franciszek Marek, Lucyna Stafiej;
3. + Stefan Socha od Genowefy i Mariana;

Wtorek – 21 kwiecień
1. ++ Karolina i Franciszek Lasek;
2. ++ z Rodziny Sowa i Wikiera;
3. ++ Krystyna, Józefa i Stanisław Hypnar;

Środa – 22 kwiecień
1. + Bronisław Fołta – od Marii Bester;
2. O łaskę nawrócenia i powstania z nałogu dla syna;
3. + Maria Czyrek – od córki Teresy z mężem;

Czwartek – 23 kwiecień
1. + Maria Pelc – od wnuczki Renaty z rodziną;
2. ++ Anna i Stanisław Gamracy;
3. ++ Aniela i Władysław Bartnik;

Piątek – 24 kwiecień
1. + + Franciszek Wasilewski i rodzice;
2. + Cecylia Mazur;
3. Dziękczynna i błogosławieństwo Boże w 91 rocznicę urodzin;

Sobota – 25 kwiecień
1. ++ Józefa, Aniela, Stefania, Mieczysław Porębny;
2. + Arkadiusz Sanok – od wujka Damiana z rodziną;
3. + Stanisław Porębny – od swatowej Czesławy;

Niedziela – 26 kwiecień
6:30 + Renata Nowak – od przyjaciół syna Pawła;
8:00 ++ Marcela, Franciszek Słupek – od wnuka Patryka;
10:30 1. W intencji parafian; 2. O Błog. Boże dla rodziny Czech;
 

Modlitwę różańcową prowadzą

20. P. R. Św. Elżbiety – (Alina Trojnar)
21. W. R. Św. Faustyny – (Eugenia Świzdor)
22. Ś. R. Św. Franciszka z Asyżu – (Jan Nowak)
23. C. R. Św. Genowefy – (Genowefa Drążek)
24. P. KSM.
25. S. R. Św. Jadwigi Królowej – (Halina Dyrda)
26. N. R. Św. Heleny – (Helena Dyrda)

sobota, 11 Kwiecień 2020, 20:46
Piotr Miara
Komentarze są wyłączone

Transmisja na żywo

piątek, 10 Kwiecień 2020, 19:04
Piotr Miara
Komentarze są wyłączone

OBRZĘD ŚNIADANIA WIELKANOCNEGO

OBRZĘD ŚNIADANIA WIELKANOCNEGO

W Niedzielę Wielkanocną po Mszy św. rezurekcyjnej gromadzimy się wszyscy na uroczystym śniadaniu przy odświętnym stole, przybranym gałązkami, baziami wierzbowymi, zieloną pszenicą, rzeżuchą albo bukszpanem, które symbolizują nowe życie otrzymane na Chrzcie św. Na środku stołu umieszczamy paschał rodzinny, baranka wielkanocnego oraz „święcone”.

Spożywanie pokarmów winna poprzedzić wspólna modlitwa o Boże błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego, o łaskę nawrócenia dla niewierzących, o pokój na ziemi, o pociechę dla cierpiących i samotnych.

Zapalając paschał rodzinny, głowa rodziny podnosi go, mówiąc:

Ojciec: Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. Alleluja.

Ojciec: Z radością gromadzimy się dzisiaj w naszej wspólnocie rodzinnej, aby uroczyście świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę nam wszystkim tu obecnym, aby pokój i radość zagościły w naszych sercach. Życzę, byśmy wszyscy byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie i gdziekolwiek będziemy, byśmy oznajmiali, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Ogarnijmy myślą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, żyjących i zmarłych, ogarnijmy cały świat i prośmy:

Wszyscy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie…

 

Modlitwa przed posiłkiem

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie, Jezu Chryste, który po swoim

z zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Panie, bądź z

nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary i dzisiaj w braciach

przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas kiedyś jako współbiesiadników w

swoim królestwie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

 

Modlitwa po posiłku

P: Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

W. Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się.

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś

nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie,

które Chrystus nam wysłużył przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim

miłosierdziu nam udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.

Strony:«1234567...107»

Liturgia dniaPrzejdź do pełnej liturgii dnia

Numer rachunku parafialnego

KSIĘGA GOŚCI

Zapraszamy do przeglądania i wpisywania się w naszej Księdze Gości.
Chcesz pozdrowić, przekazać propozycję jakie informacje dodać na portalu, chcesz skomentować portal?
Nic prostszego:-)


Kliknij i wpisuj

Odeszli do wieczności

Ostatnio dodane zdjęcia

korniaktowski_marsz_1 ks_marek_matwijczak kosciol_zlobek_mniejszy rachunekparafii 25630652_2050724591621195_252105916_n kosciol_mniejsze_2 kosciol_mniejsze_1 p1120999 p1120997 p1120992 p1120990 p1120989

Historia wpisów

Maj 2020
P W Ś C P S N
« kwi    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031