Przeglądasz wpisy w katagorii "Aktualności"
sobota, 3 Marzec 2012, 21:47
admin
Komentarze są wyłączone

Misje parafialne 2012 – rozpoczęte

002_ksiadz_misjonarz W dniu dzisiejszym rozpoczęły się w naszej parafii Misje parafialne. O godzinie 16:30 rozpoczęło się Nabożeństwo do Matki Bożej w związku z pierwszą sobotą miesiąca. Następnie w procesji został wprowadzony Ksiądz Misjonarz – Józef Niżnik, któremu Ksiądz Proboszcz Kazimierz Kopeć symbolicznie przekazał władzę pasterską na czas Misji. Rozpoczęła się Msza Św. koncelebrowana przez księży: Józefa, Kazimierza i Pawła, na której Ksiądz Misjonarz głosił Słowo Boże wprowadzając nas w program Misji, zwracając uwagę jak ważna jest wiara (m.in. nawiązał do historii Siostry Klaryski Briege McKennawww.sisterbriege.com i jej spotkania z niepełnosprawną dziewczynką, która ją zapytała "Siostro Briege, czy ty znasz Jezusa?"), zachęcając do głębokiego i prawdziwego ich przeżywania. Po Mszy Św. Ksiądz Misjonarz poprowadził naukę stanową dla młodzieży.

Przed nami piękny czas przemiany serc, czas nawracania, czas radości z przebaczenia sobie i bliźniemu. Obyśmy zechcieli doświadczyć Bożego Miłosierdzia.

Sylwetka Księdza Misjonarza (na podstawie informacji ze strony parafii strachockiej)

Ksiądz Prałat Józef Niżnik jest proboszczem w parafii Stachocina gdzie znajduje się Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli patrona Akcji Katolickiej w archidiecezji przemyskiej. Jest on naszym krajanem, urodził się w Przeworsku 11 marca 1953 r. Dzieciństwo spędził w Świętoniowej k. Przeworska. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Świętoniowej uczęszczał do szkoły średniej w Jarosławiu (technikum drogowo-geodezyjne). W 1973 roku wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. 31 maja 1979 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Ignacego Tokarczuka. W latach 1979-1982 był wikariuszem w Izdebkach, a następnie – w latach 1982-1983 – w Jarosławiu w kościele Maryi Królowej Polski. W czerwcu 1983 roku został skierowany przez ks. bp. Ignacego Tokarczuka na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Choroba ks. Ryszarda Muchy w Strachocinie, spowodowała, że we wrześniu został skierowany przez Księdza Biskupa na trzytygodniowe zastępstwo do Strachociny. W związku z wydarzeniami na plebanii w Strachocinie tajemniczych nocnych "odwiedzin"  zrezygnował dobrowolnie ze studiów, by wyjaśnić owe "tajemnice". Z dniem 4 lutego 1984 roku ks. bp Ignacy Tokarczuk mianował go administratorem parafii Strachocina, na czas choroby i urlopu zdrowotnego ks. Ryszarda Muchy. Dnia 25 sierpnia 1984 roku ks. Józef Niżnik został strachockim proboszczem. Od 1996 roku jest dziekanem dekanatu jaćmierskiego – obecnie (2005) trzecią kadencję. Od 1995 jest Asystentem Diecezjalnym Akcji Katolickiej. Jest też Gremialnym Kanonikiem Brzozowskiej Kapituły Kolegiackiej. W lutym 2005 roku uzyskał tytuł magistra historii na KUL, za pracę "Parafia Przeworsk w okresie okupacji 1939-1944" 

piątek, 2 Marzec 2012, 23:55
admin
Komentarze są wyłączone

Misje parafialne 2012 – przygotowanie

rozaniec W dniach 3 – 10 marca w naszej parafii odbędą się misje. Przeżywamy przygotowanie do Misji parafialnych. Modlimy się na Różańcu w naszych rodzinach. Modlitwa Różańcowa powinna uspokoić serca wszystkich parafian i uświadomić im, że są kochani przez Boga.  Z wielką nadzieją oczekujemy na spotkanie z Bożą Miłością i Miłosierdziem. Po dniu modlitwy różańcowej nie rezygnujmy z tej modlitwy. Jest jeszcze czas na odprawienie nowenny jednej czy drugiej, by wyprosić łaskę nawrócenia, dobrej spowiedzi. Jeżeli wszyscy dobrze się wyspowiadamy i szczerze przyjmiemy Jezusa w Komunii Świętej, jeżeli powiemy sobie: moje życie jest w rękach Pana Boga, i jeżeli ofiarujemy to życie Jezusowi przez Serce Maryi, to nie ma nic piękniejszego, nic bardziej uszczęśliwiającego. Naszym zadaniem jest wypełnić to, czego Chrystus oczekuje od każdego z nas -  pomóc sobie nawzajem w przyjęciu daru Bożej miłości.

29 stycznia przyjechał do nas ks. Prałat Józef Niżnik – Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej, który będzie prowadził nasze misje. W tą niedzielę wręczył Różańce rodzinom naszej parafii i poprosił aby codziennie modlitwą różańcową wypraszać łaski dla całej parafii, a także dla poszczególnych osób na czas misji świętych.

Słowa Księdza Misjonarza na czas przygotowania do misji świętych

Przesyłam Księdzu Proboszczowi oraz wszystkim Parafianom szczere i serdeczne pozdrowienia. Cieszę się, że Opatrzność Boża pozwala mi spotkać się z Wami podczas misji parafialnych.

Z pewnością przeżywaliście już niejedne misje święte w swoim życiu. Wielu kapłanów Jezus stawiał przed Wami, byście umacniali wiarę i miłość.

Wyrażając wielką wdzięczność, że mogę Wam pomagać w odkrywaniu Jezusa, poprzez te słowa zachęcam Was do uczestniczenia w misjach parafialnych, by dokonało się w Was prawdziwe nawrócenie ku Chrystusowi, Jedynemu Zbawicielowi, który jest Ten sam na wieki.

Ksiądz Misjonarz

Został opracowany i wydrukowany modlitewnik przedstawiający program modlitwy różańcowej w rodzinach.


001_jp2 W rodzinie, która się wspólnie modli, wszyscy rozmawiają ze sobą językiem miłości. Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny i całe parafie, aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa. I wybierali w ten sposób szkołę najlepszą. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jej oczyma, przeżywamy je tak, jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje.

bł. Jan Paweł II – Ludźmierz 1997

Cały tekst przemówienia bł. Jana Pawła II w czasie modlitwy różańcowej w Ludźmierzu można przeczytać na stronach Sanktuarium Maryjnego.

piątek, 2 Marzec 2012, 23:35
admin
Komentarze są wyłączone

Historia Misji parafialnych

008_krzyzmisyjny2002 Pierwsze misje parafialne rozpoczęły się 8 czerwca 1929r były to tzw. „misje ludowe”, które prowadzili księża misjonarze z Krakowa: ks. Adam Piasecki i ks. Wincenty Zając ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Udział parafian w misjach był bardzo dobry. Rozdano kilka tysięcy Komunii św. – 7000 (sic!). Na zakończenie uroczystą Sumę celebrował rodak budzki, ks. Józef Matuszek, wikariusz w Jarosławiu.

Drugie misje parafialne przeprowadzono od 16-24 listopada 1946r. Ojcowie Redemptoryści; o. Szczurek i o. Fąfara głosili nauki misyjne. Lud żywo uczestniczył w naukach, licznie przystępując do sakramentów św.

Trzecie misje parafialne przeprowadzono od 16 do 23 listopada 1958r. Prowadzili je Ojcowie Franciszkanie z Krakowa: O. Nikodem Szałankiewicz i O. Jakub Półchłopek. Nauki głosili przystępnie, praktyczne, budujące dla wiernych. Udział wiernych zadowalający. Poświęcono też nowy krzyż misyjny. Poprzedni był już tak zgniły w ziemi, że trzymał się tylko na bardzo cienkim zdrowym rdzeniu. W ostatnim tygodniu kwietnia silna wichura przewróciła stary krzyż misyjny.

Czwarte misje parafialne od 19 do 26 listopada w 1970 r. przygotowywały  parafian na  Nawiedzenie Matki Bożej. Dzień Nawiedzenia (26-27 listopada) został wyznaczony przez Kurię Biskupią. Nauki głosili Jezuici z Krakowa: ks. Ludwik Paluch i ks. Stanisław Mol. Frekwencja wiernych bardzo dobra, tak w naukach jak i w spowiedzi.

Po raz piąty w dniach od 7-14 czerwca 1980 przeżywaliśmy w parafii misje. Ks, Michał Kochman – proboszcz z Łańcuta i ks. Michał Suszek – proboszcz z Drohobyczki głosili słowo Boże. Lud Boży pilnie uczęszczał na nauki i przystępował do sakramentów świętych. Na zakończe¬nie misji w sobotę 14 czerwca na sumę przyjechał Ks. Biskup Ordynariusz, wygłosił kazanie i poświęcił polichromię kościoła.

1992 Rok Pański. Na Wielki Post zaplanowane szóste misje parafialne. Ostatnie były 12 lat temu. Przygotowujemy się do dobrego przeżycia misji. Odnawiamy krzyż misyjny. Tydzień przed Zwiastowaniem Pańskim 18-25.03.rozpoczynamy Misje Parafialne. Prowadzą je: ks. prałat –Bolesław Pilek i ks. Jan Butryn proboszcz z Woli Rzeczyckiej. Frekwencja bardzo dobra.

Siódme misje parafialne były przeprowadzone w roku 2002, a rok później renowacja misji – jako przygotowanie do przyjęcia i przeżycia  spotkania z Matką Bożą Częstochowską nawiedzającą nas po raz drugi w kopii cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Wielu z nas pamięta ten piękny czas i dary pozostawione w naszych sercach i parafii przez Maryję. Kapłani którzy głosili nam nauki to: ks. Prałat Marian Bocho – obecnie proboszcz w Jarosławiu, Kolegiata; ks, Jan Smoła obecnie proboszcz w Przysietnicy k/ Brzozowa.

Módlmy się aby ósme misje parafialne (3-9 marca 2012) uczyniły nas przyjaciółmi Boga.

piątek, 2 Marzec 2012, 23:35
admin
Komentarze są wyłączone

Zakończenie przenoszenia informacji ze starej strony parafialnej

W dniu dzisiejszym zakończony został etap przeniesienia danych ze starej strony parafialnej. Na nowej witrynie parafialnej swoje miejsce znalazły strony:

Do dwóch ostatnich pozycji można dojść wybierając z menu "O Parafii" a następnie "Ważne wydarzenia".

Kolejnym krokiem będzie aktualizacja informacji dla Akcji Katolickiej, KSM, Ministrantów i Róż Różańcowych.

Liturgia dniaPrzejdź do pełnej liturgii dnia

Numer rachunku parafialnego

KSIĘGA GOŚCI

Zapraszamy do przeglądania i wpisywania się w naszej Księdze Gości.
Chcesz pozdrowić, przekazać propozycję jakie informacje dodać na portalu, chcesz skomentować portal?
Nic prostszego:-)


Kliknij i wpisuj

Odeszli do wieczności

Ostatnio dodane zdjęcia

ks_piotr_bolanowski Ksiądz Wojciech Chorzępa img_3893 img_3891 img_3890 img_3888 img_3885 img_3882 img_3881 img_3880 img_3879 img_3878

Historia wpisów

Wrzesień 2023
P W Ś C P S N
« sie    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930